Hội luận hậu thuẫn ĐLHT Thích Quảng Độ về Tháng Năm Bất Tuân Dân Sự - Biểu Tình Tại Gia tại Paris

Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình tại gia của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hơn 60 đại biểu của các hội đoàn và nhân sĩ đã tham dự buổi hội luận vừa được tổ chức tại Paris.
Thông tín viên Ỷ Lan, RFA
2009.04.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Mời quý vị nghe thông tín viên Ỷ Lan tường trình.

Lý do buổi hội luận

Cuộc hội luận hậu thuẫn lời kêu gọi của ĐLHT Thích Quảng Độ về Tháng Năm Bất Tuân Dân Sự - Biểu Tình Tại Gia để chận đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng, ông Nguyễn Phúc Tửng, Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc, đã cho biết lý do tổ chức cuộc hội luận tại Paris hôm Thứ Bảy 11-4-2009 như sau:

… không riêng gì cộng đồng hải ngoại mà những người trong quốc nội, những nhân sĩ trong quốc nội, những người đấu tranh trong quốc nội cũng đã bức xúc trước việc đưa người Trung Quốc vào Cao Nguyên Trung Phần để khai thác bauxite, và chuyện nguy cơ mất nước, …

Ông Nguyễn Phúc Tửng, Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc

"Lý do rất là đơn giản. Trước nguy cơ mất nước vì sự xâm chiếm của Phương Bắc và vì lời kêu gọi của ĐLHT Thích Quảng Độ về một cuộc biểu tình bất tuân dân sự - biểu tình tại gia vào Tháng Năm, thì hôm nay đã là Tháng Tư rồi nên chúng tôi thấy thời giờ rất cấp bách, không còn đủ thời giờ nữa, vì thế chúng tôi phải triệu tập gấp cuộc họp để tất cả những hội đoàn, những đoàn thể, những tôn giáo và những đảng phái có dịp để đóng góp ý kiến nhằm đáp ứng lời kêu gọi của ĐLHT Thích Quảng Độ. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, không riêng gì cộng đồng hải ngoại mà những người trong quốc nội, những nhân sĩ trong quốc nội, những người đấu tranh trong quốc nội cũng đã bức xúc trước việc đưa người Trung Quốc (Trung Hoa) vào Cao Nguyên Trung Phần để khai thác bauxite, và chuyện nguy cơ mất nước, thì đương nhiên chúng tôi phải làm đó thôi, cô Ỷ Lan."

Sau lời tuyên bố lý do hội luận của ông Nguyễn Phúc Tửng, Ban Tổ Chức đã mời ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trình bày nội dung cùng ý nghĩa lời kêu gọi của ĐLHT Thích Quảng Độ.

Hoà thượng Thích Quảng Độ
Hòa thượng Thích Quảng Độ. AFP Photo
AFP photo
Ông Ái nhắc đến câu nói hình tượng của HT Quảng Độ là "Trọng Thủy đã cưỡng chiếm Mỵ Châu trên dãi Trường Sơn, trong khi ngoài Biển Đông (thì) Trung Quốc đang lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Ông giải thích đại nạn sinh thái phá hủy vùng xanh Tây Nguyên lan tới Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cũng như sự bứng gốc nền văn hóa của hàng chục dân tộc ít người, nhưng nguy hiểm hơn cả là an ninh quốc phòng bị uy hiếp với sự có mặt của hàng chục nghìn công dân Trung Quốc như một quân đội thứ năm.

Khả thi hay không khả thi?

Ông Ái cho biết 98% dư luận cộng đồng người Việt hải ngoại hậu thuẫn lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng, chỉ 2% đặt vấn đề biểu tình tại gia có khả thi hay không. Khả thi hay không khả thi? Ông Ái đáp rằng:

"Có một số nhỏ người đặt vấn đề "khả thi hay không khả thi" một cuộc biểu tình tại gia dưới chế độ công an trị, nhưng thưa với quý vị, khi con diều hâu sà xuống cắp gà con thì con gà mẹ làm gì? Gà mẹ có đặt vấn đề "khả thi hay không khả thi" để cứu con ? Hay là gà mẹ xòe cánh che chở cho con như một cái bản năng bảo vệ và cứu nguy? Thế kỷ thứ XV khi quân Minh xâm lược nước ta thì Lê Lợi và Nguyễn Trải cũng không đặt vấn đề "khả thi hay không khả thi" chống xâm lăng mà nhóm kháng chiến của ông chỉ có 19 người cất lời tuyên thệ chống xâm lược tại Lũng Nhai. Ở vào thời điểm mà một kháng chiến quân Việt Nam phải chống lại 15 quân Minh, thì vấn đề theo thiển kiến của tôi không là "khả thi hay không khả thi" mà là chúng ta có ý chí hay là không có ý chí chiến đấu để bảo toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam."

Sau đây Luật sư Trần Thanh Hiệp tán dương lời kêu gọi biểu tình tại gia trong suốt Tháng Năm của ĐLHT Thích Quảng Độ mà ông xem như một nghĩa cử vượt hẳn phạm vi tôn giáo, vì lời kêu gọi mang tính cứu nguy dân tộc trước kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc:

… theo thiển kiến của tôi không là "khả thi hay không khả thi" mà là chúng ta có ý chí hay là không có ý chí chiến đấu để bảo toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam.

Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo - GHPGVN Thống Nhất

"Theo tôi, lời kêu gọi ngày 29-3-2009 của ĐLHT Thích Quảng Độ, theo như nội dung của nó, cho thấy là một lời kêu gọi vì xã hội, cho xã hội, mà đứng về mặt chính trị tôi đã gọi là một lời kêu gọi dân tộc - quốc gia, mà không phải là lời kêu gọi tôn giáo, thì nhận thấy rằng một mặt dân tộc hiện đang bị đặt trước nguy cơ có thể phải trở lại kiếp sống bị Tàu đô hộ như thời xưa và một mặt khác mọi nỗ lực của dân chúng để chống lại họa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc thì lại gặp phải sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Hà Nội. Cho nên HT Quảng Độ đã bất chấp tình trạng mình bị quản chế, trình ra những phương cách thích hợp để cùng với dân chúng tranh đấu bảo toàn lãnh thổ đất nước, bảo toàn độc lập quốc gia, bảo đảm nhân quyền và dân quyền."

Cựu Trung tướng Trần Văn Trung tham gia phát biểu về nguy cơ của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc nhằm khống chế Á Châu và thế giới ngày nay.

4 điểm kêu gọi

Trong không khí sôi nổi hào hứng như mang chung quyết tâm chận đứng nguy cơ mất nước, suốt 4 tiếng đồng hồ hội thảo, đại diện 18 tổ chức và hội đoàn đã đồng thanh quyết nghị, ký tên vào lời tuyên bố của đại diện các tổ chức, hội đoàn và người Việt Tự Do tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi của ĐLHT Thích Quảng Độ gồm 4 điểm:

(1) Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi một tháng bất tuân dân sự dưới hình thức tọa kháng tại gia cho dân chúng trong nước và hỗ trợ một cách thích hợp cho dân chúng ở hải ngoại để chống lại âm mưu của Trung Quốc xâm lược Việt Nam về các mặt quân sự, văn hóa, kinh tế với sự tiếp tay của tập đoàn tay sai Đảng Cộng Sản Việt Nam.

(2) Xác định ý chí tích cực tranh đấu bảo toàn lãnh thổ quốc gia, đòi lại chủ quyền đất nước đang bị những người cộng sản chiếm đoạt, và sẵn sàng phối hợp với mọi nỗ lực khác của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước để bảo vệ độc lập quốc gia và xây dựng tự do dân chủ.

Trọng Thủy đã cưỡng chiếm Mỵ Châu trên dãi Trường Sơn, trong khi ngoài Biển Đông (thì) Trung Quốc đang lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

(3) Đòi hỏi tập đoàn cầm quyền Hà Nội:

- cấp tốc nạp cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc(UNCLOS) hồ sơ xác nhận thềm lục địa Việt Nam theo Luật Biển trước ngày 13-5-2009,

- công bố toàn bộ nội dung hai bản hiệp ước biên giới trên đất liền và trên biển kèm theo bản đồ mà Hà Nội đã ký kết năm 1999 và năm 2000 với Trung Quốc,

- khẩn cấp mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự, cùng đại diện các thành phần dân tộc không phân biệt chính kiến, tôn giáo, trong và ngoài nước để thống nhứt ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.

(4) Khẩn thiết kêu gọi đồng bào ở hải ngoại trong Tháng Năm 2009 không về du lịch trong nước, không gửi tiền về Việt Nam, như là một hình thức cảnh cáo tập đoàn cầm quyền Hà Nội phải mau chóng thật sự chuyển hóa độc tài sang dân chủ.

Ỷ Lan, phóng viên đài Á Châu Tự Do tại Paris

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.