Vụ Bát Nhã: Chủ trương Nhà nước hay lỗi Địa phương? (phần 1)

Sự kiện tu viện Bát Nhã tại Lâm Đồng diễn ra cách nay 2 tuần. Khoảng 400 tăng sinh và giáo thọ tu tập theo pháp môn Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh đang lâm vào hoàn cảnh bị cúp điện, cúp nước, cúp điện thoại.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-07-13
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tu Viện Bát Nhã, xã Dambri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tu Viện Bát Nhã, xã Dambri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Courtesy ThuVienHoaSen.org

Xem toàn trang