Dân biểu Mỹ gốc Việt trong Ủy ban soạn thảo cương lĩnh chính trị đảng Cộng Hòa

Tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ vừa kết thúc tối thứ Năm 4-9, cùng một số các tham dự viên gốc Việt, Dân biểu Trần Thái Văn đến từ tiểu bang California còn có vinh dự tham gia soạn thảo cương lĩnh chính trị của đảng Cộng Hòa.
Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA
2008.09.05
Khanh-Van-09032008-305.jpg Dân biểu Trần Thái Văn (phải) đang trả lời phỏng vấn của Nguyễn Khanh, tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ nhóm họp ở Minnesota.
RFA PHOTO
Nhân dịp có mặt tại sinh hoạt chính trị 4 năm một lần của nứơc Mỹ, Nguyễn Khanh đã được Dân biểu Trần Thái Văn dành cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

Những điểm đáng chú ý

Nguyễn Khanh: Cám ơn ông Dân Biểu đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là xin ông cho biết bản cương lĩnh mới được soạn thảo của Ðảng Cộng Hòa có những điểm nào đáng chú ý?

Trần Thái Văn: Bản Cương Lĩnh Ðảng Cộng Hòa 2008 đã được toàn thể Ðại Hội chấp nhận. Ông Chủ Tịch Ủy Ban Soạn Thảo là Dân Biểu Liên Bang Kevin McCarthy của bang California.

Bản Cương Lĩnh dày khoảng 40 trang chia ra làm 6 phần, về vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề giáo dục, môi trường cũng như về vấn đề tiện ích, và tất cả những chính sách liên hệ đến đời sống hàng ngày của người dân đều được đặt ra trong bản cương lĩnh.

Những vấn đề liên quan đến  Á Châu và chính sách ngoại giao của một chính phủ do đảng Cộng Hòa lãnh đạo cũng được nói đến, kể cả chính sách ngoại giao với những quốc gia Châu Á.

Bản cương lĩnh dài chỉ 40 trang vì chúng tôi muốn soạn một bản cương lĩnh ngắn gọn để mọi người dân Hoa Kỳ đều có thể đọc, thay vì bắt họ phải đọc một quyển tiểu thuyết quá dài.

Nguyễn Khanh: Nhìn chung, bản cương lĩnh 2008 có khác gì bản cương lĩnh 4 năm trước đây hay không?

Trần Thái Văn: Có một số điểm khác. Như quý vị biết mỗi 4 năm một lần, Ðảng Cộng Hòa nhóm đại hội và qua Ủy Ban Cương Lĩnh hoặc Ủy Ban Chính Sách với 112 thành viên đại diện toàn quốc, Ủy Ban soạn thảo chính sách cho chính quyền của đảng Cộng Hòa.

Nếu Thượng Nghị Sĩ John McCain đắc cử, chắc chắn phải có những thay đổi vì các thành viên trong Ủy Ban khi ngồi xuống với nhau, chúng tôi cũng làm việc rất chặt chẽ với những viên chức chuyên môn ở những lãnh vực khác nhau.

Chúng tôi cũng làm việc với Ban Cố Vấn và Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử của ông McCain. Vì vậy, có một số thay đổi ở những vấn đề như về tiện ích xã hội, như chính sách về năng lượng, hay chính sách về di trú. Những vấn đề khác như về môi sinh, gia đình thì vẫn giữ như 4 năm trước, tức không có thay đổi gì nhiều lắm.

Nguyễn Khanh: Trong bản cương lĩnh của Ðảng Dân Chủ vừa được soạn thảo và công bố hồi tuần trước, người ta thấy rõ kinh tế, năng lượng và an ninh quốc gia là những mục tiêu chính mà bên Dân Chủ muốn theo đuổi trong 4 năm tới. Xin ông Dân Biểu cho biết trong bản cương lĩnh bên Ðảng Cộng Hòa, những điểm nào là điểm nổi bật?

Trần Thái Văn: Điểm nổi bật vẫn là vấn đề năng lượng và an ninh quốc gia. Ðó là những điểm nổi bật nhất. Tôi cũng xin được nói rõ là đã có cơ hội đọc Bản Cương Lĩnh của Ðảng Dân Chủ để so sánh với Ðảng Cộng Hòa thì theo suy nghĩ của tôi, Bản Cương Lĩnh của phía Cộng Hòa được viết rõ ràng hơn, đưa ra một chính sách rất vững.

TranThaiVan-09032008-305.jpg
Dân biểu Trần Thái Vân tại Đại hội Tòa quốc đảng Cộng Hòa ở Minnesota hôm 3-9-2008. RFA PHOTO
RFA PHOTO
Chúng tôi cũng hiểu những mục tiêu phía bên Ðảng Dân Chủ muốn đặt ra, tuy nhiên những từ được họ dùng rất tổng quát. Tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội lên website của cả hai đảng để đọc và so sánh với nhau, quý vị sẽ thấy bản cương lĩnh của Ðảng Cộng Hòa được viết thật rõ ràng, đường lối ngoại giao được hoạch định rất vững chắc.

Nguyễn Khanh: Lúc nãy ông Dân Biểu có nói đến chính sách đối với Á Châu trong bản cương lĩnh. Những điểm chính nào được đảng Cộng Hòa nêu ra trong chính sách đối với Châu Á trong 4 năm tới?

Trần Thái Văn: Về chính sách Á Châu thì đây là vấn đề được soạn thảo cùng với Ban Cố Vấn của Thượng Nghị Sĩ John McCain. Ðảng Cộng Hòa và chính phủ McCain tương lai nói rõ ủng hộ chính sách đi đồng hành với những nước Á Châu.

Hoa Kỳ nhận biết, thấy rõ và hiểu rõ Á Châu là một vùng cần có chính sách ngoại giao chặt chẽ với nước Mỹ, vì dù muốn dù không Hoa Kỳ vẫn là nước có rất nhiều liên hệ với các nước Châu Á.

Trong bản cương lĩnh Ðảng Cộng Hòa nói rõ có những quốc gia được quan tâm đến gồm Trung Quốc, Pakistan, Afghanistan, Nhật Bản, Nam Bắc Hàn, Ðài Loan, Miến Ðiện cũng như Việt Nam...

Trong bản cương lĩnh có những đoạn dành nói về chính sách đối với từng quốc gia như tôi vừa trình bày.

Chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn Khanh: Vấn đề Việt Nam được nói đến như thế nào trong Bản Cương Lĩnh của Ðảng Cộng Hòa?

Trần Thái Văn: Về Việt Nam, Bản Cương Lĩnh nêu rõ vẫn còn ít nhất 2 mối quan tâm đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như là đối với Ðảng Cộng Hòa.

Quan tâm thứ nhất là vấn đề POW/MIA cần phải dược giải quyết và đang tiếp tục được giải quyết. Song song với POW/MIA là vấn đề đang được Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại quan tâm đến, đó là chuyện chính phủ Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền, đàn áp người Thượng và các sắc dân thiểu số khác.

Ðây là mối quan tâm của Ðảng Cộng Hòa cũng như của một chính quyền Cộng Hòa trong tương lai, và chính phủ Cộng Hòa tương lai sẽ tiếp tục thúc đẩy, tiếp tục đặt vấn đề với chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Nguyễn Khanh: Để vấn đề Việt Nam được nói đến trong Bản Cương Lĩnh của Ðảng Cộng Hòa có phải là một điều khó làm hay không?

Trần Thái Văn: Cũng không khó khăn cho lắm. Với tư cách Phó Chủ Tịch Danh Dự của Ủy Ban Soạn Thảo Cương Lĩnh Ðảng Cộng Hòa Toàn Quốc 2008, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thành viên trong Ủy Ban, những vị này đều là những thành viên rất kỳ cựu về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là những thanh viên trong tiểu ban chuyên về an ninh quốc gia và ngoại giao cho Ðảng Cộng Hòa. Họ thấu hiểu về tình hình, biết rõ về những gì đang xảy ra tại Việt Nam.

Nguyễn Khanh:  Là một vị dân cử của Ðảng Cộng Hòa, xin ông Dân Biểu cho chúng tôi biết ít nhất một lý do tại sao Cộng Ðồng Người Việt ở Hoa Kỳ nên ủng hộ Ðảng Cộng Hòa?

Trần Thái Văn:  Tôi mong là sẽ đưa ra được nhiều lý do chứ không phải chỉ một lý do. Tuy nhiên nói đến Ðảng Cộng Hòa cũng như Thượng Nghĩ Sĩ John McCain, chúng tôi luôn tin đây là đảng có mục tiêu và chính sách ủng hộ cho tự do và cơ hội thăng tiến.

Ðó là 2 yếu tố mà Cộng Ðồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đang sống và tin tưởng vào một tương lai đẹp hơn nữa cho con cái, cho gia đình của từng người và cho đại gia đình là cả cộng đồng Việt Nam.

Song song với điều đó là chính sách về ngoại giao, chính sách thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Về điểm này tôi nghĩ sự khác biệt giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, giữa các vị Tổng Thống Cộng Hòa và Tổng Thống Dân Chủ đã khá rõ.

Ðảng Cộng Hòa bao giờ cũng có chính sách rõ rệt về ngoại giao, về quốc phòng, và riêng với Việt Nam và những gì đang diễn ra ở Việt Nam, tôi thiết nghĩ với một vị Tổng Thống, với một chính phủ Cộng Hòa, Cộng Ðồng Người Việt vẫn dễ nói chuyện, vẫn dễ đạo đạt những nguyện vọng về tự do, dân chủ và nhân quyền hơn.

Nguyễn Khanh: Nhưng là một vị dân cử, là một chính trị gia, chắc ông Dân Biểu cũng rõ mọi người đều bảo năm nay không phải là năm của đảng Cộng Hòa. Ông nghĩ sao về điều đó?

Trần Thái Văn:  Cái đó còn tùy. Câu nói đó tôi được nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn là một nhận định tổng quát mà thôi. Khi nói đến những cuộc bầu cử ở từng địa hạt một, từng tiểu bang một, thì còn tùy thuộc vào từng ứng cử viên, tùy thuộc vào quá trình hoạt động và mô thức tranh cử của từng người.

Ðiểm thứ nhì là với liên danh John McCain và bà Thống Ðốc Sarah Palin, tôi cho rằng liên danh này khi đắc cử sẽ đem lại được những thay đổi trong 4 năm tới. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu đem so sánh với liên danh Dân Chủ của hai Nghị Sĩ Barrack Obama và Joe Biden, liên danh McCain-Palin rất sáng giá.

Nguyễn Khanh: Xin cám ơn ông Dân Biểu cho buổi nói chuyện hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.