Anonymous says:
11/03/2010 03:08

Hoan nghenh cac ban!!! seriously, o VN thi ngay nao cung la "Earth Hour" ca...vi VN hien nay theo bao cao cua chinh phu thi chi so phat trien cua moi nam deu dat 7% tro len...nhung tai rat nhieu thanh, thi, Quan, vung, xa...o VN van khong co du nang luong dien de tieu thu...nha nuoc cat dien o khu nay de ho tro dien cho khu khac...cu the deu dan xay ra hang ngay...Chung ta nen hoan nghenh va dua VN vao Sach Guiness quoc te vi da thuc thi "Earth Hour" hang ngay...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang