Chính phủ Obama và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam

Danh sách CPC 2009 bao gồm 8 quốc gia, trong đó không có Việt Nam, đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận người Việt cả trong lẫn ngoài nước. Khánh An phỏng vấn ông Scott Flipse của USCIRF.
Khánh An, phóng viên RFA
2009.10.28
TamToa-07272009-305.jpg Hàng trăm giáo dân thuộc nhiều giáo phận ở miền Bắc Trung Phần xuống đường biểu tình hôm 27-7-2009, phản đối việc công an bắt giữ và đánh đập các giáo dân và giáo sĩ Tam Tòa.
AFP PHOTO

Ông Scott Filpse, Giám đốc chương trình Đông Á - Thái Bình Dương, đồng thời là chuyên gia phân tích chính sách của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF, cho rng vn có nhiu hy vng cho ln xét duyt danh sách CPC sp ti, vì theo ông, danh sách CPC 2009 là kết qu ca thi gian qun tr thi Tng thng George W. Bush.

Ông và y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế Hoa Kỳ vn đang đu tranh cho vic đưa Vit Nam tr li danh sách CPC ln ti, tc là bt tính t thi đim Tng thng Obama bt đu nm nhim kỳ. Ông Flipse bày t nim hy vng ca mình như sau:

Ông Scott Filpse: Hy vng h sm công b danh sách các nước cn quan tâm đc bit v vn đ tôn giáo và Vit Nam s nm trong danh sách đó. Đó cũng là đ ngh ca chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xem báo cáo v vn đ t do tôn giáo ca y hi T do Tôn Giáo Quc tế trong phn nói v Vit Nam, bn có th thy rng có v như B Ngai giao Hoa Kỳ s không đt Vit Nam tr li danh sách CPC. Đáng tiếc, chúng tôi nghĩ rng đã có đy đ bng chng đ đưa Vit Nam tr li danh sách này.

Tình hình tôn giáo tại VN

Khánh An: Xin ông cho biết nhng công vic mà y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế đã làm đi vi vn đ t do tôn giáo ti Vit Nam?

Ông Scott Filpse: y hi T do Tôn Giáo Quc tế đã đến Vit Nam vào tháng 5 va ri và chúng tôi đã báo cáo tình hình li cho bà Ngai trưởng v nhng vn đ cn quan tâm. Đó là vn có nhng tù nhân lương tâm như Linh mc Nguyn Văn Lý, Lut sư Nguyn Văn Đài, Lut sư Lê Th Công Nhân và lãnh đo các tôn giáo như Cao Đài, Hoà Ho, Pht Giáo, Pht Giáo Khmer…

Th đến, chúng tôi tin rng có mt s đàn áp và sp xếp li trt t đi vi các tôn giáo. Chúng tôi đã công b công khai cũng như tho lun riêng vi Bà Ngai Trưởng. Chúng tôi tin rng tt c nhng điu trên s đưa Vit Nam tr li danh sách CPC. 

Chúng tôi biết có mt vài ci thin nhưng li có quá nhiu người b đàn áp và b tù chi vì mun hành đo. Chúng tôi không đng quan đim vi Đi s Hoa Kỳ và chúng tôi s tiếp tc trình bày quan đim ca mình vi Nhà Trng và Bà Ngai trưởng.

Ô. Scott Filpse

Khánh An: Và ông đã nhn được hi đáp như thế nào t phía Bà Ngai trưởng Hoa Kỳ?

Ông Scott Filpse: Bà Ngai trưởng nói vi chúng tôi rng bà s xem xét tt c các chng c cũng như đ ngh ca chúng tôi khi bà quyết đnh danh sách CPC. Chúng tôi đã sn sàng đ đi thai vi Ngai trưởng và các thành viên khác trong B Ngai Giao cũng như Nhà Trng v vn đ này.

Chúng tôi không đng ý vi Đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam, ông Michael Michalak, khi ông nói rng không có đ bng chng đ đưa Vit Nam tr li danh sách CPC và tiếp tc ngày càng có nhiu bng chng v vn đ t do tôn giáo đã được ci thin.

uscirf-Vietnam-may2009-305.jpg
Phái đoàn Ủy ban của Hoa Kỳ về Tự do Tôn Giáo Quốc tế USCIRF trong chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 5-2009.
RFA file photo
Chúng tôi biết có mt vài ci thin nhưng li có quá nhiu người b đàn áp và b tù chi vì mun hành đo. Chúng tôi không đng quan đim vi Đi s Hoa Kỳ và chúng tôi s tiếp tc trình bày quan đim ca mình vi Nhà Trng và Bà Ngai trưởng.

CPC và quan hệ Mỹ-Việt

Khánh An: Thưa ông, ông có cho đây là mt chính sách ca Chính ph Hoa Kỳ không?

Ông Scott Filpse: Đây là mt chính sách ca Chính ph Hoa Kỳ hin nay nhưng chính sách có th thay đi và chúng tôi đang c gng đ thay đi nó. Khi Tng thng Obama còn là mt Thượng Ngh Sĩ, ông làm vic rt sát vi chúng tôi và chúng tôi còn gi lá thư mà ông đã yêu cu Tng thng Bush thay đi chính sách liên quan đến vn đ CPC ca Vit Nam.

Năm 2008 vn là nhng chuyn đàn áp tương t như trước và Thượng Ngh Sĩ Obama có biết chuyn này. Vì vy, chúng tôi hy vng khi nói chuyn vi Tng thng Obama, ông s có cùng quan đim vi chúng tôi.

Đi s Hoa Kỳ có cái nhìn ca ông, chúng tôi li có cái nhìn khác, hy vng rng chúng tôi có th thuyết phc Nhà Trng và B Ngoi Giao thay đi quan đim. Tôi cho rng danh sách CPC t năm 2004 đến năm 2006 đã có tác dng rt hiu qu khi nó khiến cho nhà cm quyn Vit Nam phi thay đi, đt ra các điu lut mi, ni lng các hat đng tôn giáo… Vì vy, chúng tôi rt mong điu này xy ra mt ln na.

Cũng cn lưu ý rng, danh sách CPC thc ra không làm nh hưởng quan h song phương gia hai nước. Trao đi giao thương, vin tr nhân đo, du lch… vn din ra bình thường trong thi gian Vit Nam nm trong danh sách CPC. Điu này cho thy danh sách CPC không nh hưởng đến các lĩnh vc khác nhưng li có mt tác dng rt tích cc trong vn đ t do tôn giáo, t do ngôn lun và t do hi hp. 

Khánh An: Nhiu người cho rng Hoa Kỳ mun duy trì thế cân bng trong khu vc vi Trung Quc nên đã giúp đ Vit Nam nhm hn chế s bành trướng ca Trung Quc. Đó là lý do ti sao chính ph Hoa Kỳ nh tay vi Vit Nam trong vn đ t do tôn giáo và dân ch nhân quyn. Ông nghĩ sao v vn đ này?

Ông Scott Filpse: Vào tháng 5 năm 2009, trong kỳ xem xét đnh kỳ các vn đ ca Vit Nam ti Hi Đng Liên Hip Quc,  Hoa Kỳ đã đánh giá nhiu mt trong đó bao gm nhng vn đ liên quan đến t do ngôn lun, t do tôn giáo và dân ch nhân quyn. Kết qu là Hoa Kỳ đã giáng bc tt c các vn đ có liên quan đến Vit Nam trong danh sách.

Chúng tôi tin rng đây là mt khi đim tt đ chúng tôi làm vic. Tng thng Obama đã có h sơ v vn đ nhân quyn, t do tôn giáo và thi hành lut pháp Vit Nam khi ông còn là Thượng Ngh Sĩ.  Chúng tôi biết rng chính quyn mi ca Hoa Kỳ cũng đang phi gii quyết rt nhiu vn đ quan trng khác, nhưng nếu có cơ hi, chúng tôi s trình bày cho Tng thng các chng c cũng như cho ông thy rng CPC không làm nh hưởng đến quan h song phương thì ông s đng ý vi chúng tôi. Và lúc đó, nhân quyn s là mt phn quan trng trong quan h gia hai nước.

Còn Trung Quc li là mt vn đ khác. Chúng tôi không nghĩ nên ni kết vn đ ca hai nước vi nhau. Có quá nhiu đim khác nhau gia hai quc gia thay vì ch là vn đ li ích ca Hoa Kỳ. Vì vy, trong cương v ca mình, chúng tôi s tiếp tc n lc đ đưa vn đ lên các cp có thm quyn cao hơn.       

Chúng tôi tin rng trong tương lai ca Vit Nam vi nhiu người dân không ch chú tâm vào thương mi kinh doanh, mà có c nhng ngừơi đu tranh cho t do, quan tâm đến chính tr, tôn giáo, t do ngôn lun... Đó cũng chính là nhng người mà chính ph Hoa Kỳ cn ng h và lên tiếng thay cho h.

Ô. Scott Filpse

Khánh An: Như ông đã nói, danh sách CPC 2009 là kết qu t thi tng thng Bush và trong đó không có Vit Nam. Như vy, y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế s làm gì trong tương lai đ ci thin tình hình?

Ông Scott Filpse: CPC là công c ngoi giao duy nht cho vn đ này. Tt nhiên, chúng tôi s tiếp tc tường trình nhng điu biết được, theo đui các chính sách mi ca Hoa Kỳ cho vn đ nhân quyn và t do tôn giáo Vit Nam. Chúng tôi tin rng quan h gia hai nước Vit Nam – Hoa Kỳ có mt tm quan trng rt ln và ước mơ ca rt nhiu người Vit Nam là xây dng đt nước phn thnh và t do hơn.

Chúng tôi tin rng trong tương lai ca Vit Nam vi nhiu người dân không ch chú tâm vào thương mi kinh doanh, mà có c nhng ngừơi đu tranh cho t do, quan tâm đến chính tr, tôn giáo, t do ngôn lun, t do hi hp trong ôn hoà, tt c s là tương lai ca Vit Nam. Đó cũng chính là nhng người mà chính ph Hoa Kỳ cn ng h và lên tiếng thay cho h. Đó cũng là điu mà chúng tôi đang c gng làm.

đây không ch là vn đ n đnh ca chính ph Vit Nam, mà nó còn là nghĩa v và uy tín ca Vit Nam. Nhân quyn không phi là mt điu quan trng ch vi t chc nhân quyn quc tế mà còn cho chính bn thân người Vit Nam.

Khánh An: Vâng, xin cám ơn ông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
28/10/2009 07:33

Cac to chuc nhu Human Right Watch la nhung to chuc phi chinh phu ma thoi . That ra chang co y nghia gi khi lien quan den chinh sach doi ngoai cua My . Quyen luc doi ngoai thuoc ve thuong nghi vien , tong thong , va bo ngoai giao Hoa Ky . Viet Nam co mot vi tri chien luoc o khong nhung o Dong Nam A , ma con ca Chau A . Viet Nam da trai qua nhung dau thuong, tang toc, nhung mat mat ca hai mien , nhung dau kho trum len bau troi Viet Nam . Hoa Ky cung da mat qua nhieu tien cua , binh linh o Viet Nam ... Do la bai hoc lon doi voi Hoa Ky cung nhu Viet Nam . Hay de hoa binh den voi dan toc Viet Nam . Hay de nhan dan Viet Nam duoc yen on lam an . Toi tin rang : My se khong bao gio bo Viet Nam truoc suc manh cua Trung Quoc .

Anonymous
28/10/2009 11:45

Toi nghi ,nguoi My dung tu ngu NHAN QUYEN de ap luc chinh quyen Viet nam thoi, se khong bao gio dua VN vao CPC nua dau.Nhung chinh quyen VN cung dung mung voi, vi My noi nhu vay , nhung khong phai vay dau, hay nhin nhng viec cua My doi voi VNCH truoc nam 1975 thi biet.
Cam on

Anonymous
28/10/2009 22:10

theo toi co rat nhieu nha dau tranh dan chu cho VN trong va ngoai nuoc va cac vi quan chuc cap cao cua Hoa Ky , len tieng va yeu cau VN tra tu do cac tu nhan chinh tri va tu nhan luong tam tu 2001 cho den nay ,toi chua thay ket qua tot dep nao ca , toi cam thay that vong va that vong voi cach lam viec cua chinh phu Hoa Ky , la mot nuoc dung dau tu do nhan quyen , bay gio toi khong biet tin vao ai co the lam viec nay cho hieu qua tot . boi vi hien nay con rat nhieu nguoi thuong cua chung toi , dang bi chinh quyen cong san cam tu , khong co mot ai biet den va len tieng gium cho ho , do la mot so phan khong khac nao la dong vat , cong san muon bat luc nao thi bat , muon tha luc nao thi tha , chet luc nao cung ai hay , co khac nao ho giet thu vat de lam thit , bat trong cho hang ngay , ban than toi co du bang chung do va toi la nguoi chung kien tat mat hanh dong cua cong san doi voi nguoi dan , nhung vi toi la mot nguoi thap co be hong chang ai muon nghe minh dau .

Anonymous
29/10/2009 03:52

Toi vua nghe dai bbc ky niem buc tuong ba linh bi sup do. va toi nghe y kien cua mot so khan thinh gia ve tai sao ho thong nhat ma khong co su thu han, su phan biet nhu viet nam. Theo toi mot dieu rat de hieu la nuoc Duc doc lap do che do tu do dan chu thuc su, con viet nam doc lap do mot che do toan tri do cong san cam dau nen dan khong chiu va nhat la chu nghia cong san luon luon la dan ap , thu oan dan toc, chu di tam toc . vi the ma vn khong bao gio co su hoa hop va su mong muon cua toan dan.

Anonymous
29/10/2009 02:24

I absolutely agree with mr Scott Filpse. We should stand together and fight for human right. Vietnamese people will have a bright future without communist party.

Anonymous
28/10/2009 16:04

Chi co dua Viet Nam vao danh sach CPC thi nhung tieng noi cho dan chu ,nhan quyen va Ton giao tai VN chung toi moi co co hy vong khong bi dap tat

Anonymous
28/10/2009 15:00

y kien cua toi ngoai le.nhung that su toi muon biet la:toi o trong nuoc vn chung toi dung dien thoai di dong nhan tin cho nhau co bi co quan an ninh theo gioi hkong .xin cam on ,xin tra loi tren radio toi se theo doi

Anonymous
31/10/2009 12:52

toi nghi rang suc chiu dung hay su kiem che cua nguoi my voi hanoi chi co gioi han trong khoang mot thoi gian nao do

Anonymous
28/10/2009 06:34

Uoc gi ong Scott Flipse co du quyen hanh nhu ong OBAMA hoac ba Ngoai truong Bill Cliton cho dan Viet Nam chung toi bot kho
Chung ta van phai tiep tuc kien tri tranh dau va

Anonymous
28/10/2009 23:42

Toi hy vong chinh quyen moi cua My se can thiep nhieu vao van de nhan quyen va dan chu cung nhu tu do ton giao o VN. Chung toi, dan den keo khong thau troi xanh. Rat mong VN som co su thay doi

Anonymous
29/10/2009 02:03

Toi rat that vong truoc viec bo ngoai giao da lam la khong de VN cong san tro laidanh sach CPC nam nay. Nhung moi nguoi hay kien nhan, nhung viec gi phai say ra thi no phai say re thoi

Anonymous
28/10/2009 03:53

I think Viet Namese government is trying to carry out full human rights for Vietnamese people According to Vietnamese constitution and laws , everyone has rights to express his/her own political opinions without being arrested or being prisoned. Vietnamese people had spent much more time as well as their blơod , their tears to got independence , freedom, and human rights , so they understand the value of rights .

Anonymous
28/10/2009 17:59

bon phan dong!neu dung la nha bao chan chinh thi hay dang y kien cu toi. bang khong dung len ba hoa nua, cho toi so dien thoai, neu co nhu cau toi se lien he

Anonymous
28/10/2009 15:40

Theo thien y cua toi, viec chinh phu My bo ten VN o danh sach CPC hay rut ten VN ra khoi danh sach nay cung chang co y nghia gi. Tu truoc toi gio My cung co lam duoc gi cac nuoc trong danh sach CPC nay dau. Trai lai chi ton them vien tro cho ho ma thoi. Cac nuoc trong CPC cung chi nhu Chi Pheo chi gioi an va chu cung chang anh huong den ai....My hoi dau ma quan tam den cac nuoc CPC lam gi cho "om rom ram bung". My hay lo cho doi song cua nhan dan trong nuoc thi tot hon.

Anonymous
28/10/2009 12:29

Tui thì nghĩ chuyện Hoa Kỳ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là vì . . . thể diện! Nếu đưa VN trở lại danh sách đó thì lợi gì chưa thấy, chỉ thấy người ta sẽ cười vào cái quyết định rút tên VN khỏi
danh sách đó mà thôi.

Anonymous
29/10/2009 11:48

ý kiến của tôi cũng như các bạn đây. tuy nhiên khi ông thượng nghị sĩ vừa qua thăm VN tháng trước đã không đề cập đến các nhà dân chủ chống chính quyền như: Lê công Định hoặc Nguyễn Tiến Trung... là có thể hiểu Mỹ chưa muốn đưa VN vào danh sách CPC vì còn tính một cái gì đó.

Anonymous
28/10/2009 17:56

CPVN dang hanh xu kho hieu, khong hop tinh hop ly, co ve nhu khong con nhan thuc duoc dung sai, co thuan long nguoi hay khong. Hoa Ky co dem VN tro lai danh sach CPC hay khong thi cung vay thoi

Anonymous
28/10/2009 12:31

Một gáo nước lạnh tạt vào những nỗ lực của những nhà đấu tranh.

Anonymous
28/10/2009 04:24

Toi cho rang Hoa Ky se khong dua VN tro lai danh sach CPC them lan nua, de hieu thoi vi no ko co loi cho nuoc My trong cuoc chien tai Chau A trong tuong lai khong con xa

Anonymous
29/10/2009 00:06

Quyết định của bộ giao Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo ở VN trong năm 2009 là đúng ,các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và tôn giáo ở VN đừng có thắc mắc gì hết,chừng nào nhà cầm quyền CSVN bắt thầy chùa ,linh mục ra chặt đầu ,lấy chùa chiềng,nhà thờ làm quán ba ,động đĩ thì chừng ấy hãy đưa VN vào danh sách CPC.Còn bây giờ chưa có gì mà ,mới có lấy vài chục ngàn mẫu đất để chia cho quan chức ,mới cho đàn em đập hộc máu mũi vài chục thầy tu ở tu viện Bát Nhã,Thái Hà,Tam Tòa... thì có gì là to lớn lắm

Anonymous
28/10/2009 22:32

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ rất sáng suốt khi không đưa VN vào danh sách CPC,hoàn toàn phù hợp với thực tiễn VN, mọi người đều có quyền tự do theo tín ngưỡng của mình. Không hiểu sao một số các ông các bà cứ cố tình xuyên tạc tình hình không biết để làm cái gì. Tôi đảm bảo chắc chắn các ông các bà không có thiện chí với người Việt Nam chúng tôi mặc dù các ông các bà cũng sinh ra từ đấy.Thật trắng trợn cho miệng lưỡi các ông các bà.

Anonymous
31/10/2009 03:13

tôi cho rằng có môt sự hiểu nhầm nào đó về công giáo của đảng cộng sản việt nam.và các thế lực phản động có thể lọi dụng để thực hiện mưu đồ.chúng tôi là người công giáo việt nam.chúng tôi cũng có lòng yêu nước.hy vọng đất nước chúng tôi được phát triển bìnhan thịnh vượng

Anonymous
29/10/2009 00:58

dieu quan trong de nguoi dan dam len tieng dau tranh cho su that do la thong tin va truyen thong .toi thiet nghi ong cha ta ngay xua rat anh dung xay dung bo coi non song,va bay gio cung the o vn ko he thieu nhung nguoi dam dung len tranh dau cho dan chu de dua dat nuoc ngay 1 tot hon nhung dieu quan trong la csvn da qua ma manh bung bit cac tin tuc la internet va dan ap cac nha dau tranh ngay tu khi TRUNG NUOC va viec dua vn tro ve danh sach CPC la 1 viec lam tat yeu

Anonymous
28/10/2009 06:10

Chinh phu Hoa ky lam nhu vay co nghia la : Hoa ky da phu nhan cac cong viec cua
cac to chuc quoc te sao ? nhu la : to chuc ve nhan quyen quoc te, human right watch, va cac to chuc khac o Phap

Anonymous
28/10/2009 13:29

Chinh phu VN dang ngang nhien cuop pha cac co so ton giao. nhu vay chang phai la dan ap sao ?

Anonymous
07/11/2009 08:54

DAI SU QUOC DOANH

Anonymous
29/10/2009 01:59

Sự việc Việt Nam không có Tự do Dân chủ, Nhân quyền không được tôn trọng: đó là một sự thật, mọi người đều biết. Nhưng Hoa Kỳ đưa VN vào danh sách CPC để làm gì? bởi vì nhà cầm quyền CS có bao giờ quan tâm đến đất nước, dân tộc? Hãy nhìn kỷ trưòng hợp Bắc Hàn và Miến Điện!. Nếu bị đưa trở lại danh sách CPC, họ càng bám lấy Trung cộng để giử lại quyền lợi của họ. Như thế, dân càng khổ hơn, nhục mất nước càng cao hơn!. Điều quan trọng là người dân cùng khổ phải nhìn thẳng vào sự thật- tôi đang bị áp bức!- và giử vững niềm tin: Chánh chắc chắn phải thắng Tà.