Hình minh hoạ. Học sinh PTTH ở Hà Nội hôm 24/5/2016

Tranh cãi việc nên đóng cửa hay tư thục hóa trường chuyên

Nên hay không nên bỏ trường chuyên là nội dung bài viết của tiến sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên cục trưởng Cục Kiểm Tra Văn Bản, Bộ Tư Pháp, sau khi tham khảo ý kiến trước đó của chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành đề nghị đóng của trường chuyên Amsterdam ở Hà Nội.

Xem toàn trang