Nhận định của LHQ về tình hình Nhân quyền Việt Nam

Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến bản nhận định về báo cáo kiểm điểm định kỳ về nhân quyền do Việt Nam trình bày tại Geneve.
RFA 13.5.2009

Share
VN-UNR-protest-305.jpg Biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geveve, lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền. Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ
Hình do thính giả gửi đến Ban Việt ngữ

Theo bn nhn đnh mà nhóm làm việc của Hi đng đưa ra, Vit Nam đã đt được mt s tiêu chun v nhân quyn mà hiến chương Liên Hip Quc quy đnh, tuy nhiên còn rt nhiu vn đ khác cn phi ci thin.

Nhng đ ngh được nêu bao gm vic tôn trng quyn t do báo chí và quyn phát biu, quyn t do tôn giáo, đng thi ci tiến nhng lut l không rõ ràng.  Nhng lut được vin dn gm điu lut 88 tuyên truyn chng phá nhà nước, điu lut 258 li dng t do dân ch đ xâm phm quyn li quc gia.

Nhóm làm việc thuộc cơ chế nhân quyn Liên Hip Quc đ ngh chính ph Vit Nam tha nhn quyn chính đáng ca mt cá nhân hay mt nhóm khi vn đng cho vn đ nhân quyn. 

Sau cùng, Hội đồng Nhân quyền LHQ đ ngh các bn án t hình cn phi minh bch, cung cp đy đ con s ca các tù nhân b t hình và không được coi đây là bí mt quc gia.

Vit Nam đã bác b nhng đ ngh này và cho rng vn đang quyết tâm theo đui chính sách bo v và thúc đy quyn con người.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang