Luật hải quan mới của Mỹ và ảnh hưởng đối với Việt Nam

Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với phía Hoa Kỳ tổ chức hội thảo phổ biến những quy định mới liên quan đến xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Những thay đổi này là gì ? Có ảnh hưởng đến những hàng xuất khẩu của Việt Nam ra sao?
Việt Hà, phóng viên RFA
2009-05-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ các qui định trong luật hải quan mới của Hoa Kỳ.
Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ các qui định trong luật hải quan mới của Hoa Kỳ.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Xem toàn trang