Túi nylon vẫn được nhiều người Việt Nam chọn sử dụng hàng ngày.

Nhiều người Việt vẫn còn ‘thân thiện’ với túi nylon

Rác thải nhựa đang là vấn đề được các nhóm hoạt động môi trường của hầu hết mọi quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. Mỗi một nước đều có các chiến dịch kêu gọi sử dụng sản phẩm thay thế cho các loại túi nylon hoặc có cả những hình phạt tù giam nếu người dân sử dụng.

Xem toàn trang