Anonymous says:
30/01/2012 04:06

Đảng sửa đổi, chắp vá, và thay tên đổi họ để thâu tóm đất ruộng, biến nông dân trở thành vô sản theo đúng chủ trương của đảng. Phải nhổ tận gốc rễ tư duy mông muội, mơ hồ, và phi lý là tệ nạn Cộng Sản định nghĩa đất thuộc toàn dân.

Anonymous says:
30/01/2012 06:22

hay nhin noi cuc kho cua nguoi nong dan vn..nhung con nguoi lam ra thuc pham..thi lai van døi kho..trong che do cong san..chung vø vet sach..bat cu cai gi ngon..thi xuat khau het ra nuøc ngoai..trong khi nguoi ra ra thi lai døi kho..that la khø nan..khong søng trong che do.cong san chø nay...lao dong la vinh quang...nhung ke ngoi khong thi HUY HOANG

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang