Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận  Bình (trái), Tổng Bí thư Nguyễn Phú  Trọng (giữa) và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nâng cốc tại Hà Nội hôm 5/11/2015

Việt Nam đã vướng vào "bẫy nợ" của Trung Quốc như thế nào?

Những lo ngại về việc chính quyền Việt Nam nhượng bộ hoặc “vướng vào” tham nhũng với phía Trung Quốc, từ đó sẽ dẫn đến những nhượng bộ về chủ quyền như trường hợp Srilanka, Pakistant là hoàn toàn có lý do.

Xem toàn trang