Bình đẳng cho người sử dụng ma túy

Hội Thảo Quốc Tế mang tên “Harm Reduction 2009,” tức “Giảm Thiểu Tác Hại” được tổ chức từ ngày 20 đến 23 tháng Tư tại Bangkok quy tụ gần 1 ngàn đại biểu từ 80 quốc gia tham dự.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-04-21
Share
Harm-Reduction-2009-305.jpg Buổi hội luận trong ngày khai mạc Hội Thảo “Giảm Thiểu Tác Hại.” Giáo sư Michel Kazatchkine (giữa), Giám Đốc Điều Hành Global Fund. Bà Pratin Dharmarak (phải), đại diện Thái Lan của tổ chức Dịch Vụ Công Ích Quốc Tế.
Photo by Thien Giao/RFA

Có mt ti ch, phóng viên Thiện Giao của Ban Việt Ngữ RFA gi v bn tường thut sau đây.

Quyền được đối xử công bằng

Hi tho “Gim Thiu Tác Hi” t nhiu năm nay tr thành din đàn quan trng đ gii hc gi, nghiên cu, các t chc quc tế, và c nhng người s dng ma túy gp g, chia s kinh nghim, kết ni hot đng và nghiên cu cách thc hu hiu nhm gim thiu tác hi ca ma túy đi vi xã hi.

Mt trong các ch đ được đ cp trong Hi Tho ln này là nhn mnh v nhng quyn căn bn ca người s dng ma túy.

Ti bui l khai mc Hi Tho Gim Thiu Tác Hi ti Bangkok, giáo sư Michel Kazatchkine, Giám Đc Điu Hành Qu Global Fund cho các công tác chng AIDS, lao phi và st rét, nói rng nhân quyn cũng là quyn ca người s dng ma túy:

Người s dng ma túy cũng có nhng quyn căn bn như bt c ai.

GS Michel Kazatchkine

“Người s dng ma túy cũng có nhng quyn căn bn như bt c ai. Hin nay, ti nhiu quc gia, trong nhiu nhà tù, ngay c trong các trung tâm y tế, người s dng ma túy b đi x thiếu công bng.”

Global Fund là qu tài tr ln nht phòng chng AIDS, lao phi, st rét, và cũng là nhà tài tr chính cho Hi Tho “Gim Thiu Tác Hi.”

Hi Tho ln này được t chc ti Thái Lan, và quc gia này cũng va nhn được khon tài tr $100 triu t Global Fund nhm mc đích gim thiu s nn nhân lây nhim HIV.

Harm-Reduction-2009-250.jpg
Một cảnh trong buổi gặp gỡ đầu tiên trong ngày khai mạc, 20 tháng Tư: Vận động cho quyền của người sử dụng ma túy. Photo by Thien Giao/RFA
Photo by Thien Giao/RFA
Phương cách s dng khon tài tr này là cung cp s truy cp toàn din cho các trung tâm ngăn nga HIV ti mt s đa phương b xem là có nguy cơ lây nhim cao nht ca Thái Lan.

Trong s này, có các nhóm gái mi dâm, quan h tình dc đng tính nam, s dng ma túy và người lao đng nhp cư.

Kinh nghiệm chống HIV/AIDS

Chia s kinh nghim phòng chng lây nhim HIV ca Thái Lan, bà Pratin Dharmarak, đi din t chc Dch V Công Ích Quc Tế ca Thái Lan nói rng quc gia này cn hc li bài hc thành công ca kế hoch chng HIV/AIDS hi thp niên 1990s.

Thi đim y, HIV/AIDS được tha nhn là mt vn đ tht s, được quan tâm rng rãi và đã được khng chế thành công.

Tuy nhiên, nhng năm gn đây, vn theo bà Pratin, xã hi Thái có hiu biết khá gii hn v tác hi ca vic s dng ma túy. Và nhóm người này được xem là có ri ro lây nhim HIV cao nht.

Nhiu quc gia đang thay đi mt cách cn trng cách thc tiếp cn người s dng ma túy và vn đ ma túy. Trước đây người ta s dng h thng thi hành công lc. Ngày nay, phương pháp này đang được thay bng cách tiếp cn t quan đim y tế cng đng.

GS Michel Kazatchkine

Thông tin t Hi Tho “Gim Thiu Tác Hi” cho biết, người s dng ma túy chiếm đến 10% s trường hp lây nhim HIV trên toàn cu. T l này là 30% cho khu vc ngoài khu vc Châu Phi phía Nam Sahara. Điu đáng quan tâm là, cho đến nay, công cuc ngăn chn lây nhim HIV đi vi người tiêm chích ma túy vn chưa được quan tâm đúng mc.

Cũng ti bui khai mc Hi Tho Gim Thiu Tác Hi, giáo sư Kazatchkine phát biu rng, điu quan trng là nhiu quc gia đang thay đi mt cách cn trng cách thc tiếp cn người s dng ma túy và vn đ ma túy.

Ông nói, trước đây người ta s dng h thng thi hành công lc. Ngày nay, phương pháp này đang được thay bng cách tiếp cn t quan đim y tế cng đng.

Hi Tho Gim Thiu Tác Hi được Hip Hi Gim Thiu Tác Hi Quc Tế, (International Harm Reduction Association, IHRA), t chc. Hip Hi này được xem là đi đu trong vic c súy các phương pháp nhm giúp gim thiu tác hi ca cht gây nghin trên toàn cu.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang