Anonymous says:
01/01/2010 14:15

Theo tôi chúng ta không nên đối đầu với bất cứ tôn giáo nào như Lê Nin đã dạy, bởi vì hậu quả sẽ không lường được khi các tôn giáo không có tham nhũng mà Bộ máy nhà nước VN hiện nay tham nhũng là một tệ nạn mà bất cứ người dân VN nào hằng ngày cũng thấy, nghe, . . . trong xã hội . Nói đến đây tôi xin để lại những suy nghĩ cho những người có ý đồ đối đầu tôn giáo, bôi nhọ tôn giáo suy nghĩ .

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang