Luật hải quan mới của Mỹ và ảnh hưởng đối với Việt Nam

Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với phía Hoa Kỳ tổ chức hội thảo phổ biến những quy định mới liên quan đến xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Những thay đổi này là gì ? Có ảnh hưởng đến những hàng xuất khẩu của Việt Nam ra sao?
Việt Hà, phóng viên RFA
2009.05.08
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Saigon-port-305.jpg Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ các qui định trong luật hải quan mới của Hoa Kỳ.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Thay đổi của Mỹ

Bui hi tho cho thy nhng năm 2007 và 2008, Hoa Kỳ đã thông qua mt lot các đo lut và quy đnh liên quan đến nhp khu mt s mt hàng, trong đó có nhng mt hàng mà Vit Nam chiếm th phn ln.

Theo bà Cathy Sauceda, Giám đc ph trách An toàn nhp khu và các yêu cu liên ngành ca Hi quan Hoa Kỳ, nhng quy đnh mi trong đo lut Nông tri, đo lut Lacey sa đi, và đo lut Ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng, snh hưởng trc tiếp đến các mt hàng nông sn, hi sn, đ g và hàng tiêu dùng ca Vit Nam.

Tr li phng vn đài chúng tôi, bà Cathy Sauceda gii thích c th nhng thay đi chính này như sau:

Bà Cathy  Sauceda: Phn ln các thay đi gn đây liên quan đến đo lut Lacey là v giai đon 2 ca vic thc hin đo lut này. T nhng gì tôi nm được khi nói chuyn vi các nhà xut khu Vit Nam thì phn nhiu các sn phm ca Vit Nam chu nh hưởng ca đo lut này là đ ni tht, mà các thay đi này liên quan đến các quy đnh trong khai báo hi quan s không có hiu lc ít nht trong vòng mt năm na.

Phn nhiu các sn phm ca Vit Nam chu nh hưởng ca đo lut này là đ ni tht.

Bà Cathy Sauceda

Điu này s cho các nhà xut khu và sn xut nhiu cơ hi chun b đ biết được loài và ging ca nhng mt hàng mà h sn xut chế biến, và xut khu. Đ xut khu sang Hoa Kỳ, theo đo lut này, thì các nhà xut khu, sn xut và nhp khu phi hoàn tt mu PPQ 505, bao gm ging, loài, s lượng và giá tr ca nhng mt hàng g có trong chuyến hàng.

Điu này cũng áp dng cho trường hp đ g ni tht ca Vit Nam. Nó cũng áp dng vi nhng mt hàng khác như khung nh g và các sn phm g hoàn thin khác. Nhng thông tin khai báo này phi được cung cp đy đ trước khi lô hàng được phép vào các thành ph ca Hoa Kỳ.

Liên quan đến đo lut v ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng thì có rt nhiu đim b xung, và U Ban an toàn người tiêu dùng được trao thêm quyn hn. Đo lut mi ch yếu liên quan đến các sn phm dành cho tr em như đ ng, đ chơi, nôi, vân vân và mt s mt hàng nht đnh khác.

Đo lut này yêu cu có nhng chng nht phù hp đi vi tt c các mt hàng thuc phm vi do U ban này qun lý, và vic kim tra ca bên th ba đi vi mt s mt hàng dùng bn cho tr em.

Vit Hà: Xin bà cho biết là bao gi thì đo lut này có hiu lc?

Bà Cathy Sauceda: Mt vài điu đã có hiu lc, như quy đnh v thành phn chì trong sn phm, chì trong đ chơi tr em. Chi tiết v lch trình thc hin ca đo lut an toàn sn phm tiêu dùng đã được lit kê trên trang web ca U Ban. Tôi khuyên nhng doanh nghip có sn phm thuc phm vi điu chnh ca đo lut này lên website đó đ tham kho.

Vit Hà: Ti sao phía Hoa Kỳ li có nhng thay đi này trong các đo lut va nêu?

Bà Cathy Sauceda: Đi vi đo lut ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng, thì do đã có nhiu vn đ xy ra gn đây vi vic hàng lot các sn phm b thu hi trong nhng năm gn đây. Điu này đã dn đến vic tăng thêm quyn hn cho U Ban an toàn người tiêu dùng, và đó là lý do mà chúng tôi có Đo lut này.

Tôi không thông thuc lm vi đo lut Lacey nhưng tôi có th nói là các nhóm môi trường đã c gng trong nhiu năm qua đ ngăn cn vic phá rng bt hp pháp trên thế gii, vì thế tôi nghĩ đây là cơ h đ đo lut này được thông qua và Đo lut Nông Tri đã tr thành phương tin cho nó.

C 3 cái đu toát lên cái ý là đu rơi vào tình trng dng nên trade barrier, nó đi ngược li xu thế toàn cu, đó là unfair ln nht.

Ô. Ngô Văn Thoan, Tham tán Thương Mi VNti Hoa kỳ

Ảnh hưởng đối với VN?

Khi được hi v nhng thay đi trong Đo lut Nông tri đi vi xut khu cá tra và basa ca Vit Nam sang th trường M. Bà Cathy nói:  “Đo lut lacey có th có phn liên quan đến catfish nhưng tôi không chc chn lm và tôi cũng không phi là chuyên gia v catfish nên tôi không thy d dàng khi tr li vn đ này.”

Theo ông Nguyn Hu Dũng, Phó Ch Tch Hip hi xut nhp khu thu sn Vit Nam cho biết thì B Nông Nghip Hoa Kỳ đang nghiên cu đ chuyn mt hàng cá tra ca Vit Nam sang danh mc do B này ph trách thay vì do Cơ quan qun lý dược và Thc phm như trước kia.

Theo Đo lut Nông Tri sa đi thì tên catfish s bao gm c cá ba tra ca Vit Nam. Mt khi được áp dng, cá tra ca Vit Nam s b qun lý cht ch ging như mt hàng tht vào th trường Hoa Kỳ. Hin ti ch có 34 quc gia phát trin đáp ng được nhng yêu cu này ca M.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Thoan, Tham tán Thương Mi Vit Nam ti Hoa kỳ cho rng nhng thay đi này đã to nên các rào cn v k thut đi vi các mt hàng xut khu ca Vit Nam:

“C 3 cái đu toát lên cái ý là đu rơi vào tình trng dng nên trade barrier, nó đi ngược li xu thế toàn cu, đó là unfair ln nht.”

Tuy vy, không phi doanh nghip Vit Nam nào cũng hào hng vi th trường M, ông Doãn Ti, giám đc công ty Nam Vit, chuyên xut khu cá basa nói:

“Tôi không làm bên th trường M và thc ra mà nói tôi cũng không quan tâm gì vi th trường M, trước kia th trường M là th trường s 1 ca tôi, năm 2002 tôi dn đu xut hàng qua M, sang năm 2003 là bt đu áp thuế, cho nên tôi ngưng t 2003 đến gi.”

--------------------------

Chính ph và các doanh nghip Vit Nam đã chun b thế nào trước nhng thay đi này? Xin mi quý thính gi đón nghe bài tiếp theo trong chương trình phát thanh ln ti.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang