Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết về Ngày Người Tỵ Nạn VN

Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự thảo nghị quyết House Resolution 342 của Dân biểu Cao Quang Ánh, ấn định mùng 2 tháng Năm là Ngày Người Tỵ Nạn Việt Nam.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2009.04.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Joseph-Cao-homepage-305b.jpg Trang web của Dân biểu Cao Quang Ánh.
PHOTO: RFA

Hôm th Ba 28 tháng Tư va ri, H Vin Hoa Kỳ đã đng lot thông qua ngh quyết 342 do Dân biu Cao Quang Ánh thuc đơn v 2, tiu bang Louisiana đ xướng, n đnh mùng 2 tháng Năm 2009 là Ngày Vinh Danh Người T Nn Việt Nam ti Hoa Kỳ.

Theo kế hach thì vào thi đim đó, B phn Á Châu thuc Thư Vin Quc Hi Hoa Kỳ s phi hp vi nhiu t chc người M gc Vit khp Hoa Kỳ hu thun mt bui hi tho ch đ v cuc hành trình tìm t do ca Thuyn nhân Việt Nam.

Qua cuc trao đi vi chúng tôi, Dân Biu Cao Quang Ánh cho biết v din tiến này:

DB Cao Quang Ánh:  Mùng 2 Tháng Năm 2009 Washington D.C., Cng Đng Vit Nam đây có t chc mt ngày gi là Journey to Freedom. Trong ngày đó người ta nói v nhng s khó khăn, nhng ni đau kh ca đng bào chúng ta lúc tìm đường ti T Do trên nước M.

Tôi ly ngày đó đ n đnh là Ngày T Nn cho Người Vit Nam trên nước M. H Vin đã thông qua ngh quyết đó và Ngày 2 Tháng Năm 2009 này s là Ngày T Nn ca Người Vit Nam.

Nội dung nghị quyết

Thanh Quang : Thưa Dân Biu, mt cách tóm tt thì ni dung ca bn ngh quyết do Dân Biu đ ra là như thế nào? Nhng đim chính như thế nào?

DB Cao Quang Ánh :   Th nht là ngh quyết này nói v nhng s đóng góp, nhng nh hưởng ca đng bào chúng ta trong nước M, cùng vi k li sơ qua nhng s khó khăn cc nhc lúc dân Vit Nam chúng ta ri nước Vit Nam năm 1975, thì đây là mt k nim sau 34 năm, tôi nghĩ là mình cũng nên có mt ngày đ mình nghĩ li, mình giúp cho người Vit Nam mình biết nhng ni thng kh mà người dân đã tri qua trong 34 năm qua.

Thanh Quang:  V phía H Vin Hoa Kỳ, lý do mà H Vin Hoa Kỳ đng lot thông qua bn d tho ngh quyết ca Dân Biu, tc là đng lot vinh danh người t nn Vit Nam, thì h có nêu lên lý do nào không?

DB Cao Quang Ánh:  Tôi nghĩ là bao nhiêu người trong Quc Hi đu nhìn thy và chp nhn nhng vic làm, nhng đóng góp ca đng bào Vit Nam chúng ta cho nước M.

Nói chung là tt c mi người trong H Vin đu ng h vic n đnh Ngày 2 Tháng Năm 2009 là Ngày T Nn Vit Nam, và h cũng rt là vui mng đng thi mun tiếp tc ng h cng đng Vit Nam trên nước M trong tương lai.

Ngh quyết này ch cn H Vin chp nhn là có hiu lc, không cn phi thông qua Thượng Vin.

Dân biểu Cao Quang Ánh

Hiệu lực tức thời?

Thanh Quang:  Thi đim Ngày 2 Tháng Năm là Ngày T Nn Vit Nam hay nói cho rõ hơn là ngày vinh danh người t nn Vit Nam như H Vin Hoa Kỳ va đng lot thông qua thì như vy ngày này có chung cuc chưa hay là phi qua Thượng Vin na?

DB Cao Quang Ánh : D, không cn thiết. Ngh quyết này ch cn H Vin chp nhn là có hiu lc, không cn phi thông qua Thượng Vin.

Thanh Quang :  Nhân đây xin ông cho biết nhn xét tng quát ca ông v din tiến quan trng này?

DB Cao Quang Ánh:  Vâng. Tôi cũng rt vui mng đã làm được cái d lut này đ n đnh Ngày 2 Tháng Năm 2009 là Ngày T Nn Vit Nam. Nói chung là tôi hy vng trong tương lai cng đng chúng ta tiếp tc ng h nhng vic làm ca nhng nhà lãnh đo trong cng đng.

Tôi hy vng trong tương lai cũng s có nhng người khác trong gii tr tích cc tham gia và hy vng tiến ti trong vn đ xã hi, vn đ chính tr. Và mt ngày nào đó tôi cũng hy vng s có hơn mt người Vit Nam trong Quc Hi M.

-------------------------

Vn theo Dân Biu Cao Quang Ánh thì din tiến va nói s khc ghi trong tâm trí người dân M nhng câu chuyn kiên trì đy sc thái bi thương, dũng cm cùng s theo đui t do ca hàng triu người Vit t nn đ bo đm rng nhng tm gương đó s mãi là ngun khích l cho nhiu thế h mai sau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.