Bolsa ngày ấy – bây giờ

Không một người Việt Nam tị nạn, di dân nào ở Hoa Kỳ lại không biết đến địa danh Bolsa-Little Saigon ở miền Nam California.
Ngọc Lan, thông tín viên RFA
2010-05-03
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thương xá Phúc Lộc Thọ, ở Little Saigon, miền Nam California.
Thương xá Phúc Lộc Thọ, ở Little Saigon, miền Nam California.
Photo courtesy of friendship73.net

Xem toàn trang