Anonymous says:
03/05/2010 16:08

Trước hết, tôi muốn khẳng định rằng việc bổ nhiệm ĐC Nhơn không phải là nguyên nhân chính làm giáo dân lo lắng, vì giao dân ở Hà Nội đã quá hiểu chính quyền ở Hà nội rồi “ Họ sẽ không bao giờ tư bỏ ý định khủng bố tinh thần ĐC Kiệt đâu” có điều liệu động thái tới Tòa thánh sẽ làm gì sau khi Bổ nhiệm Đức Cha Nhơn. Theo quan điểm của của cá nhân tôi thì “không là tốt nhất” Tòa thánh không cần phải có động thái gì tiếp theo và ĐC kiệt cũng không cần làm gì cả trong giai đoạn này, ĐC nhơn sẽ là Phó TGM thường trực, cần thiết thì bổ nhiệm thêm một vài vị Phó TGM trẻ tuổi nữa để mà tiếp đoàn của chính quyền đề cho thêm phần long trọng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang