Ảnh minh họa một người đang sử dụng facebook.

Dùng tên và ảnh thật trên mạng xã hội: Biện pháp xiết chặt!

Cán bộ công chức có thể phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội với tên thật, ảnh thật và nơi làm việc. Đề xuất này có nhằm mục đích gì và sẽ có những hệ lụy ra sao?

Xem toàn trang