Bộ Công thương cho biết số nợ phải trả thêm của 12 dự án thua lỗ trong năm 2017 đã tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước

Bộ Công Thương lỗ nặng, ai chịu trách nhiệm?

Bộ Công thương vốn là cơ quan chủ quản của nhà nước quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản, thuỷ điện, dầu khí… tuy nhiên mỗi năm Bộ này khai báo lỗ hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng.

Xem toàn trang