Một người bán báo dạo tại Sài Gòn, ảnh minh họa chụp trước đây.

Báo chí ‘gắn liền’ với đảng có còn tự do?

Một lần nữa lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương của Việt Nam lại cho rằng ‘Một số cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời lãnh đạo của Đảng’… Thực tế như thế nào? Và vì sao lại như vậy?

Xem toàn trang