Một phụ nữ tập hợp vỏ sò trong một khu rừng ven biển ở tỉnh Thanh Hóa, ảnh này chụp vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Rừng ở Việt Nam: báo cáo và thực tế

Mảng rừng của Việt Nam từng bị chiến tranh tàn phá và sau này thu hẹp dần vì nhiều lý do. Do đó Chính phủ Hà Nội phải đặt nặng công tác khôi phục và phát triển rừng suốt thời gian qua thông qua vô số biện pháp. Vậy kết quả ra sao?

Xem toàn trang