Phái đoàn Tòa đại sứ Mỹ viếng thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ

Một phái đoàn viên chức Hoa Kỳ thuộc Toà Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam vừa đến Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, thăm viếng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Việt Long, phóng viên đài RFA
2008.09.04
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
USCIRF-QuangDo-305.jpg Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đến tiếp xúc và chụp ảnh chung với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện.
Photo courtesy of USCIRF

Ông Võ Văn Ái, Giám Đc Phòng Thông Tin Pht Giáo Quc Tế ti Paris thut li cuc thăm viếng đó, qua bài phng vn vi Vit-Long sau đây.

Hin tình GHPGVNTN

Vit Long: Thưa ông Võ Văn Ái, chúng tôi được biết là mt phái đoàn Toà Đi S M đã đến Thanh Minh Thin Vin đ thăm Đi Lão Hoà Thượng Tăng Thng - Thích Qung Đ và ngài Thích Qung Đ cũng có đin thoi vi ông đ thut li cuc thăm viếng đó. Xin Ông vui lòng k li cho thính gi Đài Á Châu T Do được biết v s kin này?

Ông Võ Văn Ái: D. Thưa, đúng như vy. Lúc chiu nay, gi Paris, chúng tôi có được hu chuyn vi Đi Lão Hoà Thượng Thích Qung Đ thì Ngài có cho biết rng 2 gi chiu hôm nay là ngày th Tư 3-9, có mt phái đoàn ca bên phía Hoa Kỳ cm đu do bà Katia Bennett là mt v tham tán v vn đ chính tr ca Tng Lãnh S Hoa Kỳ Sài Gòn, và cùng đi vi Bà thì có bà Laura Carey trong B Ngoi Giao thuc v phòng dân ch-nhân quyn-lao đng, thì có đến thăm Hoà Thượng. Và hai bên đu có nói chuyn vi nhau v vn đ tình hình Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht, t 2 gi chiu cho ti 3 gi 15.

Vit Long: Thưa Ông, trong cuc thăm viếng đó thì phái đoàn ca Toà Đi S M quan tâm đến nhng vn đ nào ?

Ông Võ Văn Ái: Chúng tôi có hỏỉ thăm Hoà Thượng Qung Đ thì Ngài có cho biết rng phái đoàn bên Hoa Kỳ rt là chú tâm đến tình hình Pht Giáo hin nay, đc bit là hi thăm v tang l ca Đc C Tăng Thng Thích Huyn Quang đã din ra như thế nào, gp khó khăn hay không, và s tham d ca chư tăng ni cũng như Pht t ti Bình Đnh, thì hin nhiên là trong giai đon này thì Đi Lão Hoà Thượng Thích Qung Đ cũng cho biết rng dù là bên phía nhà nước đ cho GHPGVNTN được t chc nhưng mà cũng gp rt khó khăn trong vn đ thc hin cuc tang l đó.

Ngoài ra, phái đoàn Hoa Kỳ cũng hi thăm tình hình hin nay đã có thay đi v chính sách tôn giáo đi vi GHPGVNTN như thế nào, thì Hoà Thượng Qung Đ có cho biết rng tình hình chung thì không có gì thay đi trên phương din gi là chính sách tôn giáo, đc biết đi vi GHPGVNTN.

Quan tâm ca Hoa Kỳ

Vit Long: Thế nhà nước có nhng hành đng gì đi vi Giáo Hi mà có th nói là chính sách v tôn giáo đi vi Giáo Hi vn không thay đi?

Ông Võ Văn Ái: Tt c các ban đi din (23 ban đi din ti Min Trung và Min Nam) thì vn tiếp tc b sách nhiu, đc bit là trong kỳ L Chung Tht ca Đc C Tăng Thng Thích Huyn Quang, tc là 49 ngày mt ca Ngài, thì Giáo Hi gp rt khó khăn đ v Tu Vin Nguyên Thiu Bình Đnh.

Bi vì theo như Giáo Hi thì Giáo Hi đnh t chc L Chung Tht này nhưng mà bên phía nhà cm quyn các đa phương đã ngăn cn, không cho nhng phái đoàn ca Giáo Hi các tnh Qung Tr, Tha Thiên-Huế, Qung Nam, hay là t trong phía Nam đ đi ra, coi như là không th thc hin được L Chung Tht ti Tu Vin Nguyên Thiu.

Vì vy mà các chùa phi đâu thì làm l ti đy, và riêng Vin Hoá Đo thì đã làm ti Chùa Giác Hoa nhưng mà cũng gp rt nhiu khó khăn.

Vit Long: Vâng. Thưa ông Võ Văn Ái, phái đoàn ca M h có ng li hay có ý kiến gì v nhng s kin đó hay không ?

Ông Võ Văn Ái: Chúng tôi được biết là người ta hi rt k, chăm chú nghe và ghi chép tt c nhng s kin. Tôi có cm tưởng rng là bên phía Hoa Kỳ cũng mun biết chính sách tôn giáo ca nhà nước đi vi Giáo Hi PGVNTN có thay đi gì không thôi, thì tôi thy trong cuc gp g đó coi như là Đi Lão Hoà Thượng Thích Qung Đ đã trình bày tt c nhng s kin đã xy ra đi vi Giáo Hi.

Vit Long: Phía bên Toà Đi S Hoa Kỳ h có ha hn là s có s đi thoi gì vi chính quyn Vit Nam hay không?

Ông Võ Văn Ái: Thì hin nhiên cũng như nhng ln trước, phái đoàn ca Hoa Kỳ cũng ghi nhn và cũng có ha hn rng trong nhng cuc gp g v nhân quyn vi nhà nước Vit Nam thì s đòi hi cho mt s t do ci m hơn, nhưng mà đây ch là nhng ha hn có tính cht ngoai giao thôi, còn trong thc tế như thế nào thì chúng tôi chưa có mt kết qu nào rõ ràng.

Vit Long: Vâng. Xin cm ơn ông Võ Văn Ái đã cho chúng tôi được biết nhng thông tin va nói.

Ông Võ Văn Ái: Vâng. Xin cm ơn Quý Đài.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang