Các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại hội trường Quốc hội ngày 23 tháng 10 năm 2018

Luật bảo vệ bí mật Nhà nước: Đảm bảo an ninh quốc gia hay che giấu thông tin

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội chính thức thông qua hôm 15/11/2018 với gần 92% đại biểu tán thành.

Xem toàn trang