Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Từ bỏ cộng sản - phần 2

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.NVL nơi gửi LONGXUYEN ANGIANG VN :

CÓ SỐNG CHUNG VỚI CỘNG SẢN THÌ MỚI BIẾT TRẮNG ĐEN XANH ĐỎ CỦA CỘNG SẢN

24/02/2015 13:16

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang