Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam có thể thành cường quốc công nghệ thông tin?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Việt Nam đang đi trên một đại lộ để trở thành một đại cường quốc " tuyên truyền xuyên tạc " và một tiểu nhược quốc
" công nghệ thông tin " nhất thế giới.

Đảng viên, cán bộ tham nhũng, tham ô, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của đảng cầm quyền Việt Cộng là những " Virus " nằm trong tất cả các guồng máy cai trị của cái Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Đường lối, chính sách, luật lệ Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, Bất Hợp Pháp là những " Malwares " đang điều hành cái Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Đảng viên, cán bộ Việt Cộng, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác là những " Hackers " đang tấn công quyền Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trong tất cả các lãnh vực đời sống của nhân dân Viêt Nam.

Luật An Ninh Mạng chỉ có mục đích bảo vệ và duy trì những " Virus ", " Malwares " " Hackers " của đảng Việt Cộng.

Nhân dân Việt Nam với kinh nghiệm bản thân sống dưới chế độ này, dư thông minh để biết ...

Ông Thủ Tướng Phúc này chỉ tiếp tục giữ cái truyền thống " Làm thi Láo, nói Láo thì hay " của cái đảng cầm Búa đập đầu quyền lợi công nhân, cầm Liềm cắt cổ quyền sống nông dân, và cầm Bô cho giặc Tàu Cộng đế cầm Quyền.
15/09/2018 11:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang