Đồng bằng sông Cửu Long: khi vụ 3 trở thành chính vụ

Trong thời gian dài các nhà khoa học khuyến cáo nông dân không nên làm vụ ba vì lợi bất cập hại. Tuy vậy hiện nay đã có chỉ đạo chính thức xem vụ ba là chính vụ.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009.04.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Vietnam-rice-farmers-305.jpg Nông dân đồng bằng sông Cửu Long thành công trong việc canh tác vụ 3.
AFP PHOTO

T kinh nghim thc tế

Vùng đng bng sông Cu Long có hai v lúa quan trng là đông xuân và hè thu. Đông xuân là v lúa chính dành cho xut khu, do lúa thu hoch trong mùa khô d bo qun hơn v hè thu đưc canh tác trong mùa mưa.

Mi năm trung bình hai v đông xuân và hè thu vùng đng bng sông Cu Long sn xut khong 17 ti 18 triu tn lúa trên din tích canh tác khong 3 triu ha.

Tuy nhiên, người nông dân nhiu tnh còn tn dng đt đai làm thêm các v xuân hè, thu đông và lúa mùa. Tng din tích các v lúa tranh th này có th đt 500 ngàn ti 700 ngàn ha tuỳ năm, sn lưng bình quân trên dưới 2 triu tn lúa.  

T nhiu năm qua các nhà khoa hc đã chng minh rng s vic đng rung b khai thác liên tc không đưc ngh dưng là nguyên nhân gây ra nn sâu ry hi lúa, các mùa v bc cu là điu kin thun tin cho sâu bnh phát trin.

Ngưi nông dân vùng sông nước Cu Long mà chúng tôi hi chuyn, có th là nhng trưng hp hiếm hoi, ông cho đt ngh dưng sau v đông xuân và ch canh tác li vào hè thu chính v: “Ngh đưc hai tháng, bây gi lo tr n ngân hàng”

Tuy vy, phn ln nông dân đu làm tiếp v xuân hè sau khi thu hoch xong v đông xuân. Mt ph n làm rung Cn Thơ cho biết: “Ct xong v này (đông xuân) chng 5 ngày là xúông ging tr li hết.” 

Đến ch đo ca chính ph

TS Lê Văn Bnh, Vin trưng Vin lúa vùng đng bng sông Cu Long xác nhn tin chính ph đã chính thc ch đo xem v ba đng bng sông Cu Long là chính v, s kin này đưc th tướng Nguyn Tn Dũng loan báo trong dp ông công tác đa phương hi tháng 3 va qua. TS Bnh nói:  

“Các nhà khoa hc khuyến cáo, h mun đ cho cách v làm hai v đông xuân và hè thu ăn chc đm bo, vì vn đ sâu bnh có th xy ra hoc nó làm cu ni.

Nhà nước ch trương thành v chính, khuyến cáo các đa phương và các nhà khoa hc h tr cho v ba thành công, đm bo tính khoa hc ca nó v ging chng chu sâu bnh, tăng sn lưng an ninh lương thc và xut khu.

TS Lê Văn Bảnh

Th hai h cũng mun không nên bóc lt đt quá đ đm bo cho các v ti, thc tế không làm đưc chuyn này bi vì các vùng sinh thái khác nhau.  Ví d vùng ven bin phi cn nước tri mưa xúông nếu không không làm mà chm tr thì nước bin tràn vào.

Th ba là vùng trên đu ngun như t giác Long Xuyên, nếu lũ xuống làm không kp b nh hưng. Hơn na bà con nông dân làm ging lúa ngn ngày dưi 100 ngày, sau hai v mi khong 200 ngày nghĩa là còn hơn 100 ngày b trng. Bà con nói rng mình b cái này thì làm cái gì trong khi mình có li thế đt, thế nào thì bà con cũng t làm.

Th ba na nhu cu lương thc cũng cn, do vy có ch trương là các nhà khoa hc phi giúp thế nào đ bà con làm v ba này cho tt, làm sao chng đưc sâu bnh, s dng ging ngn ngày phù hp, làm sao sau đông xuân phi có cày i ct v, ri sau đông xuân mi có hè thu, sau đó mi ti v ba.

Do vy Nhà nước ch trương thành v chính, khuyến cáo các đa phương và các nhà khoa hc h tr cho v ba thành công, đm bo tính khoa hc ca nó v ging chng chu sâu bnh, tăng sn lưng an ninh lương thc và xut khu.”     

TS Phm Văn Dư, Cc Phó Cc trng trt ph trách các tnh phía Nam, cho rng có s hiu lm v cách gi tên v ba. Theo ông v ba là v thu đông sau hè thu ch không phi v xuân hè mà nhiu nông dân đang bt đu xung ging:

“Chúng tôi khuyến cáo không nên trng v ba mà lúc trước đưc xem là v xuân hè, v cu ni gia đông xuân và hè thu. Trước kia mt s nông dân lm ln đó là v ba, thc s là v xuân hè sm và nhng trà lúa gieo s sm này không cn thiết.

Chúng tôi đ ngh bà con nông dân nên có mt khong thi gian đ khong mt tháng đ mà cày i phơi đt, đ cho hot đng biến dưng ca vi sinh vt, tích t năng lưng và sinh hc trong đt nhiu thì s trúng mùa hơn.

Thế thì v mà chúng tôi khuyến cáo không nên làm là v xuân hè nhng trà lúa gieo s sm trong tháng 10 hoc trong tháng 6 ca v ba v..v..

Chúng tôi khuyến cáo không nên trng v ba mà lúc trước đưc xem là v xuân hè, v cu ni gia đông xuân và hè thu.

TS Phm Văn Dư

Ngoài ra bà con nông dân nên tiếp tc s dng v ba sau v hè thu là thu đông, xem như mt chính v thì rt là tt không có vn đ gì. Ti vì v đó trùng vi mt trà lúa mùa cũng đưc 250 ngàn ha.

Nếu như không có v ba thì vn có v trà lúa mùa, do vy mt cách hp lý là s dng v ba như mt chính v. Tôi nghĩ rng đã đưc s đng thun rt nhiu.”    

S khai thác đt đai vt kit tài nguyên mt cách quá mc, có th dn ti nhng hu qu nghiêm trng v lâu v dài. Không k ti dch bnh hi lúa hoành hành, phi s dng nhiu thúôc tr sâu, nhưng chuyn quan trng na là tn dng đê bao khép kín đ trng lúa, nưc lũ không có cơ hi giúp làm v sinh rung đng, làm m đt cũng như bi dưng cho đt.

Nhưng cái khó bó cái khôn, người nông dân vùng đng bng sông Cu Long ngoài v ba, nay đưc xem là chính v, vn còn tn dng làm c v tư là v xuân hè hin nay.               

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.