Giới thiệu "Công nghiệp 4.0" tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe ở Hanover, Đức ngày 14 tháng 4 năm 2015

Nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư ở Việt Nam

Nhiều lãnh đạo Việt Nam gần đây đề cập đến cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư. Theo họ thì đó là cơ hội giúp nền kinh tế Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên để tận dụng được mọi thành quả của cuộc cách mạng mới cần có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xem toàn trang