Việt Nam vẫn muốn là kẻ thù của Internet?

Nhiều diễn đàn điện tử và các blog đang chuyển đi một công văn được cho là của Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ 1 thuộc Tổng Cục An Ninh gửi cho 10 nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, yêu cầu ngăn chặn thêm 8 website có nội dung xấu.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-09-14
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

blockWeb-250.jpg
Công van được cho là của Tổng Cục An Ninh - Bộ Công An VN. RFA PHOTO
S dĩ công văn va k được cho là ca Tng Cc An Ninh - B Công An Vit Nam, bi xét c v hình thc ln ni dung, công văn này không khác nhng văn bn hành chính mà người ta thường thy. Tuy nhiên nh chp công văn li b ct mt phn có ký tên, đóng du.

Mt s người am tường sinh hot xã hi ti Vit Nam gii thích, lý do công văn b ct mt phn cui có th vì người công b công văn này không mun lc lượng an ninh Vit Nam nhn dng nơi – người tiết l.

Trong công văn va đ cp, cơ quan an ninh ca Vit Nam yêu cu 10 nhà cung cp dch v Internet ti Vit Nam phi chn không cho truy cp  thêm 8 website đ “đm bo yêu cu công tác an ninh và đu tranh vi hot đng tuyên truyn chng phá Đng, Nhà nước trên lĩnh vc Internet”.

Sáu trong 8 website được lit kê và yêu cu ngăn chn không cho truy cp có  ni dung bng Vit ng. Hai website còn li là Face Book vn đang ph biến trên toàn thế gii.

Tại sao phải chận?

Vì sao lc lượng an ninh Vit Nam li yêu cu ngăn chn vic truy cp vào Face Book? Chúng tôi đã nêu câu hi này vi ông Vũ Qúy Ho Nhiên, biên tp viên nht báo Người Vit, có tr s ti Nam California.

Ông Nhiên là mt blogger Vit Nam mà blog ca ông đã được vài ba t báo ti Hoa Kỳ như: USA Today, OC Register, OC Weekly đim danh, đng thi cũng là mt trong nhng người đang dùng Face Book đ vn đng tr t do cho Nguyn Tiến Trung  thuc Tp Hp Thanh Niên Dân Ch, đang b an ninh Vit Nam giam gi.

Ông Ho Nhiên cho rng, trong trường hp công văn va k là chính xác thì điu đó cũng không khó hiu lm…

Ô. Vũ Quý Ho Nhiên : Face Book là mt mng gi là xã hi, tc là mi người lên đó ri người ta bt bn vi nhau, người ta trao đi thông tin vi nhau, vì thế cho nên nó cái s ci m rt là thoi mái gia người này vi người khác.

Cũng vì s ci m đó cho nên không riêng gì chính quyn Vit Nam mà có c các chính quyn đc tài rt s là vì người ta không có kim soát được, cho nên có tình trng là nhng ngày trước cuc bu c Iran, chính quyn Iran cũng cm Face Book.

Ri thi gian mà có k nim Thiên An Môn thì Trung Quc cũng cm Face Book. Nếu mà chuyn này có tht thì không phi là ln đu tiên mà các nhà nước đc tài đi cm face Book.

Trân Văn : Face Book có ưu đim gì đáng k so vi nhng h thng blog khác?

Ô. Vũ Quý Ho Nhiên: Trước hết Face Book không phi là mt h thng blog, người ta lên đó không phi đ người ta blog mà người ta lên đó đ giao lưu vi nhau, cho nên riêng v phn blog thì Face Book không có ưu đim so vi trước đây ví d như người Vit Nam hay dùng trang Yahoo!360.

Bạn nghĩ gì về chuyện này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA

Tuy nhiên, nếu mà mình có mt cái blog ch khác, ví d như bên Blogspot, hay Multiply, hay Wordpress thì mình có th lên Face Book đ báo cho người ta biết (như là) "À, hôm nay tôi mi đưa bài này lên Wordpress, hay hôm nay tôi mi đưa bài này lên Multiply", cho nên sau khi Yahoo!360 đóng ca, mi người phân tán thì Face Book mc dù không phi là trang đ blog nhưng mà là mt ch đ người ta có th đến đ coi (như là) "à, người này đàng kia làm cái này, còn người đó đàng đó làm cái khác".

Đó là mt ch tin li đ người ta cp nht tin tc v nhau. Đó là mt mng xã hi, cho nên đó là nơi đ giao lưu vi nhau. Người ta thông báo cho nhau tin này tin n. Bình thường là nhng tin tht là đơn gin như là "Sáng hôm nay ung cà phê thì tôi thy ngon hơn mi khi". Nhưng  mà thnh thong cũng có nhng chuyn như là t nhiên sáng hôm đó đc trang mng ca đng cng sn thy đưa tin ca ngi hi quân Trung Quc thế là người ta ùn ùn lên Face Book báo cho nhau.

Nói chung nó là mt nơi rt là ci m mà mt chính quyn đc tài mun kim soát thông tin thì rt s s ci m.

Trân Văn : Là người theo dõi rt k các blog, các din đàn đin t bng Vit ng trên Internet, ông thy trong thi gian va qua trên Face Book có nhng thông tin nào đáng lưu ý mà theo ông được chính quyn Vit Nam xem là nhy cm đ dn đến kh năng là phi ngăn chn Face Book?

Ô. Vũ Quý Ho Nhiên : Nói chuyn đng "nhy cm" thì nếu so sánh Face Book ngày nay vi Yahoo!360 cách đây hơn mt năm chng hn thì có th nói là Face Book không có nhy cm bng Yahoo!360 trước đây, mt phn là vì qua nhng đt bt b va ri thì rt nhiu người trong nước cn thn li trong li ăn tiếng nói.

Mt nhược đim na ca Face Book là không thế n danh như là Yahoo! Face Book là nơi giao lưu cho nên nếu mà mình bí mt (thì) người ta s không giao lưu vi mình. Mình là mt người chưa ai biết thì người ta không giao lưu vi mình, cho nên bn cht ca Face Book là nó không phi là mt nơi n danh, nó là mt mng xã hi - nơi đ mi người bt bn vi nhau, liên lc vi nhau, thông tin cho nhau, cũng vì vy cho nên nhng thông tin đưa trên Face Book thường ít nhy cm hơn là đưa trên blog Yahoo!360 ngày trước.

Tuy nhiên, cũng vì nó là mt nơi giao lưu thoi mái hơn, ví d như ngày xưa Yahoo!360 cho ti đa là 300 người bn thì Face Book không có gii hn. Có nhng người có hàng ngàn bn trên Face Book. Nếu mà mt người trong nhng người đó đưa mt tin nhy cm lên thì tin đi nhanh hơn ngày xưa, cho nên mt mt nào đó, đng v phía chính quyn thì người ta có th s thông tin đi nhanh, ch hin nay nhng thông tin trên Face Book thường có tính cá nhân thun tuý, có tính cách giao lưu, tính cách tiêu khin, tính cách gii trí hơn là tính cách chính tr. Nhưng ngược li, mt khi mà có nhng thông tin quá đc như là trang web Đng Cng Sn Vit Nam li đưa tin ca ngi hi quân Trung Quc thì tin đó đi rt là nhanh.

Mt khác, trên Face Book nhng người kêu gi th nhng tù nhân lương tâm, nhng người kêu gi th nhng người b bt ch vì t do ngôn lun, trên Face Book nhng thông tin đó thì không nhiu nhnưg mà đi nhanh hơn trước.

Hin gi tôi thy có mt s phn ng rt là gay gt đi vi mt mu qung cáo mà tôi đăng trên trang Face Book, đó là mu qung cáo kêu gi th Nguyn Tiến Trung. Có hai mu qung cáo, mt mu qung cáo bng tiếng Anh, mt mu qung cáo bng tiếng Vit, c hai cũng chy trên trang Face Book mà nhm vào nhng người đc Vit Nam. Mt ngày nhng mu qung cáo này được đăng lên khong chín mươi my - mt trăm ngàn ln, trong đó vài trăm người bm vào mu đó thôi, rt là nh thôi.

Mt nước 86 triu người mà có vài trăm người bm vào mu qung cáo đó thôi thì con s cũng rt là nh. Thành ra không biết là có phi vì nhng mu qung cáo này mà chính quyn Vit Nam lo ngi v Face Book không?

Trân Văn:

Đến nay, mt vài người dùng Internet ti Vit Nam xác nhn, nhng người dùng dch v Internet ca Viettel (Công Ty Đin T Vin Thông Quân Đi) đã không th truy cp vào Face Book. Người dùng dch v Internet ca mt s nhà cung cp dch v khác như: VDC, FPT, EVN thì vn còn có th vào Face Book song h không chc là có th truy cp thoi mái như trước.

Hôm 12 tháng 3, nhân “Ngày Thế Gii Chng Kim Duyt Không Gian o”, T Chc Phóng Viên Không Biên Gii đã công b mt danh sách xếp hng 12 quc gia b xem là “Nhng k thù ca Internet” bi đã “biến mng Internet tòan cu thành mt mng Intranet ni b, nhm ngăn chn nhân dân nuc h không được tiếp cn vi nhng thông tin mà h không mun cho biết”. Vit Nam là mt trong 12 quc gia như thế!

Xem toàn trang