Ảnh minh họa chụp tại ngoại thành Hà Nội năm 2017.

Thể chế cản trở sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp Việt Nam

Báo cáo mới được công bố hôm 15/11 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - IPSARD cho thấy các rào cản thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp Việt Nam, cản trở phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xem toàn trang