Hồi phục mà Thất nghiệp

Hai năm sau trận suy trầm lâu dài và nặng nhất kể từ nhiều thập niên, kinh tế Hoa Kỳ đụng đáy và đang hồi phục rất chậm.
Nguyễn Xuân Nghĩa & Việt Long, RFA
2009-12-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang