Bảng tin ngày cuối cùng trước khi bị đình bản của Báo Tuổi Trẻ Online

Cơ chế: Sát thủ của tự do báo chí

Phản ứng của báo Tuổi Trẻ trong chuyện này cho thấy có phải tự do báo chí ở Việt Nam đang bị quản lý bởi một cơ quan ‘siêu quyền lực’ hay không?

Xem toàn trang