Sớ Táo Quân

Việt Long, phóng viên RFA
2009-01-18
Share
sotaoquan305.jpg Sớ Táo Quân.
Graphic: RFA/Phạm Điền

Ngọc Hoàng: Nguyễn An

Thiên Lôi : Đỗ Hiếu

Táo bộ ngoại giao: Việt Long

Táo Cali: Thanh Trúc

Táo anh: Thiện Giao

Táo em: Trà My


Táo Cali:

Hôm nay đến chẳng thấy ai

Vì em đi sớm chẳng hoài ngủ trưa

Ai kia mà nói dây dưa

Em đây nhất quyết chẳng chừa một ai ....

 

(nhạc vào)

Táo ngoại giao:

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng...

Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên…

Kìa là một nàng tiên.. Nhìn mình lưu luyến...

 

Táo Cali: (vui vẻ)

Hello anh Táo Việt Nam

Từ đâu anh đến, lang thang hát hò?

 

Táo Ngoại giao:(giọng lả lơi)

Xin chào cô Táo nàng thơ

Tôi từ Hà Nội, còn cô... nơi nào?

 

Táo Cali:

Ô ồ tôi nhớ năm nao

Mấy anh Táo Việt phải nào anh đâu?

Táo Ngoại giao: (giọng lả lơi)

Táo Nhân dân tuổi đã cao

Năm nay đến lượt Ngoại giao tấu trình

Lần đầu lên tới Thiên Đình

May sao lại gặp cô mình nơi đây...


Táo Cali: (lạnh lùng)

Dân tôi nhiều nỗi đắng cay

Liệu anh có dám nói ngay, chí thành?

Hay là lại cứ loanh quanh

Thiên lôi giáng búa tan tành ra tro.

 

Táo Ngoại giao: (sôi nổi)

Tôi đâu là Táo mặt mo?

Quyết lòng nói thẳng, quanh co làm gì.

Có sao nói vậy người ơi,

Mới là thần Táo cho đời nể nang.

(nhạc)

 

Táo anh- Táo em: (nói từng chữ, nhịp đều, giọng vui)

Chào cô Táo Cali

Năm nay diện quá đi

Áo xanh, lại quần tím

Đẹp quá, khó ai bì...

 

Táo Cali: (giọng làm điệu)

Em đây tới sớm

Chẳng thấy ai nào

Sao chẳng xôn xao

Chê cười như trước?

 

Táo anh: (vui)

Năm kia đã trễ

Lại cứ giãi bày

Khác hẳn năm nay

Đẹp người đẹp nết

Lời khen chưa hết

Ai dám chê cười?

(Mà) Cô đến với ai

Xem chừng cũng lạ.

Chào Nị Hảo Má?

Nị phải Táo Tầu?

 

Táo Ngoại giao:

Thưa chẳng phải đâu

Em Táo (Bộ) ngoại giao

Đến từ Hà Nội,

Khuya giờ lặn lội

Mới đến Thiên Cung

May gặp đi cùng

Vào chầu Thượng Đế

 

Táo anh: (thân thiện)

À ra là thế

Anh Táo ngoại giao

Mãi tự năm nao

Bây giờ mới thấy?

 

Táo Ngoại giao:

Các anh biết đấy

Cậu Táo công an

Ăn nói lan man

Láu ta láu táu

Lại còn báo cáo

Cả Táo nhân dân

Tiếng đến Lôi thần

Ngài bèn vung búa

May là lãnh (có) nửa

Cái cán búa thôi

Nay vẫn còn ngồi

Xanh Pôn chữa trị

Mặt mày bí xị

Trên cái xe lăn

Từ nay hết mong

Thiên Đình léo hánh

Em đây phải gánh

Nhiệm vụ đi thay

Và đến chỗ này

Quyết không sàm tấu

(là quyết không sàm tấu...đấy ạ...)

 

Các Táo (xì xào, đọc thơ năm chữ)

 

Ý à...

Bà Thiên Lôi năm ngoái

Mà dễ sợ thiệt ta.

Chẳng nói, chẳng thèm la

Cứ lặng thinh xả búa...

 

(Trống thùng thùng một hồi)

 

Thiên lôi: (giọng oai vệ)

Chào Táo Thần hạ giới

Vừa đáo cổng Thiên Đình

Ta được lệnh đón nghinh

Đưa Táo vào triều kiến...đó

 

Các Táo đồng thanh:

 

Dạ chúng em không dám

Để Lôi Thần tiếp nghinh

Xin cảm tạ thịnh tình

Mau vào chầu Thượng Đế ....

đây ạ.

 

(Nhạc cung đình...)

Các Táo, Thiên lôi, tất cả đồng thanh: (đọc thơ vè 5 chữ)

Chúng thần xin bệ kiến

Ngọc Hoàng chốn Thiên Đình,

Mong ơn đức cao minh,

Soi khắp cùng thiên địa,

Vạn vạn tuế...


Ngọc Hoàng: (vào thơ vè)

Cám ơn các Táo

Lặn lội đường xa

Tháng chạp hăm ba,

Bay về triều kiến

Hãy mau trình diện

Cầm sớ tâu bày

Mậu Tý bấy nay

Mọi điều tốt xấu...


Thiên lôi (tiếp liền):

Thần xin trình tấu

Cùng với Ngọc Hoàng

Năm ngoái (Táo) Việt Nam

Vào dâng sớ trước

Năm nay tới lượt

Châu Á Tự do

Đài ấy nói to

Những điều trung thực

Đó ạ...


Táo em:

Cám ơn cụ Sấm

Đã có lời cho

Châu Á tự do

Được lên tiếng trước

Nhưng xin phép được

Cùng tấu một lần

Với các Táo thần

Cùng là dân Việt

Đài em đặc biệt

Quyền nói công bằng

Ý kiến khác chăng

Thì cùng tranh luận

(Công khai mà cùng tranh luận đó ạ.)

 

Ngọc Hoàng:

Vậy thời cũng đặng

Thể hiện công bằng

Châu Á tự do

Thực hành tôn chỉ

Táo nào đăng ký

Hãy cứ đưa tay

 

Táo Ngoại giao:

Xin có có ngay

Táo thần ngoại vụ

Văn phòng chính phủ

Nay được tâu trình

Biên giới linh đinh

Biển Đông lận đận

Sứ thần (Lê) Công Phụng

Mấy chục năm liền

Thương lượng liên miên

Hết rừng tới biển

Nay thời (cũng) tiệm tiệm

Thoả thuận tay đôi

Cắm mốc xong rồi

Nhưng còn lãnh hải ....

 

Táo anh:

Nhưng mà anh hãy

Nói rõ đuôi đầu

Cắm mốc ra sao

Đất mình có mất?

Như thác Bản Giốc

Với lại Nam Quan

Dân Việt kêu than

Quân Tàu đã lấy?

 

Táo Ngoại giao:

Hãy nghe phân giải

Đừng vội om xòm

Sứ Phụng nước Nam

Đã trình bày rõ

Phần này thì bỏ

Phần kia lấy về

Ranh giới phân chia

Cũng thời ... tương đối...

(Tương đối ấy là tương đối đấy, ông anh ạ...)

 

Táo Cali:

Em đây xin lỗi

Phải hỏi ngọn ngành

Dân Việt không đành

Bưng tai bịt mắt

Cho Tàu cắt đất

Rừng núi thác ghềnh

Toàn những địa danh

Ngàn năm lịch sử

Ngoài này đã rõ

Ta mất những gì

Sứ ngoại giao kia

Chẳng nêu đồ bản

Cũng không nói cạn

Hiệp ước Pháp Thanh

Chứng cứ rành rành

Bên kia đánh chiếm

Bên này xung tiến

Nhưng đánh chẳng xong

Chiến trận thương vong

Hằng ngàn bộ đội

 

Táo Ngoại giao:

Thế nên quá tội

Đành phải buông theo

Nước yếu dân nghèo

Lấy gì chinh chiến

 

Táo em :

Trăm nguy ngàn biến

Hãy hỏi lòng dân

Hãy hỏi nhà Trần

Lấy gì chinh chiến

 

(Nhạc Hội nghị Diên Hồng:

Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh)

Ngọc Hoàng:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư

Như hà nghịch Lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Giang sơn đã vạch nghìn năm trước

Lũ Bắc cuồng kia dám chiếm ư?


Táo Ngoại giao:

Muôn tâu:

Thế thời chuyển biến

Nay đã khác xưa

Phương Bắc có thừa

Máy bay, đại pháo

Vệ tinh, tên lửa

Mẫu hạm, tàu ngầm

Chưa kể sức dân

Có ngoài một tỉ

Dân ta bé tí

Lấy một chọi muời

Chúng nó nuốt tươi

Lúc nào chẳng được!

 

Táo em:

Vậy sao ngày trước

Cứ bám quân Tàu

Lạy lục họ Mao

Bây giờ mới thế?

 

Táo Ngoại giao:(thảm thiết)

Thế thời phải thế

Ai biết ngày nay

Nếu biết thế này

Ai (mà) theo Cộng Sản!

 

Táo anh:

Cho nên nông cạn

Thì đã hại dân

Có biết sai lầm

Hãy mau hối cải

Đi vào đường trái

Phải biết quay ra

Cõng rắn cắn gà nhà

Mau mau từ bỏ

Ngậm vành cắn cỏ

Mà chọn người hay

Bạn giỏi bạn tài

Đâu đâu chẳng có

Hãy mau bỏ xó

Chuyên chế, độc tài

Xây dựng ngày mai

Nhân quyền dân chủ

 

Táo Cali:

Nhưng phe bảo thủ

Chắc hổng chịu đâu

Cỡi cọp đã lâu

Mong gì bước xuống

Nước non luống cuống

Đảng vẫn ngon lành

Chiếm đất, bạo hành

Tham ô nhũng lạm

Dân lành trăm vạn

Khổ sở muôn nhà

Giáo xứ Thái Hà

Chẳng đòi được đất

Hưng Yên phẫn uất

Ngồi ruộng cắm cờ

Dòng Thánh Phao Lồ

Vĩnh Long cũng thế

An bằng xứ Huế

Nào có bằng an

Phường xã, công an

Xúm vào làm khổ

Báo nào dám tố

Thì bắt đi tù

Chưa hết Pờ Mờ U

Lại qua Đại Lộ

Đông Tây tính sổ

Bỏ túi mấy Tê

Nhà báo im re


Táo em:

Điếu Cày, Hải, Chiến

Lương tâm lên tiếng

Thì bắt, thì tù

Rồi đến thông tư

Cấm ngăn làm blog

Những người yêu nước

Không chịu ngậm tăm

Nằm ấp thì nằm

Có bao người sợ?

Doanh thương (thì) đầy nợ

Kinh tế lâm nguy

Đảng cứ ‘phát huy’

Chỉ người dân chết

Lại còn thêu dệt

Làm hại nhà chùa

Chính phủ (mà) như đùa

Châu Âu nghị viện

Mời hai ông đến

Rồi bỗng phá ngang

Chỉ tại công an

Thọc xe ngoại vụ

 

Táo anh:

Hà Nội (thì) mưa lũ

Cá lội giữa đường

Nhà nước ẩm ương

Giúp gì (mà) quá chậm

Ngọc Hoàng có bận?

Xin cũng dành giờ

Để lắng nghe thơ

Nhạc này trên Net

 

(Hà Nôi mùa này phố cũng như sông – Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh – Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố - Đường Cổ Ngư xưa ngập tràn nước sông Hồng – Hà Nội mùa này người đi đơm cá....)

Táo Cali:

Nhưng lụt xong rồi

Thì ta đoạt giải

Đông-Nam Á cúp vàng

Khí thế, vẻ vang

Thể thao nước Việt

Lần này (thì) hết thiệt

Cái xấu năm xưa

Bán độ từa lưa

Đá đâu thua đó

 

Ngọc Hoàng:

Anh tài sân cỏ

Thật đáng ban khen

Ta bỏ (cả) sổ đen

Những anh bán độ

Riêng phần thua lỗ

Kinh tế lâm nguy

Thần Táo tức thì

Tâu trình cho rõ

 

Táo Ngoại giao:

Thần xin bày tỏ

Cho Ngọc Đế tường

Toàn những tai ương

Giữa mùa suy thoái

Trên toàn thế giới

Đều phải lao đao

Âu Mỹ Phi Tàu

Cũng đều thất bại

Suy thoái ấy là suy thoái …

 

Táo em:

Nhưng dầu thành bại

Cũng phải cứu dân

Lại cứ lần khân

Chỉ lo (cho)…Nhà nước

Kẻ giàu (thì) cứu trước

Là đám quốc doanh

Hãng nhỏ chạy quanh

Không tiền đành chết…

Dân thời quá mệt

Lúa gạo lương tiền

Mất giá liên miên

Lấy gì ăn tết?

 

Táo Ngoại giao:

Táo này (đã) nghe hết

Phản ánh mọi nơi

Từ chốn cửa Giời

Đến nơi hải ngoại

Xin ghi chép lại

Năm Kỷ Sửu này

Táo sẽ thẳng tay

Anh nào làm xấu

Quyết lòng thượng tấu

Thánh thượng Ngọc Hoàng

Giũ sổ Thiên Tào

Cắt ngay hộ khẩu

Đưa vô nấu lẩu

Ở dưới Diêm Vương

Diêm vương ấy là Diêm vương đó.

 

Ngọc Hoàng:

Trẫm nghe đã tỏ

Mọi sự đuôi đầu

Thần Táo ngoại giao

Trình bày tạm được

Tuy còn sơ lược

Vì chẳng hiểu sâu

Nhưng mới năm đầu

Cũng nên ban thưởng

Nhớ mau bắt chước

Châu Á Tự Do

Không nói quanh co

Nói toàn sự thật

Mọi điều khuất tất

Đều nói rành rành

Nêu rõ ngọn ngành

Những điều trung thực

Đài này bậc nhứt

Trong cõi dương trần

Một lòng vì dân

Mong cầu dân chủ

Nhân quyền, no đủ

Cho khắp nước Nam

Mong giữ biên cương

Ngăn loài xâm lấn

Dân Việt anh tuấn

Trời sẽ giúp thôi

Truyền với Thiên Lôi

Búa rìu chuẩn bị

Hết năm Mậu tý

(là) Xuống tới Nam quan....

... đấy nhé...

 

Thiên lôi:

Tuân chỉ... tuân chỉ...

 

Ngọc Hoàng:

(nói:)

Nam tào Bắc Đẩu tinh quân... Mở kho lì xì cho các Táo đi nhá...

(thùng xèng thùng xèng thùng xèng....)

 

Tất cả các Táo (đồng thanh):


Chúng thần từ biệt

Thánh thượng Ngọc Hoàng

Trần thế lên đàng

Về lo công tác....

Công tác ấy là công tác.

(Thùng xèng thùng xèng thùng xèng)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang