Nhận định của LHQ về tình hình Nhân quyền Việt Nam

Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến bản nhận định về báo cáo kiểm điểm định kỳ về nhân quyền do Việt Nam trình bày tại Geneve.
RFA 13.5.2009
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geveve, lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền. Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ
Biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geveve, lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền. Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ
Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ

Xem toàn trang