Công an bắt giữ GS Phạm Minh Hoàng, Đại Học Bách Khoa TPHCM

Tin từ Việt Nam cho biết cách đây 2 ngày ông Phạm Minh Hoàng, Giảng viên Đại Học Bách Khoa TP.HCM, vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về các mối liên hệ bạn hữu của ông khi còn ở nước ngoài.
Khoa Diễm, phóng viên RFA
2010.08.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
GS Phạm Minh Hoàng (hàng đầu, giữa) và các sinh viên của Đại Học Bách Khoa TPHCM trong buổi tiệc Tất Niên ngày 28/01/2010. GS Phạm Minh Hoàng (hàng đầu, giữa) và các sinh viên của Đại Học Bách Khoa TPHCM trong buổi tiệc Tất Niên ngày 28/01/2010.
Hình do gia đình cung cấp.

Giảng viên Phm Minh Hoàng cũng bị công an điểu tra  về vic t chc các lp hc min phí v k năng mm cho sinh viên trong thi gian gn đây.

Ông Phm Minh Hoàng tng du hc bên Pháp t năm 1973, đến cui thp niên 1990 ông tr v Vit Nam dy hc vi ước mơ góp phn đào to mt thế h ý thc được bn phn và trách nhim đ tích cc xây dng mt đt nước tiến b hơn v mi mt.

Gn đây, ông được nhiu người biết đến sau khi ký tên và kêu gi bn bè cùng ký tên vào bn kiến ngh yêu cu nhà nước ngưng cho phép Trung Quc khai thác bauxite Tây Nguyên, và tham gia bui ta đàm v Bin Đông và Hi Đo Vit Nam t chc Sài Gòn hi cui tháng Chín năm ngoái.

Ngay sau khi nghe được tin ông b bt, Ban Vit Ng - Đài Á Châu T Do đã liên lc vi v ông là Bà Lê Th Kiu Oanh đã hi thêm chi tiết. Sau đây là nội dung cuc nói chuyn gia bà Kiu Oanh và biên tp viên Khoa Dim ca Đài RFA.

Lý do bị bắt?

Khoa Dim:  D. Xin thưa, đây có phi là bà Kiu Oanh, v ca Ging viên Phm Minh Hoàng không ?

Bà Lê Th Kiu Oanh: D. D đúng . Tôi là v ca Ging viên Phm Minh Hoàng .

Khoa Dim : D. Thưa bà, trước hết xin bà tóm tt sơ chuyn gì đã xy ra cho chng bà là ông Phm Minh Hoàng ?

Bà Lê Th Kiu Oanh : Tôi cũng không biết lý do t đâu na, nhưng mà vào ngày 11 tây tháng 8 thì có nhng người công an ti mi tôi và chng tôi đi lên làm vic. Chng tôi thì làm vic mt nơi, còn tôi thì được làm vic mt nơi khác.

Tôi cũng không biết t đâu mà h nói là có mt người khai ra là chng tôi và tôi là đng viên ca Đng Vit Tân, nhưng mà thc s thì tôi không phi là như vy, mà tôi cũng biết chng tôi không phi là như vy.

Sau my ngày h c mi lên mi xung chúng tôi đ hi cung, mà thc s là h chưa đưa ra được bng chng gì đ mà buc ti chúng tôi hết, mà tôi không biết ti sao. Ti ti ngày 13 thì h ti đc lnh khám xét nhà tôi và đc lnh bt khn cp chng tôi đi và vic đó rt là đau lòng.

Sau my ngày mi lên mi xung đ hi cung, h chưa đưa ra được bng chng gì đ mà buc ti chúng tôi hết, mà không biết ti sao ti ti ngày 13 thì h ti đc lnh khám xét nhà tôi và đc lnh bt khn cp chng tôi.

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Khoa Dim : D. Vy thì t khi mà h bt ông Hoàng đi đến gi thì bà đã có cơ hi nào gp li chng bà chưa ?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  D, người ta nói là đang trong cuc điu tra thì người ta không có cho gp.

Khoa Dim :  Vy tình trng sc khe hiện nay ca ông nhà ra sao?

Bà Lê Th Kiu Oanh : Tôi hoàn toàn không biết gì hết, ch . Tôi rt lo cho chng tôi (khóc…). Tôi không biết chng tôi bây gi như thế nào na.

Khoa Dim :  Vy ít nht bà có biết được là hin ti ông Hoàng đang b nht đâu không?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  D, thc s thì tôi không biết, nhưng mà lúc mà tôi được mi lên làm vic ti Nguyn Văn C thì tôi đoán là chng tôi b gi đó thôi, ch tôi cũng không biết rõ .

Khoa Dim :  Nhng người bn đã cùng chng bà và ông Hoàng ký vào bn kiến ngh yêu cu ngưng khai thác bauxite Tây Nguyên, hay là chuyn Hoàng Sa - Trường Sa khi ông tham gia bui ta đàm v Bin Đông và Hi Đo Vit Nam, thì có giúp cho bà nhng tin tc hoc thông tin gì ca ông hay không ?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  Hin bây gi thì tôi không có . Ti vì tôi vn là mt người không có gii v internet cho nên trước cái vic ca chng tôi, tôi không biết cách nào. Tôi ch biết nh người em rut ca chng tôi  giúp tôi làm cái vic này thôi.

Khoa Dim :  Theo bà thì ti sao li có nhng li cáo buc là v chng bà là đng viên ca Đng Vit Tân ?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  Cho ti bây gi thì tôi không biết. Tôi ch biết là h bt mt người quen ca chúng tôi và cu ta khai - đó là qua li ca h - nói là cu ta khai ra chúng tôi, khai ra chng tôi.

Oanh-Tram-305.jpg
Bà Lê Thị Kiều Oanh và con gái. Hình do gia đình cung cấp.

Lo lắng, hoảng loạn

Khoa Dim :  Trước đây ông Hoàng có đi du hc Pháp và đã li Pháp mt thi gian khá lâu, vy bà có mong mun là chính ph Pháp trc tiếp can thip vào vn đ này hay không ?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  Thc s là tôi mun được sng yên n vi li chng con tôi, mà tôi đang nghĩ là nếu bây gi tôi nh chính ph Pháp can thip, nếu h trc xut chng tôi thì cuc sng v chng tôi cũng khó khăn lm. Thc ra tôi thy chng tôi  vô ti. Tôi ch mun chng tôi được v nhà yên n vi v con thôi.

Khoa Dim :  Nhưng nếu như mà ông đã có nhng tham gia và nhng ý tưởng bo v đt nước và nhng ý tưởng này có th nghch li vi li chính ph Vit Nam, thì liu ông có thc s được an toàn và thoi mái khi ông được th ra và nếu như là ông được th ra, thưa bà?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  Cho ti bây gi tôi không biết chi hết. Tôi ch mong làm đ mi cách đ chng tôi được th ra là vì tôi khng đnh rng chng tôi là người vô ti. Còn cái gì nó chưa ti thì thc s tôi cũng không dám khng đnh mt điu gì hết.

Khoa Dim :  Vy thì lúc mà đến đ làm vic người ta có đưa ra nhng bng chng gì đ buc ti ông v nhng ti h đã cáo buc ông không?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  D, tôi thì va mi được cơ quan điu tra người ta cm tôi là không được nói nhng ni dung điu tra ra vi bt c mt người nào, thành ra tôi không biết là có được phép tr li c th cái ni dung cuc điu tra hay không, vì người ta đã bt tôi ký giy là không được phép nói cái ni dung điu tra vi bt c mt ai.

Chng tôi b tt c cuc sng đy đ hnh phúc tri Tây đ v đây vi mong mun là phng s đt nước mình, mà bây gi không biết ti sao chng tôi li b lâm vào cái chuyn như thế này.

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Khoa Dim :  D. Vy nhng câu hi đó có làm bà khó chu khi mà bà tr li hoc là h ép bc bà trong mt hướng nào đó không? Hay là bà được t do tr li nhng câu hi đó?

Bà Lê Th Kiu Oanh : Tôi được t do tr li.

Khoa Dim :  Nhng người hi cung bà có đánh đp hoc là có nhng c ch thô bo xúc phm đến bà khi h hi bà nhng câu hi này hay không?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  H không có đánh đp, không có hung d đi vi tôi, nhưng mà duy nht ch có nhng ngày đu h hi cung tôi là ngày 11, ngày 12 và ngày 13 thì h rt là lch s, nhưng mà tôi không hiu ti sao ti ngày 14 thì tôi được mi vào lúc 8 gi rưỡi và tôi ti rt là đúng gi, và tôi ch ti hơn 9 gi thì mi bt đu cuc điu tra, và kéo dài cho ti chiu mà h không có mi tôi mt ly nước nào cũng như không hi xem tôi có đói không vào cái gi cơm trưa, thì tôi ly làm l như vy thôi. Ch còn hai ngày trước thì rõ ràng tôi thy h rt là lch s, nghĩa là vn mi tôi ung nước, vn mi tôi ăn vào gi cơm.

Khoa Dim :  D. Vy thì trong ln làm vic cui cùng đó h đã gi bà li bao nhiêu lâu?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  D. T hơn 9 gi sáng cho ti 2 gi chiu .

Khoa Dim : Hai gi chiu! Vy thì lúc đó bé Trâm Anh được ai săn sóc khi mà c ông và bà đu được mi đi làm vic?

Bà Lê Th Kiu Oanh :  D, ba đó tôi phi gi qua cho ông bà ni ca nó . Ông bà ni ca nó thì ln tui lm ri. C hai đu gn 90 tui.

Khoa Dim :  D. Tình trng hin ti ca hai m con bà hin nay ra sao?

Bà Lê Th Kiu Oanh :   Chc chn là rt khó khăn ri, ti vì nhà tôi thì cũng đang trong giai đon sa cha. Tôi đang sa cha mà bây gi thiếu vng mt người đàn ông trong khi tinh thn tôi thc s tôi đang hong lon, ri con tôi đã vào giai đon nhp hc, cho nên bao nhiêu vic, phi nói là tôi ri, rt là ri.

Khoa Dim :  Tôi có mt câu hi cui cùng xin được hi bà là bà có li nhn nào hoc là tâm tình nào bà mun gi đến quý thính gi ca Đài Á Châu T Do khi mà h nghe v câu chuyn ca chng bà và của bà không ?

Bạn nghĩ gì về trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng? Hãy gửi ý kiến của Bạn về vietweb@rfa.org

Bà Lê Th Kiu Oanh:  D. Tôi mong là bt c mt ai quan tâm ti nhng người Vit Nam yêu nước như là chng tôi, ti vì rõ ràng chng tôi lúc hi 17 tui bước lên máy bay đi du hc chng tôi đã tng tâm s vi tôi là "Anh ngi trên máy bay anh nhìn qua khung ca ca máy bay, anh nhìn xung đt nước Vit Nam, anh quyết đnh rng là mt ngày nào đó anh s tr v đ phc v quê hương ca mình."

Nhưng mà bây gi ch nghĩ xem, chng tôi v đây b tt c cuc sng đy đ hnh phúc tri Tây đ v đây vi cái mong mun là phng s đt nước mình, mà bây gi không biết ti sao chng tôi li b lâm vào cái chuyn như thế này (khóc).

Tôi ch mong rng nhng ai cm thy là xót xa cho chuyn ca chng tôi  xin hãy lên tiếng, xin hãy làm cái gì đó đ giúp cho chng trong vic đó thôi .

Khoa Dim :  D. Tôi cm ơn ch rt nhiu .

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
20/08/2010 04:13

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100820-gia-dinh-gs-pham-minh-hoang-to-cao-bi-cong-an-xach-nhieu

Anonymous
10/10/2016 23:36

Nếu nói về mức độ khốn nạn, bỉ ổi, lật lọng thì CSVN là số 1; nói về hèn hạ thì họ không thua ai; nói về mưu mô xảo quyệt thì họ là 'sư phụ'của các sư phụ; nói về điếm đàng, chơi bẩn, thù dai, thù vặt thì họ với người 'bạn vàng' TQ của họ bên tám lạng bên nửa cân nói theo kiểu người Việt Nam là 'nồi nào úp vung đó'; nói về khủng bố thì Osama Bin Laden chẳng là cái gì so với họ. Những gì họ đã, đang làm là nỗi ô nhục cho dân tộc, là sự nguyền rủa của xã hội và là tội ác đối với không những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước mà còn là sự phản bội đối với những người đang sống và các thế hệu mai sau. Đụ mẹ cộng sản! Chết mẹ chúng mày đi! Lũ sát nhân! Lũ bỉ ổi! Nếu trong ngôn ngữ có từ nào xấu xa để diễn tả chúng mày thì tao không ngại sử dụng vì chúng mày đáng như vậy.