Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Luật an ninh mạng và mạng xã hội

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Dĩ độc trị độc

Trong thời gian này, trong giai đoạn này triệu người Việt xử dụng Facebook, Google, YouTube, trong và ngoài nước có thể lợi dụng hệ thống Báo Cáo (report ) về những vi pham tiêu chuẩn cộng đồng, để tấn cộng những tuyên truyền xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật, tin giả, ngụy biện, chụp mũ của hệ thống thông tin tuyên truyền của Lề Đảng, của đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng, cũng đang dùng Facebook, YouTube, Google ... để hệ thống Tự Động sẽ đóng các tài khoản này, làm tê liệt hệ thống này.

13/11/2018 07:33

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Dĩ độc trị độc

Trong thời gian này, trong giai đoạn này triệu người Việt xử dụng Facebook, Google, YouTube, trong và ngoài nước có thể lợi dụng hệ thống Báo Cáo (report ) về những vi pham tiêu chuẩn cộng đồng, để tấn cộng những tuyên truyền xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật, tin giả, ngụy biện, chụp mũ của hệ thống thông tin tuyên truyền của Lề Đảng, của đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng, cũng đang dùng Facebook, YouTube, Google ... để hệ thống Tự Động sẽ đóng các tài khoản này, làm tê liệt hệ thống này.

13/11/2018 07:25

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

-người dùng fb vn đồng loạt tẩy chay fb . mỹ ra chế tài với fb ,nếu fb hợp tác với csvn đàn áp nhân quyền .

11/11/2018 22:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang