Ảnh bìa bản báo cáo

Việt Nam dùng luật để khống chế xã hội dân sự

Hôm 16/11/2018, tổ chức Freedom Now công bố báo cáo về tình trạng chính quyền Việt Nam sử dụng luật như một vũ khí để khống chế, đàn áp Xã hội Dân sự.

Xem toàn trang