Nhà báo Phạm Thành.

Trường hợp Phạm Thành: Thân phận ‘tù không tội’ mới nhất!

Thông tin nhà báo Phạm Thành bị công an ập vào bắt tại nhà ở Hà Nội vào sáng ngày 21/5 tạo nên nhiều phản ứng từ cộng đồng báo chí trong nước và quốc tế về biện pháp đàn áp tự do báo chí của nhà nước Việt Nam. Trong bài đăng trên trang Asia Times, trụ sở tại Hong Kong, phóng viên David Hutt viết rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẵn sàng “nhắm vào bất kỳ nhà phê bình nào là khúc mắc cho chế độ”.

Xem toàn trang