Anonymous says:
20/10/2010 02:58

Anh Điếu Cầy bị vu cho tội chống phá nhà nước Trung quốc vì dám cả gan chống lại sự xâm lược của Trung cộng.

Anonymous says:
20/10/2010 04:52

Tin nghe thật kinh khủng và thật bàng hoàng.
Tội nghiệp thay cho chị Dương Thị Tân.
Tinh thần yêu nước của Blogger Điếu cày bất diệt.

Anonymous says:
24/07/2011 14:44

tên này Phản động bắn bỏ chết nó đi

Anonymous says:
20/10/2010 11:39

Diễn biến bất ngờ này báo hiệu Điếu Cày có thể được giải No Ben hòa bình 2011

Anonymous says:
30/12/2012 23:32

Xem ra, công an không phải vì nhân dân nữa mà là công an làm nô lệ cho bè lũ Trung Cộng

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang