Dự thảo cương lĩnh của Ban chấp hành Trung uơng đảng CSVN

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, một bản Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiếng lên chủ nghĩa xã hội dù chưa chính thức công bố, nhưng trong dư luận đã có những ý kiến phản bác.
Việt Hùng, thông tín viên RFA
2009.10.13
dai-hoi-dang-x-305.jpg Đại hội đảng CSVN diễn ra 5 năm một lần, quyết định tất cả mọi đường lối, chính sách cũng như thành phần lãnh đạo đất nước.
AFP photo

Nhiều người cho rng, báo cáo chính tr ti Hi ngh đã không đánh giá đúng thc tế và hướng phát trin ca Vit Nam.  Nhng ý kiến đó ra sao? Vit Hùng ca Ban Vit Ng Đài Á Châu T Do có bài ghi nhn.

Khủng hoảng toàn diện?

Đưa ra li bàn ngay sau kết thúc Hi ngh Trung ương 11, ông Lê Hng Hà, mt nhà quan sát chính tr v ni tình đng CSVN t Hà Ni cho rng, Hi ngh Trung ương đánh giá tình hình không đúng. Câu hi đt ra, chưa đúng, không đúng da trên nhng đim nào? Ông Lê Hng Hà  đưa ra nhn đnh.

Ông Lê Hng Hà: Tôi thy Hi ngh Trung ương đánh giá tình hình không rõ, hay nói cách khác là không đúng. Đt nước Vit Nam hin nay đang trong mt cuc khng hong Kinh tế - Xã hi – Tư tưởng – Văn hóa – Chính tr toàn din ch không phi như các ông lãnh đo lâu nay vn nói ch tha nhn “hình như" tình hình Vit Nam ch có mt chút suy thoái kinh tế trong khng hong tài chính chung ca thế gii.

V vn đ suy thoái kinh tế thì rõ ri, xã hi hin nay có nhiu băng hoi, phm pháp tăng, xã hi xung cp cho nên ông công an có điu kin phá án ri được khen thưởng, tuyên dương. Nhng người quan tâm đến tình hình đt nước nhìn thy vn đ, người ta ngao ngán và lo s.

Giáo dc thì khng hong đng giáo dc, nhng phát biu ca GS Hoàng Ty, GS Chu Ho thì thy giáo dc đang khng hong rt d. Tham nhũng hin rt mnh, lan tràn cho dù hết ngh quyết này ngh quyết khác nhưng tham nhũng vn phát trin. V án Huỳnh Ngc S là mt trò cười trong thiên h.

V mt chính tr, chưa bao gi có tình trng ch trương ca đng và nhà nước đưa ra mà tng lp nhân dân phn ng mnh và dai dng như v Bauxit va ri. Phi nói v chính tr chưa h bao gi có tình trng mà ch trương nói ca đng, thc hin ngh quyết ca đi hi đng mà qun chúng nhân dân phn ng như thế. 

Cho nên trng thái xã hi hin nay theo tôi suy nghĩ phi nhn đnh Vit Nam đang trong mt cuc khng hong toàn din v Kinh tế - Chính tr - Tư tưởng – Văn hóa – Xã hi, ch không th nói như my ông y là đang “phơi phi” đi lên, không có đâu!

Đim đáng nói cuc khng hong toàn din y li din ra trong thi đim đt nước Vit Nam này đng trước nguy cơ b Bc thuc, l thuc vào Trung Quc.

Trong khi Trung Quc có rt nhiu nhng hot đng bành trướng, xâm ln nơi này nơi khác, ri phân chia Vnh Bc b, ln chiếm biên gii, thành lp Huyn Tam Sa, ri bin đông h x s như thế thì phi nói thái đ ca Trung Quc rt “ngông nghêng  và trng trn” trong khi thái đ ca các cơ quan lãnh đo Vit Nam thì bc nhược, khut phc.

Đim này có th nói tng lp nhân dân Vit Nam rt tc ti và lo lng…

Phương thức giải quyết

Tính cho ti thi đim này, bn D tho Báo cáo chính tr  cho Đi Hi 11 s din ra vào năm ti 2010 dù chưa công b, nhưng theo ý kiến ca mt s nhân vt theo dõi tình hình chính tr trong nước s được đưa ra bàn tiếp ti Hi ngh Trung ương 12 d tính nhóm hp vào đu năm ti 2010.

Tr li vn đ, nếu đã nói khng hong chính tr thì phi có hướng gii quyết. Cách gii quyết Vit Nam thì thường không như nhng quc gia khác trên thế gii. So sánh phương thc gii quyết ca Vit Nam khác vi nhng quc gia khác, ông Lê Hng Hà cho rng:

Ông Lê Hng Hà: Đã là khng hong thì phi tìm cách gii quyết. Thông thường nhng quc gia khác, khi khng hong thì h dùng cách “đo chính” t chc biu tình, hay “lt đ” chính quyn đương thi đ tiến lên. Đy là cách thông thường din ra mi khi có khng hong…, nhưng Vit Nam thì hoàn toàn khác. Theo tôi suy nghĩ, tôi tm phân bit làm hai thi kỳ:

- Thi kỳ t 1940 – 1975.
- Th
i kỳ t 1975 – cho đến nay.

Thi kỳ t 1940 – 1975 Vit Nam đã gii quyết nhng vn đ bng khi nghĩa, bng cách mng, bng kháng chiến, bng bo lc đ gii quyết vn đ.

Thi kỳ t 1975 tr li đây thì li “khng hong - đi mi – phát trin” ri li “tái khng hong – tái đi mi – tái phát trin”.

Tôi nói như thế nghĩa là, t năm 1975 cho đến nay, trong xã hi Vit Nam vn đng trong mt cuc đu tranh đi mi liên tc. Trước kia đng CSVN thi hành ngh quyết đi hi IV đưa đt nước Vit Nam vào con đường thi kỳ quá đ xây dng ch nghĩa xã hi. Hp tác hóa nông nghip, ci to công thương nghip, thiết lp kinh tế  kế hoch hóa tp trung trong phm vi c nước lp chuyên chính vô sn thì các tng lp nhân dân tùy theo v trí  đã tiến hành đu tranh.

Thế ri trong khi Ban chp hành Trung ương tiến hành ci to xã hi ch nghĩa, xóa b giai cp tư sn. Ông Đ Mười lúc by gi vào min Nam làm hung hăng lm, nhưng thc tế ra nhân dân người ta vn tiến hành kinh doanh cá th.

Mt bên đng cng sn ch trương kế hoch hóa tp trung thế nhưng đi sng xã hi buc đng phi chp nhn cơ chế th trường cho nên phi chuyn sang cơ chế th trường. Ri my ông lãnh đo mun oai hùng nói “cơ chế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa” đy là nói thêm thôi ch hin nay nn kinh tế không còn là xã hi ch nghĩa như đng mun na ri. 

Nội bộ Đảng…

Câu hi đt ra, hướng đu tranh  hin nay đã và đang phát xut t xã hi, t ni tình đng như thế nào trong thi đim Trung ương đng CSVN đang son tho D tho cương lĩnh, văn kin trình Đi hi XI. Ông Lê Hng Hà, tiếng nói ca mt xu hướng chính tr t Hà Ni đưa ra li bàn.

Ông Lê Hng Hà: Cuc đu tranh đi mi hin nay nhm đt đến hai mc tiêu tng quát.

- Mc tiêu th nht đu tranh đòi Trung ương thôi đt vn đ nước Vit Nam đi vào thi kỳ quá đ xây dng ch nghĩa xã hi. Người ta mun đ ngh đi hướng phát trin đi.

- Mc tiêu th hai, chm dt thái đ bc nhược, khut phc Trung Quc. Phi hiên ngang lên đ bo v quyn li, an ninh, lãnh th ca T Quc. Không th đ tình trng bc nhược như thế này được.

Ý kiến ca chúng tôi là đi tên nước li đi, Năm 1976 các ông say sưa vi thng li các ông đòi đi tên Đng Lao Đng Vit Nam thành Đng CSVN. Bây gi xin tr li Đng Lao Đng đi. Thi đim đó các ông say sưa đi tên nước thành Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam nay xin đi li tên cũ là Vit Nam Dân Ch Cng Hòa li đi. 

Tc là đi hướng phát trin. Nếu không đi hướng phát trin mà c tiếp tc đưa đt nước Vit Nam vào thi kỳ quá đ lên ch nghĩa xã hi tc là đng nghĩa vi vic tiếp tc đưa dân tc Vit Nam vào con đường sai lm.

(Vit Hùng, Đài Á Châu T Do)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.