Nội dung cuộc gặp giữa USCIRF và Giáo xứ Thái Hà

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF đã có cuộc thăm viếng và tiếp xúc với các tu sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-05-18
Share
Hanoi-police-Thaiha-05182009-305.jpg Công an canh gác bên ngoài trong khi phái đoàn USCIRF gặp gỡ với các tu sĩ và giáo dân Thái Hà.
Photo courtesy of Vietcatholic

Linh mc Nguyn Văn Khi ca giáo x này nói rng lúc đu thì có tin là Ban Tôn Giáo Trung Ương không cho gp, nhưng sau đó thì Chính Quyn cũng đng ý.

Cuc gp g gia 2 bên cũng là mt bt ng đi vi phía Nhà Th. Xin gi đến quý v ni dung cuc phng vn ca biên tp viên Thin Giao vi linh mc Nguyn Văn Khi sau đây.

Thin Giao: Chúng tôi được biết tun va ri, y Ban T Do Tôn Giáo Quc Tế Hoa Kỳ có đến thăm Giáo X Thái Hà. Thưa, không biết tin tc y có chính xác không?

Linh Mc Nguyn Văn Khi: Phái Đoàn ca y Ban đến gp g các linh mc và giáo dân ca nhà th Thái Hà chúng tôi. Chúng tôi nghe h nói là cũng có mt chút khó khăn. Đó là Ban Tôn Giáo Trung Ương mi đu không đng ý, nhưng đến nhng ngày cui thì Nhà Nước cũng đng ý cho phái đoàn đến gp. Chúng tôi cũng hơi bt ng.

H quan tâm đến t do th phng Vit Nam. Vn đ nhân s trong Giáo Hi. Vn đ không gian sinh hot ca Giáo Hi trong xã hi. Chng hn, vic dn thân ca Giáo Hi vào các lãnh vc y tế, giáo dc, t thin…

LM Nguyễn Văn Khải

Quan tâm của phía Mỹ

Thin Giao: Phái đoàn tiếp xúc vi các linh mc và c giáo dân. Thưa linh mc, xin ông chia s ni dung cuc gp vi y Ban.

Linh Mc Nguyn Văn Khi: Chúng tôi thy h quan tâm nhng vn đ mà nhng người có thin chí quan tâm đến t do tôn giáo ti Vit Nam vn nói t trước đến gi đy thôi.

H quan tâm đến t do th phng Vit Nam. Vn đ nhân s trong Giáo Hi. Vn đ không gian sinh hot ca Giáo Hi trong xã hi. Chng hn, vic dn thân ca Giáo Hi vào các lãnh vc y tế, giáo dc, t thin… Vn đ nhân s các dòng tu, c th là ti tu vin chúng tôi. H hi các linh mc gp khó khăn gì và thun li gì.

Thin Giao: Thưa linh mc, h có hi c th v tình hình tranh chp đt đai gia Nhà Nước và Giáo X không?

Linh Mc Nguyn Văn Khi: H cũng hi đến điu này và vic Nhà Nước bt giáo dân mang ra tòa xét x. Chúng tôi nói vi h nhng s kin din ra như mi người và Nhà Nước đã biết.

Chúng tôi nói v chuyn chính quyn chiếm dng đt đai ca các tôn giáo, ca Giáo Hi Công Giáo, c th là ti Tu Vin chúng tôi.

Chúng tôi cũng nói chuyn Nhà Nước bt giáo dân, truy t, kết án mt cách bt hp pháp, bt công.

Thin Giao: Thưa, y Ban cũng gp g giáo dân đã tng b bt trước đây. Các giáo dân đã nói gì ?

Linh Mc Nguyn Văn Khi: Giáo dân cũng nói h b bt b oan sai, b kết án bt công. H nói chính quyn th hin rõ s phân bit đi x, o ép h, khiến h sng không được t do. Công lý và s tht liên quan đến h không được tôn trng.

Giáo dân cũng nói h b bt b oan sai, b kết án bt công. H nói chính quyn th hin rõ s phân bit đi x, o ép h, khiến h sng không được t do. Công lý và s tht liên quan đến h không được tôn trng.

LM Nguyễn Văn Khải

Thin Giao: Cuc gp đã din ra trong bao lâu và sau đó thì Tu Vin có gp khó khăn nào t phía chính quyn?

Linh Mc Nguyn Văn Khi: Cuc gp din ra trong 1 gi rưỡi. Chúng tôi nói chuyn ti nhà khách, sau đó y Ban đi thăm viếng tu vin, nhà th, quan sát các khu đt nhà nước chiếm dng.

Chúng tôi thy đây là cuc thăm viếng chính thc đã được chính quyn Vit Nam thông qua nên Phái Đoàn đến Nhà Th công khai chính thc, và chúng tôi cũng tiếp phái đoàn công khai, chính thc.

K t ngày gp mt hôm 13 tháng Năm đến nay, chúng tôi chưa thy công an, chính quyn có đng thái nào làm khó d chúng tôi c.

Thin Giao: Xin cm ơn thi gian ca linh mc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang