Học sinh, sinh viên tại Hà Nội tìm hiểu thông tin du học Hoa Kỳ, ảnh minh họa chụp trước đây.

Vì sao không chấp thuận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2?

Quốc hội Việt Nam hôm 14/6/2019 đã thông qua luật Giáo dục sửa đổi, với nhiều nội dung được điều chỉnh… tuy nhiên, đề xuất quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không được chấp nhận. Các chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục, sinh viên nói gì về việc này?

Xem toàn trang