Nhóm du khách quốc tế tới Hội An, Việt Nam.

Du khách Trung Quốc giảm có ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam?

Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam luôn chiếm số lượng cao nhất trong các nhóm khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm qua, tuy nhiên theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Du lịch cho thấy, số lượng khách du lịch Trung Quốc có dấu hiệu giảm mạnh, khách Hàn Quốc lại tăng nhanh...

Xem toàn trang