Ảnh minh họa: Một lá cờ quốc gia Việt Nam bay trên một chiếc xe ngoại giao bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Việt Nam rập theo khuôn kiểm soát internet của Trung Quốc?

Luật An ninh Mạng của Việt Nam cho thấy chính phủ Hà Nội đang gắng chạy theo mô hình kiểm soát internet mà Bắc Kinh áp dụng lâu nay. Nhận định này dựa trên những cơ sở nào?

Xem toàn trang