Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại làm việc với 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày 23/9/2020.

Khả năng đối phó hạn, mặn mới nhất của VN tại Đồng Bằng Sông Cửu Long đến đâu!

Tình trạng hạn, mặn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long vẫn luôn là đề tài được chính phủ Hà Nội đặc biệt quan tâm vì đây là khu vực sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước.

Xem toàn trang