Vì sao Viện Nghiên cứu Phát triển IDS phải đóng cửa?

Vào ngày 24-7-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết Định số 97 ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009.09.15

NguyenQuangA-200.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS ở Hà Nội. RFA file photo
RFA file photo
Ti Khon 2, điu 2 trong quyết đnh này ghi: cá nhân thành lp t chc khoa hc công ngh “ch hot đng trong lĩnh vưc thuc Danh Mc ban hành kèm theo Quyết Đnh này.

Nếu có ý kiến phn bin v đường li, ch trương, chính sách ca Đng, Nhà nước cn gi ý kiến đó cho cơ quan Đng, Nhà nước có thm quyn, không được công b công khai vi danh nghĩa hoc gn vi danh nghĩa ca t chc khoa hc và công ngh.”

Không đng ý vi nhng điu l trên, Vin Nghiên Cu Phát Trin, gi tt là IDS, đã chính thc tuyên b ngưng hot đng vào chiu ngày 14 tháng 9. Mc Lâm có cuc phng vn vi Tiến sĩ Nguyn Quang A, Vin Trưởng Vin IDS đ tìm hiu thêm v vn đ này sau đây:

Vai trò phản biện

Mc Lâm : Kính thưa Tiến Sĩ, chúng tôi va nhn được tin Vin IDS mà ông là Vin Trưởng đã chính thc tuyên b ngưng hot đng.  Tiến Sĩ có th xác nhn tin này được hay không?

TS Nguyn Quang A: Vin ca chúng tôi có mt Hi Đng gm có 16 thành viên. Ngày hôm nay chúng tôi đã hp sut mt ngày vi s hin din ca 14 trong s 16 thành viên, và 2 thành viên xa không th d được thì cũng đng ý vi quyết đnh ca Hi Đng.

Quyết Đnh 97 ca Th Tướng Chính Ph quy đnh là các t chc khoa hc và công ngh do các cá nhân thành lp không được quyn công khai nêu các ý kiến phn bin mà ch được gi cho các cơ quan nhà nước. Quyết đnh đó cũng còn có điu sai phm pháp lut khác mà chúng tôi nghĩ rng nhng sai phm đy là rt nghiêm trng.

TS Nguyễn Quang A

Mc Lâm:  Thưa, Tiến Sĩ có th cho biết nhng hot đng mà ông cho là đáng nói trong 2 năm va qua hay không?

TS Nguyn Quang A:  Chúng tôi nghĩ rng chúng tôi đã đưa ra nhng cái phn bin v chính sách kinh tế liên tc trong sut hai năm va qua. Chúng tôi đã có nhng nghiên cu và đưa ra kiến ngh v ci cách giáo dc. Chúng tôi cũng đã nghiên cu và đưa ra nhng kiến ngh v mt s vn đ phát trin nông nghip và nông thôn.

Chúng tôi cũng có nhiu các nghiên cu khác v n đnh kinh tế vĩ mô, vn đ lm phát. Chúng tôi đã thường xuyên có to đàm khoa hc, có s tham gia khá đông đo các hc gi, gii tr và nhiu người quan tâm. Chúng tôi cũng đã mi nhiu hc gi quc tế trình bày trong nhng hi tho, trong nhng to đàm khoa hc ca chúng tôi.

Quyết định 97

Mc Lâm : Sau khi nhn được văn bn v Quyết Đnh 97 ca Th Tướng Chính Ph thì IDS đã có nhng kiến ngh gì cho các cp thm quyn hay không, thưa ông?

TS Nguyn Quang A: Trong cái tuyên b 5 gi trước khi quyết đnh ca Th Tướng có hiu lc thì chúng tôi có kèm theo Kiến Ngh ca chúng tôi gi Th Tướng Chính Ph và gi các v lãnh đo Vit Nam.

Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA

Chúng tôi cũng gi theo c tr li ca B Trưởng B Tư Pháp tha u quyn ca Th Tướng tr li nhng kiến ngh ca chúng tôi, và nhng tài liu liên quan.  Trong cái Tuyên B ca chúng tôi ra cách đây vài ba tiếng đng h đã được công b công khai trên các phương tin truyn thông nhng lý do vì sao chúng tôi đi đến quyết đnh này.

Mc Lâm : Theo Tiến Sĩ thì điu khon nào trong Quyết Đnh 97 đã làm cho IDS đi đến quyết đnh ngưng hot đng?

TS Nguyn Quang A: Quyết Đnh 97 ca Th Tướng Chính Ph quy đnh là các t chc khoa hc và công ngh do các cá nhân thành lp không được quyn công khai nêu các ý kiến phn bin mà ch được gi cho các cơ quan nhà nước. Quyết đnh đó cũng còn có điu sai phm pháp lut khác mà chúng tôi nghĩ rng nhng sai phm đy là rt nghiêm trng.

Mc Lâm : Theo chúng tôi được biết thì Vin IDS cũng có gi văn bn lên B Tư Pháp đ đòi làm rõ vic này, vy h đã tr li như thế nào thưa ông?

TS Nguyn Quang A: Tr li ca B Tư Pháp cho chúng tôi thì h nói rng h đã tiến hành hoàn toàn đúng pháp lut. Chúng tôi có nhng ý kiến khác vi tr li đó ca các nhà hu trách. Và chúng tôi thy rng t ngày mai tr đi nếu chúng tôi hot đng như va qua s gp rt nhiu rc ri. Nếu đc k cái Tuyên B ca chúng tôi đã được công b thì các v s hiu rõ hơn.

Chống phá Nhà nước?

Mc Lâm :  Thưa, cũng có tin nói rng bên an ninh đã nghi ng s minh bch ca IDS và cho rng Vin đã nhn tin ca nuuc ngoài đ hot đng và cũng có du hiu chng phá nhà nước. Có phi điu này cũng là mt nguyên nhân đưa đến quyết đnh ngưng hot đng ca Vin IDS hay không?

Vi tư cách các nhà nghiên cu đc lp, tt c các thành viên ca IDS vn hot đng như nhng người nghiên cu đc lp mt cách bình thường. Còn d kiến trong tương lai như thế nào thì chúng tôi còn ch xem nhà nước có thay đi gì v chính sách hay không.

TS Nguyễn Quang A

TS Nguyn Quang A: Không! Dt khoát không! Nhng ý kiến đó ca h là nhng s vu cáo và chúng tôi nói thng vi h rng chúng tôi không làm như vy. Đy không phi là nguyên nhân.

Mc Lâm : Nếu h vu cáo như vy thì Vin IDS đã có nhng câu tr li nào hay không, thưa Tiến Sĩ?

TS Nguyn Quang A:  Chúng tôi đã đích thân gi cho th trưởng cơ quan an ninh t ngày 16 tháng 1 năm 2009 và đng gi cho tt c các u viên B Chính Tr ca Đng Cng Sn Vit Nam  cũng như các u viên Ban Chp Hành ca Đng Cng Sn Vit Nam v vn đ này, và cho đến nay chúng tôi chưa h nhn được mt tr li nào.

Mc Lâm: Xin được hi Tiến Sĩ câu cui, đó là thành viên ca Vin IDS s có hot đng như thế nào sau khi Vin chính thc đóng ca?

TS Nguyn Quang A:  Vi tư cách các nhà nghiên cu đc lp, tt c các thành viên ca IDS vn hot đng như nhng người nghiên cu đc lp mt cách bình thường. Còn d kiến trong tương lai như thế nào thì chúng tôi còn ch xem nhà nước có thay đi gì v chính sách hay không.

Mc Lâm: Xin cám ơn TS Nguyn Quang A dã dành thi gian cho chúng tôi trong bui phng vn ngày hônm nay.

TS Nguyn Quang A:  Vâng. Cm ơn ông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.