Hình minh hoạ. Nhà hoạt động Đinh Thảo

Chính quyền Việt Nam bị cáo buộc giải trình sai sự thật cho Liên Hiệp Quốc

Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Đinh Thảo vừa cáo buộc chính quyền Việt Nam đưa ra những thông tin sai sự thật khi trả lời bốn Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về việc tịch thu hộ chiếu của mình.

Xem toàn trang