Ảnh minh họa.

Sẽ không còn cảnh sát giao thông bụng bự làm việc trên đường phố?

Thông tin về việc cảnh sát giao thông với vòng 2 to sẽ không được giao nhiệm vụ ngoài đường vừa được lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông đưa ra. Truyền thông trong nước và cả các diễn đàn liên tục chia sẻ nội dung này với nhiều ý kiến liên quan.

Xem toàn trang