Nhà nghiên cứu văn hóa, Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Diện.

TS. Nguyễn Xuân Diện: Cần đưa những lễ hội Tết trở về đúng truyền thống!

"Một số lễ hội phản cảm thực sự là do bây giờ con người không hiểu về văn hóa nên làm cho nó trở thành phản cảm, làm sai lệch những lễ hội truyền thống. Ví dụ lễ hội “chém lợn’ ở Bắc Ninh. Ngày xưa nó là lễ hội chém cầu may chứ đâu có chém phanh thây con lợn ra như bây giờ."

Xem toàn trang