Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vụ Xuân Anh: "Chấm dứt thể chế Thái tử Đảng"

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tanaka nơi gửi Japan :

Các Thái Tư đảng của CSVN làm sao so sánh đưọc với con Ông Lý Quang Diệu. Chúng ta phải biết Singapor là một nước, Tự Do, Dân Chử dẫu đời Lý Quang Diệu hơi có vẻ độc tài. Nhưng cái độc tài này, nó có định hướng quốc gia, để phát triển đất nước. Khi Lý Quang Diệu qua đời, thì con Ông là một người tài, có học vị thật cao tại nưóc Anh, nên đưọc toàn dân Singapor bầu lên làm thủ Tướng thực sự. Còn vói các đảng viên CSVNgià nua thìdầu óc chỉ biết cục bộ, lợi ích cho đảng là trên hết, nên các Thái Tử đảng vẫn tiếp tục lên ngôi.dẫu họ chẳng có kiến thức gì. Miễn sao trung thành với đảng, và thoải mái rút ruột đất nước, cùng người dân Việt. nưóc VNbây giờ đang ngấm ngầm áp dụng chế độ Quân Chủ đảng CS trị. Bởi Ô NPT, giò còn gian hùng, độc ác hơn là Vua Chúa thời xưa nhiều.

20/09/2017 22:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang