Ảnh minh họa. Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, vào sáng ngày 20/10/2020.

Dân có thực sự tin vào thành quả kinh tế như tuyên bố của Thủ tướng Phúc?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, vào sáng ngày 20/10, tuyên bố rằng “năm 2020 là năm thành công với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao”.

Xem toàn trang