Ảnh minh họa: Em Nguyễn Hà Linh, 10 tuổi, học trực tuyến tại nhà trong đợt dịch COVID-19 tại Hà Nội, ngày 6/4/2020.

Có nên cho học sinh phổ thông sử dụng điện thoại trong lớp?

Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp tới sẽ cho phép học sinh cấp 2 và cấp 3 được sử dụng điện thoại trong lớp nhưng chỉ dùng phục vụ cho việc học. Dư luận nhận định thế nào về qui định mới này?

Xem toàn trang