Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giải quyết dứt điểm BOT trong năm 2018 vẫn chỉ là lời hứa suông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Luật Lệ nơi gửi Việt trì trệ :

BOT-giờ thì nhà nước hoãn binh, để rồi thực thi theo lệ cũ thôi. Làm theo luật cho tương đối đúng thì có ông bỏ mạng, lau dầu mỡ bôi trơn không kịp...do đó có phương châm xử lý như sau: hoãn-thu tiếp-hoãn-thanh minh-thu tiếp-trấn áp-hoãn-thu nữa...

03/03/2019 08:53

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang