Bài phát biểu trấn an về đại họa dầu loang

Tối ngày 15 tháng 6, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, phát biểu với toàn dân chúng Hoa Kỳ từ Phòng bầu dục, Nhà Trắng. Người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ sử dụng bài nói chuyện đầu tiên từ Phòng Bầu Dục để trình bày về đại họa dầu loang ở Vịnh Mêxico đang gây tổn hại lớn cho những bang Hoa Kỳ quanh vịnh đó.
RFA-06-16-2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama
AFP

Xem toàn trang