Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nghĩa trang cho cán bộ cao cấp 1400 tỷ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thằng Bờm nơi gửi Hà Nội :

Thế hệ cháu , chát chúng ta ,mai này sẽ vô cùng cảm kích hành động của ĐCSVN , đã xây một nghĩa trang vô cùng tốn kém tiền thuế của toàn dân, để làm nơi quy Tụ cho những cán bộ CS có chức có quyền, cùng nhau yên nghỉ một chỗ. Để mai này toàn dân nưóc Việt vùng lên diệt bạo cường, thì chỉ cần vài chiếc xe xúc đất, là hốt luôn xưong cốt Bọn Vô Thần CS đổ biển, để trả lại mảnh đất tốt lành cho người dân xử dụng xây các bệnh Viện, Truờng Học..

23/02/2018 21:43

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Khu nghỉ-duỡng cao-cấp "hạng 5 sao" của giai-cấp Chuyên chính Vô sản!

20/02/2018 17:28

    Reply to this comment

Tham văn Ô :

Dự án 1400 tỷ thì lại quả, chấm mút ,liếm láp cũng gần 400 tỷ . Thảo nào cán bộ cấp cao tích cực hoan nghênh hai tay để dự án mau được duyệt.Nghĩa trang cho cán bộ cao cấp nên đổi tên là nghĩa trang Liếm cao cấp.

15/02/2018 03:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang