Một góc Đà Lạt vào năm 1975

Cứu Đà Lạt trước làn sóng bê tông hóa!

Chặn làn sóng bê tông hóa để cứu tương lai đô thị di sản Đà Lạt gần như là đồng thuận cao nhất từ buổi tọa đàm về dự án phát triển Đà Lạt hôm 12/9 vừa qua.

Xem toàn trang