Nội dung cuộc gặp giữa USCIRF và Giáo xứ Thái Hà

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF đã có cuộc thăm viếng và tiếp xúc với các tu sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-05-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Công an canh gác bên ngoài trong khi phái đoàn USCIRF gặp gỡ với các tu sĩ và giáo dân Thái Hà.
Công an canh gác bên ngoài trong khi phái đoàn USCIRF gặp gỡ với các tu sĩ và giáo dân Thái Hà.
Photo courtesy of Vietcatholic

Xem toàn trang