Các qui định mới của Mỹ đối với cá basa Việt Nam

Nếu những quy định mới về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ có liệt kê cá tra, ba sa của VN là cá da trơn, thì liệu những loại cá này vẫn được xuất sang Mỹ.
Việt Hà, phóng viên RFA
2010-02-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Chế biến cá ba sa xuất khẩu tại Việt Nam.
Chế biến cá ba sa xuất khẩu tại Việt Nam.
Photo courtesy of agroviet.gov.vn

Xem toàn trang