Ý nghĩa chuyến thăm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ của phái đoàn VN?

Hôm 22-4 vừa qua, một phái đoàn quân sự cao cấp của Việt Nam đã được mời ghé thăm hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis của Hải Quân Hoa Kỳ đang đậu tại khu vực ngoài khơi Biển Đông.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009.04.24
USS-JohnStennis-305.jpg Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis của hải quân Hoa Kỳ.
Photo courtesy navy.mil

Cuc thăm viếng được báo chí mô t là đm tình hu ngh và hai bên chia s nhng kinh nghim v hi quân trong nhiu tiếng đng h. Đng thái này có nói lên được vic tranh giành nh hưởng gia Hoa Kỳ và Trung Quc cũng như vai trò nh bé ca Vit Nam gia hai cường quc này?

Mc Lâm phng vn GS Ngô Vĩnh Long, chuyên gia v Trung Quc hin đang ging dy ti Đi hc Main đ tìm hiu thêm, mi quý v theo dõi.

Mc Lâm :  Thưa Giáo Sư, chc Giáo Sư cũng đã biết hàng không mu hm M va tiếp đón mt phái đoàn quân s cao cp Hà Ni viếng thăm vào ngày hôm qua. Đng thái này đã nói lên điu gì thưa ông?

GS Ngô Vĩnh Long:  Cái đng thái này rt đc bit, đc bit là như thế này:  Ngày hôm nay tc là Th Ba, 60 năm k nim ngày thành lp Hi Quân Trung Quc, thì my ngày qua Trung Quc đã biu dương lc lượng ngoài khơi Thanh Đo.

H phô trương lc lượng, h biu dương lc lượng trước hết đ chng minh cho dân chúng ca h là quân đi Trung Quc và nht là hi quân đã ln mnh như thế nào trong nhng năm qua.

Th hai là đ đe do các nước xung quanh cũng như là đ ngăn nga M trong khu vc khi M đưa tàu Stennis vào khu vc Bin Đông, rt gn my đo, đ cho biết rng vn còn s hin din ca Hoa Kỳ đây ch không phi là M đã b đi đâu. Nht là vào Tháng Ba va ri có s đng chm gia hi quân M vi hi quân Trung Quc.

Chính sách t xưa đến gi ca M là bo v thông thương trên Bin Đông. Thông thương trên Bin Đông là vn đ rt là quan trng cho tt c các nước trong khu vc, các nước Đông Nam Á và các nước Bc Á.

GS Ngô Vĩnh Long

Chính sách Mỹ

Mc Lâm :  Trong chuyến viếng thăm vùa qua ca Thượng Ngh S John McCain thì ông này có tuyên b trong mt bui nói chuyn vi sinh viên ca Hc Vin Ngoi Giao Vit Nam rng M có li khi vùng Bin Đông được yên bình và s hp tác quc phòng gia Vit Nam và M s giúp cho nhau gi gìn an ninh khu vc. Giáo Sư nghĩ sao v nhng tuyên b này?

GS Ngô Vĩnh Long:  Tht ra đây là chính sách t xưa đến gi ca M, đó là chính sách bo v thông thương trên Bin Đông. Thông thương trên Bin Đông là vn đ rt là quan trng cho tt c các nước trong khu vc, các nước Đông Nam Á và các nước Bc Á.

USS-JohnCStennis-200.jpg
Hàng không mẫu hạm USS John Stennis có thể chứa được 74 chuyên cơ. Photo courtesy of navy.mil
Photo courtesy of navy.mil
Bây gi nếu mà không thông thương được, chng hn Trung Quc chiếm thêm mt s đo ri dùng các đo đó ngăn chn lưu thông trên bin c thì s bt li cho tt c các nước trong khu vc, t đó Trung Quc có th gây nhng đng chm ln.

M đã có my cuc chiến tranh trong Thái Bình Dương ri thì M cũng không mun đ mt n đnh trong khu vc này.

Lâu nay M có nhiu chuyn lo khác cho nên h cũng không t ra s hin din ln ca h trong khu vc và t đó làm cho mt s nước, trong đó có Trung Quc, tưởng rng M đã b lơ, thành ra có th nói là h (Trung Quc) có nhng hành đng hơi quá.

Nhưng mà mình hiu ti sao h li có nhng hành đng hơi quá, thí d như Trung Quc h có rt nhiu khó khăn trong ni b nên h mun chng minh rng h mnh, h chng s ai, k c M.

Mc Lâm:  Có người cho rng ông Thượng Nghc Sĩ John McCain theo phe diu hâu li thuc đng Cng Hòa, trong khi chính ph Obama đang ra sc hòa hoãn vi thế gii, vy liu tuyên b ca ông John McCain có đi din cho chính ph Obama hay không, thưa giáo sư?

GS Ngô Vĩnh Long:  Tôi nghĩ trước hết vi tư cách cá nhân ca ông y nhưng mà ông y đi như thế nh lúc xưa ông y là tù nhân ca Vit Nam nên đáng lý ông có nhng him khích đi vi Vit Nam nhưng mà đàng này ông McCain lên tiếng như vy thì cũng  cho mi người biết rng là vì li ích chung và nht là li ích ca M trong khu vc thì nhng vn đ cá nhân h sn sàng b qua.

Và cái li ích bây gi là làm sao cùng vi Vit Nam bo v hoà bình trong khu vc. Tôi nghĩ cái đó là cái mà ông McCain mun nói. Và khi mà McCain nói như vy thì l dĩ nhiên tôi nghĩ rng đã hi ý kiến ca Nhà Trng cũng như ca đng ca ông ta.

Việt Nam được gì?

Mc Lâm:  Và có phi vì s lên tiếng này mà Vit Nam đã mnh dn bước lên hàng không mu hm ca M hay không?

GS Ngô Vĩnh Long:  Theo s hiu biết ca tôi thì các lãnh t bên Vit Nam h cũng đi hàng hai, h chơi nhiu t. Chng hn va ri Th Tướng Vit Nam đi sang do Hi Nam thăm bên đó và cũng đi d hi ngh bên đó luôn.

Chúng ta biết đo Hi Nam là ch mà Trung Quc đã xây dng căn c cho hai hm đi hàng không mu hm mà h nói rng hai hm đi hàng không mu hm này, nhiu người nói hai chiếc  nhưng tht ra khi nào có hai chiếc hàng không mu hm thì có c hm đi bo v cho nó.

Trung Quc đã nói rng h s thành công trong vic xây dng hai tàu sân bay này vào khong 2015 và báo Asahi ca Nht hôm 14 Tháng Hai va ri nói rng h (Trung Quc) có tt c nhng dng c đ làm tàu này đúng như thi biu.

Ri ngày 20 Tháng Ba va ri B Trưởng Quc Phòng Trung Quc gp B Trưởng Quc Phòng Nht Bn và khi h gp nhau như vy thì b trưởng bên Trung Quc đưa vào c mt b tham mưu ca h mà h nói là b tham mưu này là nhng người được hun luyn đ điu khin tàu sân bay ca h mà h có th điu khin tàu sân bay ca h thành công khong năm 2020.

My ngày qua, nht là ngày hôm qua và hôm nay cho biết rng Trung Quc mun hù do các nước xung quanh. S hin din ca M Min Nam Bin Đông cũng cho biết rng anh có th hù do nhưng mà tôi có tàu sân bay ln nht thế gii và có s hin din ca tôi đây.

Người Vit Nam và nhng người khác trên thế gii tưởng rng Trung Quc bây gi là mt nước ln mnh ghê lm và vì vy h b chy theo Trung Quc hay bt chước Trung Quc, thì tôi nghĩ đây là mt chính sách sai lm.

GS Ngô Vĩnh Long

Mc Lâm :  Giáo Sư va nói rng Vit Nam đang theo đui chính sách đi dây, vy liu có còn cách nào khác cho Hà Ni chn la hay không?

GS Ngô Vĩnh Long:  Tôi nghĩ là trong tình trng hin nay nó không hp lý. Nó không hp lý là bi vì Vit Nam phi rõ ràng trong chính sách - chiến lược ca mình là Vit Nam nghiêng v ai, nghiêng v bo v s n đnh ca khu vc Đông Nam Á hay là nghiêng v Trung Quc.

Mà Vit Nam tôi thy là trong nhng tháng qua, trong năm va qua có nhng vn đ nghiêng v Trung Quc quá l, không nhng v mt quân s mà k c v mt kinh tế và chính tr na, thì tôi nghĩ rng đây là cái bt li cho Vit Nam.

Người Vit Nam và nhng người khác trên thế gii tưởng rng Trung Quc bây gi là mt nước ln mnh ghê lm và vì vy h b chy theo Trung Quc hay bt chước Trung Quc, thì tôi nghĩ đây là mt chính sách sai lm.

L dĩ nhiên là mình phi chơi vi mi người nhng mà không phi nghiêng hn v ai đó mà tôi thy Vit Nam lúc này nghiêng rt là nhiu v phía Trung Quc.

Mc Lâm:  Xin cm ơn Giáo Sư Ngô Vĩnh Long đã dành thi gian cho chúng tôi trong bui nói chuyn ngày hôm nay.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
02/12/2009 17:45

vê lâu dai VN Ko the choi thân thiêt voi ngươi trung quoc được vi 3000 năm qua đã cm điêu đo .co ai đông ý voi y kiên của cá nhân ttoi kop?