Thịt gà rớt giá

Ngành chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam, đặc biệt các tỉnh phía Nam đang lao đao, giá gà trên thị trường giảm tới 60% so với những tháng cao điểm đầu năm.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009.07.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Theo VietnamNet, Ông Nguyn Thanh Sơn, Phó Cc Trưởng Cc Chăn Nuôi, nhn đnh là do khó khăn kinh tế mà các bếp ăn tp th các khu công nghip đã ct gim mnh nhu cu tht gà, hơn na tht gà công nghip đang tha cung, do chăn nuôi gia cm tăng hơn 11% đt 256 triu con.

Nam Nguyên phng vn ông Phm Văn Minh, Giám Đc Công Ty Phú An Sinh chuyên doanh chăn nuôi chế biến thc phm gia súc gia cm tr s Saigon. Trước hết ông Minh nhn đnh:

Nguyên do?

Ông Phm Văn Minh:  Hin nay, so vi giá thành thì người chăn nuôi l mi con gà khong t 5 ti 7 ngàn đng. Trong ngành chăn nuôi gà thì anh thy ri, đó là mt quy lut cũng thường xuyên xy ra, khi giá gà cao thì người ta s tp trung nuôi nhiu, tăng tng đàn lên, và sau đó ti thi kỳ tiêu th chậầum đàn gà nhiu thì giá li gim xung. Hu như đó là chu kỳ thường xuyên, năm nào cũng din ra nhiu chu kỳ như vy trong mt năm.

Do đó, trước đây mt hai tháng người chăn nuôi gà lãi 20 ngàn đng mt con, hin nay thì h đang l 5 ti 7 ngàn đng mt con. Mt s bà con h mi nhy vô phát trin chăn nuôi trong thi đim này thì rõ ràng là h có gp khó khăn.

Nam Nguyên:  Như vy mt trong nhng nguyên nhân gây ra cuc tm gi là khng hong giá c thì là tha cung do tng đàn gà tăng; tng đàn tăng thì ngoi tr nhng người t phát thì còn có lý do nào khác mà tng đàn tăng hay không?

Ông Phm Văn Minh:  Trong chính sách kích cu ca chính ph va qua cũng khuyến khích h m rng chăn nuôi và h có thêm ngun vn cũng như lãi sut thp đ h đu tư vào chăn nuôi, nhưng mà h đu tư cũng không đúng thi đim lm, tc là ngày trong thi đim này là thi đim "thp đim", cũng do phn nhn đnh v cái giá, cái li nhun s tt như là cách đây 2 tháng thì h đã mnh dn đu tư vào (chăn nuôi gà).

Như vy ngun cung tăng lên mt phn do chính sách, mt phn do d báo li nhun tt, và đng thi tiêu th li rơi vào thi kỳ thp đim, tc là mùa này ngh hè, ri mưa nhiu, cng vi thi đim va ri là mùa chay, thành ra mc tiêu th gim thp xung. Chính vì các lý do đó làm cho giá gà rt xung như vy.

Nam Nguyên:  Trong thông tin ghi nhn thì có nói đến mt vn đ h trng hơn nhiu, đó là suy gim kinh tế đã làm cho các bếp ăn tp th nhng khu công nghip theo chính sách là ba cơm không có tht gà, không có tht na, hoc là nhng nơi đó b gim sn xut, không có nhân công, thành ra bếp ăn cũng không có nhu cu?

Ông Phm Văn Minh:  Riêng đi vi ch công ty chúng tôi thì hin nay chúng tôi cũng vn đang cung cp cho các công ty trong khu công nghip rt là tt. Và vi giá tht gà, tht heo như hin nay, rt là tt đ h t chc nhng bếp ăn cho công nhân, nhưng sn phm không cao lm. Tc là hin nay cái mc giá thành mt sut ăn t 6 ngàn ti 8 ngàn thì h đã có th có nhng món tht gà, tht heo trong ba ăn cũng cp cho công nhân ri.

Như vy không phi là do suy gim kinh tế hoc st gim v s lao đng, s nhân công mà ct gim phn tht trong khu phn đn ti tình trng như thế. Khi hot đng trong ngành này thì thông thường vào nhng tháng gia năm, nht là nhng tháng mùa mưa và nhng tháng chay, là nhng tháng tiêu th thp đim nht.

Nếu chăn nuôi phát trin mnh đúng vào thi đêm này thì tt yếu s dn ti tình trng cung nhiu hơn là nhu cu tiêu th, do đó chăc chn dn ti giá thành r. Và hên nay đi vi nhng người chăn nuôi chuyên nghip thì cái giá này h cũng không lo ngi nhiu lm, h có th l dưới giá thành khong 5 ti 10%, nhng ch trong thi đim ngn hn mt tháng và sau đó thì h li tiếp tc có li nhun trong kinh doanh.

Thí d như hin nay thì giá gà công nghip đang lên tr li, như thông tin năm ri anh nm thì khong 18 rưỡi ti 19 ngàn thì hin nay ch mi hai ngày va ri thôi thì h đã lên li được 3 ngàn đng mt ký ri. Tc là hin nay h đã được bng vi thành ri, h không còn l na ri.

Đó là trên con gà công nghip. Còn trên con gà ti vườn thì tôi khng đnh vi anh là gà nuôi vườn không cung cp cho nhu cu thc ăn công nghip, mà rõ ràng đây có vn đ là vì mt vin cnh li nhun tt và vì mt ngun vn có to điu kin cho h đ h đu tư chăn nuôi và h đu tư không đúng thi đim, do đó hin nay cái giá gà th vườn thì h vn còn l. Tuy nhiên, gà công nghip thì hin nay đã có li ri và mc tiêu th hin nay rt tt.

Cần một chính sách

Nam Nguyên:  Xin phép hi ông v gà th vườn, gà Tam Hoàng đó, do người ta thy li nhun  nên người ta đã đu tư nhiu, nhưng không có nhng khuyến cáo ca ngành chăn nuôi, ca s nông nghip, hay ca các hi v chăn nuôi đ cho người ta các thông tin là không nên đ xô chy theo phong trào?

Ông Phm Văn Minh:  Anh thy cái đó là mt tình hình chung ch không phi ca riêng ngành chăn nuôi gà mà ca c nhng ngành khác, thí d như v thu sn. Khi mà li nhun cao thì người nông dân mà đa phn là nhng người sn xut nh l và cá th, thì h s đ xô vào đ đu tư; nhưng mà sau đó thì lượng cung tăng lên nhiu - chăn nuôi phát trin nhiu thì dn đến thi kỳ như va ri là gim giá.

Như vy tôi cũng rt là mong đây mình s có nhng cái cơ quan qun lý và nhng hip hi đ có nhng khuyến cáo cho người chăn nuôi, không ch riêng ngành gia cm mà c cho ngành thu sn hoc c ngành trng trt na. H phi được cho biết là thi đim nào nên đu tư, thi đim nào là nên gim tng đàn xung.

Ch còn như va qua thì anh thy rõ ràng là to điu kin cho h phát trin v chăn nuôi và đng thi d báo v mt li nhun tt trước mt khiến h đu tư quá mnh v chăn nuôi.

Riêng gà th vườn không thôi thì đã tăng lên 30-40% ri, mà tăng lên ngay c trong thi đim thp đim, tiêu th gim, mà gim đến 30-40%. Anh biết là trong thi đim này và thi đim sp ti na, trước mùa khai trường thì thông thường mi người đu mun ct gim chi tiêu đ dành dm cho vic con cái đến trường, như mua tp v, đóng hc phí, thành ra thông thường thí d như người ta ăn gà th vườn thì bây gi người ta ăn gà công nghip, hoc ai ăn gà công nghip thì bây gi người ta chuyn qua ăn cá, hoc khó khăn lm thì có th h không s dng tht, tc là h mun gi li s tin này đ đu tư cho con cái đến trường cho nó hoaànthin.

Nam Nguyên:  Cm ơn ông Phm Văn Minh v thi gian ông dành cho Đài chúng tôi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang