Cuộc trốn chạy bằng chân

Sự cáo chung của VNCH năm 1975, dẫn tới việc cả triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Bên cạnh số lượng đông đảo những người vượt biển đến các trại tỵ ở các nước Đông Nam Á, cả trăm ngàn người khác đã vượt qua hai lần biên giới bằng đường bộ.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009-04-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang