Trả đơn kiện Thủ tướng về vụ bauxite

Đơn kiện mà Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị trả lại cho đương đơn.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009.06.25

CuHuyHaVu-150.jpg
Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA file photo
RFA file photo
Tiến sĩ Hà Vũ cũng đã gi khiếu ni lên Chánh Án Tòa Án Thành Ph Hà Ni. Đơn khiếu ni cũng đã được tr li.

Ông Hà Vũ phát biu, ng ý ti Vit Nam, mt đơn kin chưa hn được gii quyết thun túy pháp lý, mà còn ph thuc vào các yếu t mang tính chính tr.

Biên tp viên Thin Giao phng vn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sau đây. Trước hết, ông Vũ gii thích v s khác nhau gia vic “tr li đơn kin” và “bác đơn kin” mà ông cho rng báo chí dùng sai ch:

LS Cù Huy Hà Vũ:  Nói cho đúng là Chánh Án Tòa Án Hà Ni, Nguyn Sơn, ngày 19 tháng Sáu, đã ra mt quyết đnh có tiêu đ “Quyết Đnh Gii Quyết Khiếu Ni ca Ông Cù Huy Hà Vũ V Vic Tr Li Đơn Khi Kin.” Nguyên văn quyết đnh là như thế.

Tuy nhiên, khi đưa tin, có mt s báo có s nhm ln v vic “tr đơn kin” và “bác đơn kin.”

Khi đưa tin, có mt s báo có s nhm ln v vic “tr đơn kin” và “bác đơn kin.” Trong trường hp này, tòa án nhân dân thành ph Hà Ni thy h không có đ căn c pháp lý đ th lý đơn ca tôi, thì h tr li đơn.

LS Cù Huy Hà Vũ

Tr đơn kin là gì? Là tòa án thy h không đ điu kin, hoc đơn ca tôi không đ điu kin pháp lý đ th lý, thì tr li đơn khi kin.

Còn “bác đơn” được s dng trong trường hp đơn khi kin ca tôi được tòa th lý và đưa ra xét x, và trong phiên tòa y, tòa, nếu thy lp lun ca tôi là không đúng thì trong phiên x y, hi đng xét x bác đơn ca tôi.

Trong trường hp này, tòa án nhân dân thành ph Hà Ni thy h không có đ căn c pháp lý đ th lý đơn ca tôi, thì h tr li đơn.

Tòa không đủ cao…

Thin Giao:  Thưa, ông có nhc đến yếu t “đáp ng điu kin pháp lý.” Xin hi, ông có hài lòng vi lý do mà Tòa Án đưa ra đ tr li đơn khi kin ca ông?

LS Cù Huy Hà Vũ:  Trước khi tr li, tôi cn dn gii thông báo ca Tòa Án Nhân Dân Hà Ni gi cho tôi ngày 15 tháng Sáu. Nguyên văn:

“Tòa Án Nhân Dân Thành Ph Hà Ni thy, theo quy đnh ti điu 12, pháp lnh th tc gii quyết các v án hành chính, thì tòa án ch có thm quyn gii quyết đi vi nhng khiếu kin quyết đnh hành chính, hành vi hành chính ca B, cơ quan ngang B, và cp tương đương tr xung và quyết đnh hành chính, hành vi hành chính ca th trưởng các cơ quan đó.

Do đó, vic ông khi kin quyết đnh ca Th Tướng Chính Ph không thuc thm quyn gii quyết ca Tòa Án bng v án hành chính. Cho nên, căn c vào đim d, khon 1, điu 31, th tc gii quyết các v án hành chính, Tòa Hành Chính Tòa Án Nhân Dân Hà Ni tr li đơn khi kin và các tài liu kèm theo đơn và thông báo cho ông được biết.”

Như vy thì, lý do mà Tòa Án Nhân Dân Thành Ph Hà Ni không th lý đơn khi kin ca tôi là vì h cho rng Tòa Án cp tnh, thành ph nói chung, và Hà Ni nói riêng, ch có thm quyn x lý các v kin cp B Trưởng tr xung. Còn đây là đơn tôi kin Th Tướng thì đương nhiên không thuc thm quyn ca Tòa Án Hà Ni.

Ti Vit Nam, b máy quyn lc dường như coi pháp lut là áp dng cho người dân là chính. Không phi cho chính quyn, càng không áp dng cho lãnh đo.

LS Cù Huy Hà Vũ

Tôi đã gi đơn khiếu ni lên ông Chánh Án v vic tr li đơn khiếu kin. L ra, Tòa phi ch ra tòa án nào ti Vit Nam có thm quyn th lý đơn khi kin ca tôi. Chc năng hướng dn cho người khi kin thì Tòa Án Hà Ni đã không làm.

Truyền thông 1 chiều

Thin Giao:  Điu quan trng là cui cùng ông cũng đã có mt câu tr li. Cách tr li như vy, trong mt ln phng vn, ông có nói là “nhanh.” Ông có nghĩ là mt câu tr li như vy trong mt v được coi là “chưa tng có tin l” là có mt ý nghĩa nào không?

LS Cù Huy Hà Vũ:  Mt mt, tôi da vào pháp lut đ đưa đơn khi kin v nhng hành vi gây tn hi cho đt nước.

Mt khác, tôi cũng hiu rng, ti Vit Nam, b máy quyn lc dường như coi pháp lut là áp dng cho người dân là chính. Không phi cho chính quyn, càng không áp dng cho lãnh đo.

Tôi mường tượng là h cho rng đây là hành vi phm thượng không th có được trong mt nước dưới s lãnh đo ca mt đng duy nht, Đng Cng Sn Vit Nam, và b máy nhà nước t trước đến nay vn được coi là mt giai tng không th đng đến.

Thin Giao:  Câu hi cui: khi ông np đơn kin, da trên nhng gì chúng tôi đc được, thì báo trong nước không đưa tin v vic ông np đơn. Nay đơn b tr li thì tin tc khá nhiu. Ông có nhn xét gì v hin tượng này?

LS Cù Huy Hà Vũ:  Đây là mt vn đ thú v không ch v pháp lý mà c trong lãnh vc chính tr, xã hi.

Mc du không có t báo nào do nhà nước qun lý đăng na ch v vic tôi khi kin th tướng, thì có th nói dân t vùng sâu, vùng xa cũng đã biết.

LS Cù Huy Hà Vũ

Mc du không có t báo nào do nhà nước qun lý đăng na ch v vic tôi khi kin th tướng, thì có th nói dân t vùng sâu, vùng xa cũng đã biết.

Ti sao? Bên cnh truyn thông do nhà nước qun lý, hin nay Internet, các trang thông tin đin t phi chính ph, các hãng thông tn nước ngoài đưa tin, người dân trong nước đã biết chuyn này mà không cn thông qua truyn thông nhà nước.

Đây là bài hc nhãn tin cho thy: không phi c du đi là dân không biết. Và qua vic này, chính ph cht d, thy rng mình không lên tiếng là thit thòi, tc là mình đã nhường toàn b sân chơi cho truyn thông phi nhà nước, phi chính thng, và c các hãng thông tn nước ngoài.

Thin Giao:  Xin cám ơn thi gian ca ông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.