Thêm 4 tập đoàn kinh tế quốc doanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới ban hành một chỉ thị, theo đó, Bộ Kế họach Đầu tư được yêu cầu hòan chỉnh dự thảo nghị định về thí điểm mô hình tập đòan kinh tế để Thủ tướng Việt Nam ban hành vào tháng tới.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-06-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Cơ chế vận hành của các Tổng công ty Quốc doanh như PetroVietnam phản ảnh những bất cập của "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" mà Việt Nam đang theo đuổi.
Cơ chế vận hành của các Tổng công ty Quốc doanh như PetroVietnam phản ảnh những bất cập của "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" mà Việt Nam đang theo đuổi.
AFP PHOTO

Xem toàn trang