Tất cả các ý kiến của bạn đọc về COVID-19: Dùng vaccine trong nước hay mua của Nga?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.ĐẶNG Đình Cung nơi gửi Pháp :

Nếu mua vắc-xin của nước khác thì lãng phỉ tiên của và công-lao ta đã bỏ ra cho tới nay để tìm kiếm vắc-xin và giết chết ngành công-nghiệp sản-xuất vắc-xin của ta.
Chúng ta phải tiếp-tục tìm cho ra một vắc-xin Việt-Nam để không lãng phí như vậy. Nếu quả thực sáng-chế một vắc-xin khách-quan vượt tầm tay ta thì ít nhất cũng mua quyền swor-hữu công-nghiệp để chế-tạo trong nước vì phải giữ thế chủ-động trong việc chống dịch bảo-hộ dân.

15/08/2020 03:59

    Reply to this comment

Hai Trầu :

Mua vaccine Covid-19 của Nga về rồi thì phải ưu tiên cho những người đáng quan tâm nhứt, quan trọng nhứt của đất nước là các đồng chí trong bộ chính trị và trung ương đảng. Dân thường ráng đợi.

15/08/2020 03:36

    Reply to this comment

Sinh VIên nơi gửi Khoa Chất Nổ , Đại Học CA :

Đất nước VN của chúng tôi, dưới sự cai trị của đảng cs, và họ đã đào tạo ra qúa nhiều nhân tài thuộc nhóm đảng viên CS, nên VN với dân số hơn 95 triệu người, vời số người nhiễm bệnh dương tính với COVID-18 , chưa vượt qua nổi con số 650 người, và đạcbiệt cho tói ngày hộm nay, VN chỉ mới có 17 người Tử Vong , bởi nhũng người này với nền bệnh lý đã qúa nặng, đang điều trị , và bị nhiễm COVID-19 nên tử vong , Rồi cũng Bộ Trưởng Y tế của đất nước chúng tôi đã tuyên bồ hiện VN đang thử nghiện Vacine COVID-19 , xxáp thành công ..Vậy nay mắc chứng gì phải mua thuốc chủng ngưà của Nga..? Trong khi số người VN bị nhiễm và chết còn thua xa , số người tử vong vì tai nạn giao thông hằng năm..Là người dân VN, tôi cũng cảm thấy nhục, vời những ngưòi Tây Ba lô du lịch tới VN, Bởi đất nưóc tôi toàn dàn lãnh đạo, nổ văng mình..!

14/08/2020 22:22

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang