Tổng Cục 2, cơ quan tình báo gây nhiều quan ngại (phần 1)

Tổng cục 2 là cách gọi tắt cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam và kể từ năm 2004 đến nay, ba từ “Tổng cục 2”nhắc nhiều người nhớ đến một scandal, tuy ầm ĩ nhưng vẫn chưa có hồi kết.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009.08.12
Đại tướng Võ Nguyên Giáp Lần thứ nhì, đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư bày tỏ sự phản đối của ông đối với việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên.
AFP photo

Hi thượng tun tháng 6, ch trong vòng hai ngày, tướng Võ Nguyên Giáp – mt nhân vt được xem như “khai quc công thn” ca nhà nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam hin nay – đã gi liên tiếp hai lá thư, lp li mt yêu cu tng được ông nêu ra t đu năm 2004, đó là nhng nhân vt cao cp trong Đng và chính quyn đương nhim, cn gii quyết trit đ nhng vn đ liên quan đến Tng cc 2 thuc B Quc Phòng.

Scandal “Tng cc 2”

Đã và đang có nhng du hiu cho thy “Tng cc 2” không còn đơn thun là mt scandal v nhng th đon tàn đc mà mt s cá nhân, phe nhóm trong Đng CSVN s dng đ trit h đi th ca mình, nhm thâu tóm quyn lc.

Các tình tiết trước, trong và sau scandal “Tng cc 2” ch ra mt nguy cơ khác, đáng ngi hơn đi vi vn mnh quc gia.

Tin thân ca cơ quan tình báo quân đi Vit Nam hin nay là Phòng Tình báo Quân y hi, thành lp vào tháng 10 năm 1945, do ông Hoàng Minh Đo ph trách. Sau mt sc lnh được ban hành vào tháng 3 năm 1946 v t chc B Quc Phòng, tháng 3 năm 1947, Phòng Tình báo Quân y hi được chuyn thành Cc Tình báo, còn được gi là Cc Quân báo hoc gi tt là Cc 2. 

Trong 48 năm sau đó, Cc 2 vn ch là mt cơ quan trc thuc B Tng Tham mưu ca Quân đi nhân dân Vit Nam.

Thế ri đến năm 1995, Cc 2 được nâng lên thành Tng cc 2, vi tên gi chính thc là Tng cc Tình báo Quc phòng và t v trí ph thuc, Tng cc 2 được chuyn thành cơ quan ngang hàng vi B Tng Tham mưu.

Vai trò ca Tng cc 2, được ông Nông Đc Mnh, khi y đang là Ch tch Quc hi, hp pháp hoá bng Pháp lnh Tình báo ban hành vào tháng 12 năm 1996. Sau đó, pháp lnh va k được ông Võ Văn Kit chi tiết hoá, bng Ngh đnh 96, ban hành vào tháng 9 năm 1997.

Pháp lnh Tình báo đã đưa Tng cc 2 thoát ra khi s kim soát ca B Quc Phòng khi xác đnh: “Lc lượng tình báo Vit Nam là mt trong nhng lc lượng trng yếu, tin cy ca Đng và nhà nước, đt dưới s lãnh đo tuyt đi, trc tiếp v mi mt ca Đng Cng sn Vit Nam, s thng lĩnh ca Ch tch nước, s qun lý thng nht ca Chính ph (gi tt là lãnh đo cp cao ca Đng và Nhà nước)”.

Và Ngh đnh 96 đã phá v mi gii hn v vai trò và hot đng ca Tng cc 2, khi nhn mnh: “Đi tượng và mc tiêu ca lc lượng tình báo thuc B quc phòng là nhng nơi có tin tc, tài liu liên quan đến nước Cng hoà XHCN Vit Nam.

Trong đó đc bit chú ý đến các quc gia, t chc và các cá nhân trong nước và ngoài nước có âm mưu hot đng, đe do chng li Đng CSVN, Nhà nước Cng hoà XHCN Vit Nam”

Cũng vì thế, Tng cc 2 tr thành mt cơ quan, liên tc b các công thn như: ông Phm Văn Xô – mt trong nhng lãnh đo đu tiên ca Đng Cng sn Đông Dương, cu Phó Ban T chc Trung ương hoc nhng cán b, sĩ quan cao cp ca Đng CSVN, chính quyn Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam, Quân đi Nhân dân Vit Nam như:

Đi tướng Võ Nguyên Giáp – cu B trưởng Quc Phòng, người thành lp Quân đi nhân dân Vit Nam. Đi tướng Chu Huy Mân - cu Phó Ch tch Hi đng Nhà nước, cu Ch nhim Tng cc Chính tr. Đi tướng Nguyn Quyết - cu Phó Ch tch Hi đng Nhà nước, cu Ch nhim Tng cc Chính tr. Thượng tướng Nguyn Nam Khánh - cu Phó Ch nhim Tng cc Chính tr.

Thượng tướng Phùng Thế Tài - cu Phó Tng tham mưu trưởng. Thượng tướng Lê Ngc Hin - cu Phó Tng tham mưu trưởng. Thượng tướng Hoàng Minh Tho – cu Vin trưởng Vin Nghiên cu Chiến lược Quân s. Thượng tướng Đng Vũ Hip – cu Ch nhim y ban Kim tra Quân y Trung ương. Trung tướng Đng Văn Cng - cu Phó Tng thanh tra Quân đi.

Trung tướng Lê T Đng - cu Vin phó Hc vin Quân s cp cao. Trung tướng Phm Hng Sơn - cu Vin phó Hc vin Quân s cp cao. Trung tướng Nguyn Hoà – cu Trưởng Đoàn Chuyên gia Quân s ti Lào.

Thiếu tướng Nguyn Tài - cu Th trưởng B Công an. Ông Nguyn Văn Thi - cu Ch nhim Hu cn B Tư lnh Min... cùng vi rt đông cán b lão thành cách mng, sĩ quan cp tá, đòi phi kim tra toàn din, x lý trit đ.

Siêu quyền lực

Tng cc 2 đã hot đng ra sao và đã làm nhng gì khiến các công thn, nhng tr ct ca chế đ phn n đến như vy?

Trong nhiu thư được gi liên tc cho Tng Bí thư, B Chính tr, nhng nhân vt va k đã nêu ra vai trò, ý đ ca mt s người tham gia nâng Cc 2 thành Tng cc 2 và biến Tng cc 2 thành mt cơ quan “siêu quyn lc”, khiến Tng cc 2 tr thành him ha.

Trong đó, có hai sai phm b xác đnh là “siêu nghiêm trng” và được nhc đi, nhc li nhiu ln: V Sáu S và v T4.

Ông Bùi Tín - cu Đi tá Quân đi nhân dân Vit Nam, người theo dõi rt sát các din biến liên quan đến Tng cc 2, tóm tt v v Sáu S: 

“V Sáu S còn gi là v Năm Châu, xy ra t Đi hi 7, năm 1991. V đó do bàn tay ca Tng cc 2, b trí cho mt s Đng viên lâu năm min Nam là Năm Châu và Sáu S ra Hà Ni, mc đích đ giăng by ông Võ Nguyên Giáp, ri t đó, kết lun là ông Võ Nguyên Giáp bè phái, tham quyn, có ý đ tp trung mt s tay chân ca mình đ lt đ B Chính tr và chính quyn hi đó.

Thế nhưng tt c nhng chuyn này là chuyn dng đng. Do đó mà ông Giáp yêu cu phi làm rõ v Năm Châu và Sáu S. Lúc y, h cho rng ông Giáp có ý đnh giành quyn Tng bí thư và được ông Trn Văn Trà tiếp sc. Ông Trn Văn Trà đnh là giành chc B trưởng Quc phòng.

Thế nhưng tt c nhng cái đó đu là s ba đt ca Lê Đc Anh, ca Nguyn Chí Vnh, ca Đ Mười,đ làm hi ông Võ Nguyên Giáp. Đy là tóm tt v Sáu S vi Năm Châu. C ông Năm Châu, bà Sáu S đu đã chết ri.”   

V T4 cũng có tính cht tương t, ông Bùi Tín k tiếp:

“V T4 là v Nguyn Chí Vnh, cm đu Tng cc 2 ba đt rng h đã đt được mt gián đip ca Vit Nam vào cơ quan CIA vàđip viên đó có bí danh là T4. T4 thông báo danh sách nhng người đã cng tác vi CIA, đã tiếp xúc vi CIA, đã làm tay sai cho CIA.

Danh sách đó dài lm. Nó lên ti hơn 20 người. Trong đó có Th tướng Phm Văn Đng, Đi tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trn Văn Trà ri nhng người lúc by gi đang còn ti chc như Th tướng Võ Văn Kit, Th tướng Phan Văn Khi, Ch tch Quc hi Nguyn Văn An, bà Võ Th Thng,..

Mc đích ca h là gì? Mc đích ca h là bôi nh nhng người đó, ri Tng cc 2 cùng vi Lê Đc Anh và Đ Mười được nước láng ging ln giúp đ làm mt cuc đo chính, lt đ hết và dng lên mt chính quyn mi, mt B Chính tr mi, mt Ban Chp hành Trung ương hoàn toàn mi và hoàn toàn là tay sai ca Bc Kinh.

Đó là mưu đ ca T4 và cũng đã b ông Giáp t cáo, yêu cu phi gii quyết mt cách trit đ.”

Theo nhiu tài liu, Sáu S và T4 ch là hai trong hàng lot sai phm đã xy ra ti Tng cc 2 và s phn n trong hàng ngũ các công thn, nhng tr ct ca chế đ đã buc Đng CSVN phi tính đến vic xem xét toàn din các sai phm này vào năm 2005.

Kết qa xem xét, x lý ra sao? Chúng tôi s tiếp tc tng hp và tường trình trong bài kế tiếp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
18/01/2010 16:34

dung khoac lac nua.cac vi chi lua duoc dan ba va con nit thoi

Anonymous
05/01/2010 22:16

that la vo van.
the thong tin nay cac vi lay o dau vay
trong khi do la tuyet mat

Anonymous
18/09/2014 05:14

CNCS Cân 1 triêu năm.no kô tương nhưng no đep

Anonymous
04/10/2013 02:31

tờ báo của bọn điên

Anonymous
02/06/2010 04:48

Thật buồn cho các ý kiến này đúng là sản phẩm của chính sách ngu dân bưng bít thông tin của chế độ cộng sản, đã không tin thì đừng vào đây đọc tin về mà nghe cái loa tuyên truyền của cộng sản hoặc lên Hà Nội mà hỏi tin hỏi thẳng cụ giáp xem có đúng không

Anonymous
13/08/2011 11:06

Mấy bố phóng viên nằm gầm giường mấy bác này hay sao mà biết rõ vậy :))=))

Anonymous
19/12/2009 00:59

no convincing evidences