Sinh viên Trần Hoàng Phúc bị an ninh cản đường và giật điện thoại ngày 08/05/16.

Công an, an ninh Việt Nam: Lực lượng “hành” dân?

Trong những ngày gần đây, nhiều thông tin tố cáo lực lượng công an, an ninh ngày càng gia tăng sách nhiễu người dân bằng nhiều hình thức.

Xem toàn trang