Bangkok: Yên bình mong manh?

Các cuộc biểu tình, bạo động chấm dứt từ hôm 13 tháng Tư tại Bangkok trong khi có tin tức báo rằng phía Áo Đỏ sẽ phản công mạnh hơn nữa sau khi tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009.04.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Bangkok-04142009-305.jpg Nhiều khu vực của thủ đô Bangkok bị tàn phá sau các cuộc biểu tình.
Photo by Thien Giao/RFA

Đang có mt ti Bangkok, biên tp viên Thin Giao ca Ban Vit Ng đài Á Châu T Do tưng thut các din biến mi nht.

Vui, Lo ln ln

Ngưi Thái Lan bưc vào ngày th Năm, 16 tháng Tư vi tâm trng ngy ngt gia các cm xúc ln ln; không khí l hi vn còn, ngày cui tun đang đến, và thanh bình đang tr li sau hàng lot các cuc biu tình và bo đng làm xáo tung c thành ph.

Hôm nay, mt thành phn th dân Bangkok bt đu đi làm tr li.

Và cũng hôm nay, th tưng Abhisit Vejjajiva s ch trì cuc hp ni các đc bit đánh giá li toàn b tình hình nhng ngày va qua. Chính ph cũng s bàn tho xem có nên gia hn tình trng khn cp min Nam nưc này hay không.

Nn kinh tế chu nh hưng nghiêm trng ca suy thoái kinh tế toàn cu và biu tình ni đa cũng là đ tài nóng đưc mang lên bàn ngh s.

Đa đim cuc hp chưa đưc tiết l, và l trình hàng ngày ca th tưng Abhisit cũng s đưc bo mt cho đến khi tình hình tr li bình thưng.

Uy tín ca đương kim th tưng Abhisit tăng mnh sau cuc trn áp thành công hôm 13 tháng Tư, đem li trt t và tình trng thanh bình hiếm hoi cho Bangkok trong my ngày qua.

T Bangkok Post viết, hành đng ca ông Abhisit chng minh cho ngưi dân thy, rng “không phe nhóm nào có th đng trên lut pháp.”

Mt s khác thì nói, thi đim ca hòa gii đã đến, và th tưng Abhisit cn nm ngay, phi làm “mt ln cho vĩnh vin.”

Bangkok-04142009-200.jpg
Quân đội và cảnh sát được lệnh ra tay trấn áp người biểu tình.
Photo by Thien Giao/RFA

Kêu gi hòa gii

Nhiu bài bình lun trên báo chí cũng như gii chính tr đi lp nói rng s hòa gii vi phía Áo Đ phi là ưu tiên s mt ca chính ph hin thi.

Mt thiếu n Thái, tên là Autcharee, nói rng, cô ng h s hòa gii. Autcharee nói, hin tưng xã hi Thái chia thành 2, 3 thành phn, hết áo vàng li đến áo đ, không bt tay đưc vi nhau, s to khó khăn cho Thái Lan, và đt nưc này không còn đ thi gian đ tp trung vào các vn đ kinh tế hin nay.

Đng Puea Thai n lc thúc đy d lut hòa gii đ dt đim các xáo đng chính tr. Đi din ca Đng này nói rng mt trong các phương cách chm dt xung đt là quc hi thông qua d lut hòa gii.

D lut có c điu khon khoan hng nhng ai dính líu đến các hot đng chính tr t tháng Chín năm 2006, tc thi đim cuc đo chính gn nht, cho đến nay.

D lut cũng yêu cu phc hi quyn chính tr cho nhiu chính tr gia, và thông qua quyn này, h có th tr li chính trưng. Trong s này có nhng nhân vt cao cp ca các đng, hay cu đng, như Thai Rak Thai, Chart Thai, Matchimathipataya và People Power.

Cu th tưng lưu vong Thaksin Shinawatra cũng có th tr thành mt trong các đi tưng áp dng ca d lut.

Trong khi đó, Chính Ph cũng đã quyết đnh thu hi h chiếu ca cu th tưng lưu vong đ ngăn chn s di chuyn ca ông này ti nưc ngoài, điu mà chính ph cho là mt “nguy cơ tim n” đi vi Thái Lan.

Mong manh…

Ngay sau khi trt t đưc vãn hi ti Bangkok, k ngh du lch Thái Lan lên tiếng kêu gi th tưng Abhisit Vejjajiva n lc tái to hình nh ca Thái Lan trong mt quc tế.

Thng kê do t The Nation đưa ra, tiên đoán s du khách quc tế đến Thái Lan trong giai đon 2007 đến 2010 gim gn 12 triu ngưi, tương đương vi hơn 47 t bath, tin Thái.

Mt ngưi bán hàng trên đưng ph ti mt trung tâm du lch ca Bangkok nói rng “ai làm th tưng cũng đưc, min đng có biu tình.” Anh nói, là ngưi buôn bán trên l đưng, điu quan trng là phi có du khách. Hết áo vàng biu tình, ri nay li đến áo đ biu tình, du khách e ngi không đến thì không bán đưc hàng.

Bn tin ca The Nation cho biết, nhiu khách sn ti Bangkok ch cho thuê đưc 30% s phòng do nh hưng ca biu tình.

Liên Đoàn Du Lch Thái Lan, mt hip hi bao gm nhiu công ty du lch nhóm hp vào ngày hôm nay đ lưng đnh tình hình.

L Hi Nưc, gi là Songkran, mt trong nhng thi đim thu hút du khách, b nh hưng nng n do biu tình. T l thuê mưn phòng khách sn trong giai đon này ch đt 20 đến 30%, thp hơn c nhng mùa ế m bình thưng ca các năm trưc.

Ngành du lch cnh báo: du khách đang đi hưng và quyết đnh đến các nưc láng ging ca Thái Lan, trong đó có Vit Nam.

Hôm th Tư, mt quan chc cao cp Thái Lan nói rng chính ph có th s phi vay mưn nhiu hơn d tính đ chi tiêu và kích thích nn kinh tế trì tr do s bt n chính tr ni ti cũng như s suy thoái kinh tế toàn cu.

Ni các ca th tưng Abhisit s tho lun các gii pháp vay mưn, và có th quyết đnh cui cùng s đến trong tun sau.

Thanh bình đang tr li Bangkok. Và tin tc cho thy, không khí thanh bình hết sc mong manh. Bo lon, biu tình s tái din.

Báo chí Thái Lan dn li mt s ngun tin tình báo, cho biết phía Áo Đ lên kế hoch tái nhóm, s đánh tr, và đánh tr mnh hơn na, mt khi chinh ph d b tình trng khn cp ti th đô.

(Thin Giao, tưng trình t Bangkok, Thái Lan)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.