Ðảng CSVN nhóm họp Hội Nghị Trung Ương 7

Nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ Hà Nội cho biết Ðảng Cộng Sản Việt Nam sẽ họp Hội Nghị Trung Ương 7 vào ngày thứ Tư tới đây, và hội nghị sẽ kéo dài cho đến cuối tuần.
RFA 07.07.2008
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bộ tứ lãnh đạo hiện nay của đảng CSVN, từ trái sang: Các ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội, Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ, Nông Đức Mạnh tổng bí thư.
Bộ tứ lãnh đạo hiện nay của đảng CSVN, từ trái sang: Các ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội, Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ, Nông Đức Mạnh tổng bí thư.
AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Một giới chức yêu cầu dấu tên cho Ban Việt Ngữ biết trọng tâm của phiên họp kỳ này là thảo luận về những vấn đề liên quan đến nông thôn, nông nghiệp và nông dân.

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ bàn đến vai trò của giới trẻ và trí thức trong kế sách xây dựng Việt Nam tương lai, cũng như đưa ra những đề án để có thể thu hút giới trẻ và trí thức hải ngoại về giúp đất nước.

Viên chức vừa nói còn cho biết các vấn đề được bàn thảo trước hội nghị trung ương lần này đều là những vấn đề rất cần kíp, vì dù đang phát triển, hiện đại hóa nhanh, nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp và làm sao đảm bảo được đời sống của nông dân luôn luôn là mục tiêu phải theo đuổi.

Về vai trò của giới trẻ và trí thức hải ngoại, giới quan sát ở Ðông Nam Á cho rằng dù những nhà lãnh đạo Việt Nam thường xuyên kêu gọi sự đóng góp của thành phần này nhưng kết quả đạt được không là bao nhiêu, vì vẫn còn những “khúc mắc” chưa thể giải quyết, trong đó có cả những khúc mắc về chính trị lẫn điều kiện làm việc.

Xem toàn trang