Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 27.2.2009)

Tuần này RFA nhận được nhiều thư và email của thính giả từ trong và ngoài nước, với những thắc mắc giống nhau.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2009-02-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trang Web RFA.
Trang Web RFA.
Graphic: RFA & Istock

Xem toàn trang