Chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Đoàn Luật Sư TP.HCM hôm thứ Tư 29-4-2009 đã công bố một văn thư, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa.
Nhã Trân, phóng viên RFA
2009.04.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
VietnamChinaSeaDispute305.png Bản đồ khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Biển Đông.
Graphic: RFA

Khỏi cần bàn cãi

Trong lá thư ng gi Ch Tch UBND huyn đo Hòang Sa cùng các cơ quan báo chí ti Vit Nam, Đoàn Lut Sư TP.HCM nói rng Vit Nam có ch quyn "bt kh xâm phm" đi vi hai qun đo này.

Lut sư Nguyn Văn Hu, mt trong nhiu thành viên ca Đòan Lut Sư TP.HCM, cho Đài Á Châu T Do biết lý do mà  Đòan Lut Sư TP.HCM có quan đim đó:

"Cái này thì nó do cái quá trình lch s ca cha ông ta đ li bng nhng tài liu mà chúng ta lưu li, Vit Nam lưu li, thì hai qun đo này là ca Vit Nam. Mi người Vit nam ai cũng đu biết điu đó. Và trong lưu tr ca Vit Nam và bng nhng chng tích, mình khng đnh cái đó là ch quyn ca mình.

Tôi cho điu đó khi cn phi bàn cãi. V cái tranh chp ch quyn này thì mi nước có mt cách nghĩ, nhưng mà đây là ch quyn ca Vit Nam là điu tt yếu, không th thay đi được lch s."

V tranh chp ch quyn thì mi nước có mt cách nghĩ, nhưng mà đây là ch quyn ca Vit Nam là điu tt yếu, không th thay đi được lch s.

LS Nguyễn Văn Hậu

Thư ng ca Đoàn Lut Sư TP.HCM được đưa ra vào lúc có nhiu s kin cho thy ch quyn Bin Đông dường như được chính quyn chú trng hơn so vi thi gian trứơc. 

Đng thi phía Vit Nam va tiếp nhn mt sc ch c, t thi triu đi nhà Nguyn, chng minh ch quyn ca Vit Nam trên qun đo Hòang Sa.   

Tranh chấp với Trung Quốc

Hôm 17 Tháng Ba, Vit Nam ln đu tiên cho phép hi tho v vn đ Bin Đông.  Cuc hi tho vi ch đ "Tranh chp ch quyn Bin Đông:  lch s, đa chính tr và lut pháp quc tế", được Hc Vin Ngai Giao và Chương trình Nghiên Cu Bin Đông t chc Hà Ni vi s tham d ca khang 100 hc gi, nhân sĩ, trí thc, nhà ngai giao và nhà báo.  Cuc hi tho din ra gia lúc vn đ Bin Đông đang dy sóng.

Sang Ngày 30 Tháng Ba va qua chính ph Vit Nam ln đu tiên phát đng phong trào tìm hiu v bin, đo ca Vit Nam cho c người Vit trong ln ngòai nước. 

Hôm Th Ba 28 Tháng Tư, ngay sau khi Trung Quc phn đi vic Vit Nam chính thc b nhim chc v ch tch huyn đo Hoàng Sa hôm 25 trứơc đó, chính quyn Vit Nam đáp li rng hành đng ca Hà Ni là "đúng pháp lut".  

Lên tiếng là quan đim ca Vit Nam v vn đ ch quyn đi vi Hòang Sa - Trừơng Sa đã đựơc khng đnh nhiu ln, B Ngai Giao Vit Nam đng thi tuyên b là Vit Nam "có đy đ bng chng lch s và cơ s pháp lý đ khng đnh ch quyn ca mình đi vi hai qun đo này".

Chính quyn Đà Nng thi gian gn đay y thác cho nhà nghiên cu Nguyn Phước Tương san tho mt biên kho v vn đ ch quyn đi vi Hòang Sa, cun sách  ta đ "Qun Đo Hòang Sa Không Th Nhượng Quyn Ca Vit Nam" s được xut bn vào Tháng Năm 2009.

Cũng hôm Th Ba, trứơc khng đnh ca B Ngai Giao Vit Nam, B Ngai Giao Trung Quc tuyên b vic b nhim ca Hà Ni là bt hp pháp và vô giá tr.  Nhưng quan trng hơn, Trung Quc tái khng đnh là có "ch quyn không th chi cãi" đi vi qun đo Hòang Sa cũng như đi vi nhng vùng bin ph cn.

Việt Nam có đy đ nhng cơ s pháp lý và mình cũng tuân th theo nhng lut pháp quc tế đ mình chng minh rng đó là ch quyn ca mình.

LS Nguyễn Văn Hậu

s lch sử, pháp lý?

V cơ s lch s và pháp lý, chng minh rõ ràng ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo đó, khi được đưa ra trứơc lut pháp quc tế liu có th bo v ch quyn lãnh hi ca Vit Nam?  Lut sư Nguyn Văn Hu cho biết suy nghĩ ca Đoàn Lut Sư TP.HCM :

"Vit Nam đã tr thành thành viên ca (nhiu t chc) thế gii. T khi mình gia nhp vi thế gii thì mình theo công pháp quc tế, mà lut pháp ca Vit Nam khi thay đi thì phù hp vi li các nước trên thế gii, đc bit là trong công pháp quc tế.

trên Công Ước v Bin va ri Vit Nam cũng ban hành mt s các lut liên quan đến công pháp quc tế. Vic này mình đưa ra là mình có đy đ nhng cơ s pháp lý và mình cũng tuân th theo nhng lut pháp quc tế đ mình chng minh rng đó là ch quyn lãnh th ca mình.

Và Vit Nam đã có hàng nghìn năm văn hiến như vy thì tôi nghĩ rng vn đ đây là mình s có đ chng c khi mình đưa ra. Mình có rt nhiu cơ s đ làm nhng vic này, đ mình khng đnh đây là ch quyn ca mình. Mình chưa có thói quen đưa ra toà án quc tế thôi."

Đòan Lut Sư TP.HCM tuyên b s luôn bo v quan đim là Vit Nam có ch quyn đi vi Hòang Sa và Trừơng Sa, và hơn thế, ch quyn này là bt kh xâm phm.

Tân ch tch Hòang Sa, sau khi nhm chc, đã tuyên b s tiếp tc "cùng tòan dân c nứơc đu tranh đ khng đnh ch quyn ca qun đo Hòang Sa", là thuc v Vit Nam.

B Ngai Giao Vit Nam hôm 28 Tháng Tư, trong cuc hp báo v vn đ đt đai và ch quyn quc gia, lp li vi báo gii nứơc ngòai là Vit Nam có đy đ bng chng lch s và pháp lý đ khng đnh ch quyn trên hai qun đo Hòang Sa và Trừơng Sa. 

Tưởng cũng nên nhc li, theo Công Ước Liên Hip Quc v Lut Bin mà Hà Ni phê chun hi năm 1994, chính quyn Vit Nam cn phi thc hin mt s điu theo quy đnh, trong đó có vic đăng ký yêu sách v thm lc đa m rng, trước ngày 13 Tháng Năm ti đây. 

B Ngai Giao Vit Nam mi đây cho báo chí biết, qua li V Trưởng V Bin - Nguyn Quang Vinh, là Vit Nam đang gp rút chun b đăng ký ranh gii bên ngòai ca thm lc đa.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.