Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
29/04/2010 03:58

Thật là khốn nạn và hèn hạ hết chỗ nói. Không biết đến bao giờ người dân Việt mới thoát cảnh đoạ đày này, nếu không chịu vùng dậy

Xem toàn trang