Luật sư Cù Huy Hà Vũ nói về vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Luật sư Cù Huy Hà Vũ vừa đưa đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lý do đã ban hành quyết định cho phép khai thác mỏ bauxite trái pháp luật.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009-06-12
Share

CuHuyHaVu-150.jpg
Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA file photo
RFA file photo
Mc Lâm phng vn Luật sư Cù Huy Hà Vũ đ biết thêm chi tiết v s vic này.

Trách nhiệm

Mc Lâm :  Thưa Lut Sư, xin ông cho biết là vi Hiến Pháp hin hành ca nhà nước Công Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam thì vic ông khi kin mt th tướng có được pháp lut cho phép hay không?

LS Cù Huy Hà Vũ :  Theo lut Vit Nam thì vic khi kin ra toà là được áp dng đi vi t chc, đi vi cá nhân có hành vi hành chính hoc là có nhng quyết đnh hành chính trái vi pháp lut, thì vic đó lut pháp Vit Nam cho phép.

V li, căn c vào B Lut Dân S thì mi hành vi, mi ch th tc là nhng người có nhng hành vi mà vi phm pháp lut đy, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca người khác thì nếu không nghiêm trng đến mc phi chu trách nhim hình s thì đu là đi tượng có th b khi kin ra toà.

CuHuyHaVu-NguyenTanDung-01-200
Đơn kiện của Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA photo
RFA photo
Cho nên trong trường hp này, Th Tướng Nguyn Tn Dũng cũng là mt cá nhân hoc là đi din cho mt t chc có th b khi kin như bt c mt công dân nào khác.

Chuyn chng minh cái tác hi nghiêm trng ca quyết đnh ca th tướng phê duyt "quy hoch phân vùng thăm dò - khai thác - chế biến - s dng qung bauxite 2007-2025" là rt rõ ràng, bi vì chính Quc Hi đã đưa ra nhng cái lut đ ngăn cm nhng hành vi đó.

LS Cù Huy Hà Vũ

Mc Lâm :  Thưa ông nguyên tc đ thành lp mt v án thì bên nguyên đơn phi chng minh được nhng thit hi vt cht hay tinh thn ca b đơn đi vi mình hay vi cng đng. Trong trường hp này làm sao chng minh được trách nhim liên đi ca th tướng có th gây tác hi cho ch th, thưa ông?

LS Cù Huy Hà Vũ :  Chuyn chng minh cái tác hi nghiêm trng ca quyết đnh ca th tướng phê duyt "quy hoch phân vùng thăm dò - khai thác - chế biến - s dng qung bauxite 2007-2025" là rt rõ ràng, bi vì chính Quc Hi đã đưa ra nhng cái lut đ ngăn cm nhng hành vi đó.

Chng hn, đó là lut bo v môi trường quy đnh rt rõ là cm nhng hành vi xâm hi đến môi trường, vy thì cái quyết đnh ca Th Tung Nguyn Tn Dũng đã bt chp nhng quy đnh ca pháp lut Lut Bo V Môi Trường, mt b lut rt là c th, ch không phi là cm nhn.

Quyết định trái luật?

Mc Lâm :  Đơn kin ca ông ghi rõ là chng li vic th tướng ký mt văn bn trái pháp lut, xin Lut Sư cho biết chi tiết k thut v mt văn bn trái pháp lut c th như thế nào?

LS Cù Huy Hà Vũ :  Vic mà tôi kin Th Tướng Chính Ph Nguyn Tn Dũng là tôi kin ng vì đã ban hành mt quyết đnh trái pháp lut, tc là nó trái vi nhng lut đã được ban hành.

Ví d quyết đnh đó trái Lut Bo V Môi Trường, quyết đnh đó trái Lut Quc Phòng, ri trái Lut Di Sn Văn Hoá này, hình thc ni dung văn bn này, trái nt c Lut Ban Hành Văn Bn Vi Phm Pháp Lut, tc là trong trường hp này tôi căn c vào lut đ tôi bác b quyết đnh ca Th Tướng.

Tt nhiên, sau cái quyết đnh đó ca Th Tướng thì có ni dung v vic cho phép khai thác bauxite, thì cái vic bác b ca tôi căn c trên cái quyết đnh đó trái lut, thì cũng thc tế và trong thc cht là h đã trin khai vic khai thác bauxite hin nay.

Mc Lâm :  Đơn khi kin ca Lut Sư được gi cho tòa án cp nào và liu có đ yếu t pháp lý đ tòa án th lý v kin này hay không?

LS Cù Huy Hà Vũ :  Đơn khi kin ca tôi đương nhiên là tôi phi tính đến chuyn là phi được th lý, bi vì tôi hoàn toàn căn c vào các quy đnh ca pháp lut. V li, tôi là mt người hot đng v lut, cũng có nhiu kinh nghim, đã tham gia nhiu phiên toà thì tôi cũng không đến ni ngây thơ đ làm đơn khi kin đ ri người ta không th lý.

Tuy nhiên, cũng phi tha nhn mt cách khách quan rng v kin Th Tướng Chính Ph dù sao cũng là mt vic mà trước hết là nó s gây mt bi ri có th nói rt là mnh đi vi Th Tướng Nguyn Tn Dũng nói riêng và đi vi lãnh đo Vit Nam nói chung, cho nên lãnh đo chc chn h cũng phi cân nhc đ cho cái toà vn thuc s chi phi ca lãnh đo Vit Nam có nên th lý hay không th lý đi vi đơn khi kin ca tôi.

CuHuyHaVu-NguyenTanDung-02-200.jpg
Trang 2 đơn kiện của Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA photo
RFA photo
Nhưng tt nhiên tôi tin rng dù toà án Vit Nam có đưa ra nhng lp lun gì đi chăng na thì tôi s tiếp tc có đy đ nhng cơ s pháp lut đ hoá gii dn nhng lý do h đưa ra.

Cái chuyn người ta đưa ra nhng lý do đ t chi vic này vic kia, thm chí người ta bt chp, thì tôi đã quen ri, và đó là thc trng Vit Nam : người ta nói mt đàng làm mt no, người ta đưa ra nhng lut nhưng người ta li bt chp lut pháp (do chính h đưa ra) thì cái toà án Vit Nam cũng bt chp lut pháp rt nhiu.

Thì cái vic người ta tìm cách trì hoãn, hay là chưa th lý ngay, hoc là thế nào đó, thì cái chuyn đy không cũng không ngoài cái tm suy nghĩ ca tôi. Nhưng mà cho dù các ông y suy nghĩ như thế nào thì tôi vn tin rng s tht vn là s tht.

Tôi tin rng dù toà án Vit Nam có đưa ra nhng lp lun gì đi chăng na thì tôi s tiếp tc có đy đ nhng cơ s pháp lut đ hoá gii dn nhng lý do h đưa ra.

LS Cù Huy Hà Vũ

Mc Lâm :  Chúng tôi xin mt câu hi cui cùng na. Trong v án giáo x Thái Hà, mt đng nghip ca ông là Lut sư Lê Trn Lut đã b sách nhiu, b gây khó khăn mi cách vì ông này là lut sư bin h cho các b cáo. Như vy thì đơn kin ca ông có th s b đi x tương t như vy và đôi khi còn nng n hơn thế na. Lât Sư đã chun b tinh thn như thế nào đi vi nhng din tiến sp ti?

LS Cù huy Hà Vũ :  Tôi chưa bao gi nghĩ rng tôi làm gì trái pháp lut c, cho nên không có mt cơ quan nào nước Vit Nam này, cá nhân lãnh đo nào nước Vit Nam này có th cm tôi hot đng v pháp lut. Tôi khng đnh điu đó.

Còn ngược li, nếu người ta có nhng hành vi trái pháp lut nào đó thì người phá pháp lut Vit Nam h s phi tr giá, trước hay sau thôi. Nhưng mà kết lun li, tôi luôn nghĩ rng tôi làm vic pháp lut và vic tôi khi kin Th Tướng Nguyn Tn Dũng là vì li ích chung, vì li ích quc gia.

Th Tướng Nguyn Tn Dũng cũng ch là mt nhà lãnh đo ca mt giai đon nht đnh ch ng không th là nhà lãnh đo ca Vit Nam vĩnh vin được, cho nên các nhà lãnh đo Vit Nam nói chung  và Th Tướng Nguyn Tn Dũng nói riêng hãy nghĩ đến s hn hu trong s cm quyn ca mình, hãy vì li ích lâu dài và trường tn ca nhân dân Vit Nam.

Mc Lâm :  Xin cám ơn Lut sư Cù Huy Hà Vũ dành thi gi cho chúng tôi trong cuc phng vn ngày hôm nay.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang