Anonymous says:
22/04/2021 15:54

- "Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn mới đây khẳng Việt Nam chủ động hợp tác với các cơ quan, cơ chế nhân quyền Liên Hiệp Quốc".

Đúng là VN đã "chủ động" hợp tác (vận độnh hành lang!) với các tổ chức nhân quyền của LHQ, với mục đích - để Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Một khi được vào tổ chức đó của LHQ, băng đảng thống trị, đàn áp nhân quyền CSVN sẽ lũng đoạn, đánh tráo khái niệm, vứt bỏ gía tri nhân quyền của thế giới, thay vào đó là thứ "nhân quyền" của Trung Cộng, VN, Bắc Triều tiên!
Còn với các tổ chức NGO quốc tế.- chúng cũng đã "chủ động"... lẩn trách!
Thứ "chủ động" của lũ lưu manh, vô liêm sỉ khi bị LHQ, các tổ chức NGO lên án về nhân quyền.
Việc chúng không cho phép nhân dân VN có các tổ chức NGO (xã hội dân sự), cũng đã là - vi phạm nhân quyền!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
26/04/2021 09:48

Ngàn ngàn, triệu triệu nhân dân khắp thế giới qua các tiếng nói của các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng thanh, đồng hành, đồng tâm với toàn dân Việt Nam khắp nước, khắp thế giới đấu tranh cho Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do cho toàn dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam.

" Điếc không sợ súng ", Đảng điếc, Đảng không sợ súng dư luận quốc tế.
Đảng Búa Liềm " có súng, cái gì cũng đúng ". Toàn dân Việt " nói đúng, có súng cũng thua ".

Đảng càng sợ Dân nói đúng, Đàng càng muốn Dân sợ súng. Dân không sợ súng, Đảng càng sợ Dân nói đúng.
Đảng càng sợ Dân Việt, Đảng càng muốn làm Dân Việt sợ Đảng. Dân Việt càng không sợ Đảng, Đảng càng sợ Dân Việt.

Một người Dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người Dân Việt anh hùng, xung phong, tiên phong,
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc.
Đồng thanh, đồng hành, đông tâm trong đa dạng, đa đảng, đa tài, đa năng, đa hiệu.

Chống ngàn ngàn bất công, bấtt chính, bất nhân...bất lương, bất tài, bất lực của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ , tài phiệt Búa Liềm trong
tất cả các lãnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ cấp xã đến trung ương.

Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm... Đòi hỏi Tự do, Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ
Cho tất cả 300 anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến, chính trị, vì tự do tôn giáo.
Cho ngàn ngàn tù nhân oan Việt Nam vì án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn dân oan Việt Nam, bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, cướp tương lai,
Cho triệu triệu dân lành Việt Nam bị cướp nhân quyền, dân quyền, dân chủ, bị cướp tự do.

Đảng và Nhà nước Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền lập " Hiến pháp Búa Liềm ", làm " Luật pháp Búa Liềm ", vì quyền lợi Búa Liềm.
Đảng và Nhà nước Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền vi hiến, vi phạm, phạm pháp, phá luật pháp Búa Liềm.
" Hiến pháp Búa Liềm ", " Luật pháp Búa Liềm " của Đảng Búa Liềm, vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất nhân, bất lương, bất hợp pháp.

Toàn dân Việt Nam không có Tự Do lập Hiến pháp Việt Nam, làm Luật pháp Việt Nam, của Dân Việt, do Dân Việt vì quyền lợi của Dân Việt.
Toàn dân Việt Nam có toàn quyền...đéo phải tuân, đếch thèm theo...bất khuất, bất chấp, bất tuân...bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Toàn dân Việt Nam, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, tất liệt, tất bại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang