Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chính phủ cùng các nhóm lợi ích xẻ thịt tài nguyên quốc gia

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bắc Nguyên nơi gửi Washinton :

Đó là mới xây dựng, bây giờ nóc nhà đông dương đã trở thành vườn treo Babylone của Việt Nam. Không tin thì đến đấy mà xem.

29/05/2018 06:07

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Cac quan chuc vc cô gan rang xe thit tài nguyên quôc gia trong luc no còn tuoi roi vì ngày mai no se un thui nhu con lon bi trôi trên giòng nuoc

17/04/2018 19:45

    Reply to this comment

day nguyen nơi gửi nc :

It is the same way in Dalat, when we were students we freely roamed the hill looking at lake Ho Xuan Huong called "golf hill". Now this hill was surrounded and only a group of elite and privileged people have right to access the reserved area. Regular Dalat citizens can only look at it from afar and they are not allowed to enter. This regime has always been saying that all national properties belong to people but the truth has now been revealed.

17/04/2018 10:18

    Reply to this comment

Cờ Lờ Vờ nơi gửi Đà Nẽng :

Rừng, biển, tài nguyên quốc gia là của chung, tức là không phải là của ai cả. Ai lấy được cứ lấy, ai bán được cứ bán, ai bỏ túi được cái gì cứ bỏ túi. Nhóm lợi ích là gì? Là chính quyền điạ phương, là chính quyền trung ương. Tao không lấy thằng khác cũng lấy. Không lấy sao có tiền xây biệt phủ, không lấy sao cho con đi học nước ngoài,...
Môi trường là cía gì mơ hồ, tiền của là thực tế. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.
Hoan hô đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng!!

16/04/2018 15:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang