Anonymous says:
28/09/2020 05:31

Thật nhục nhã. Một cái đảng mọi rợ lãnh đạo chẳng ra gì, một cái chế độ công an trị côn đồ chỉ giỏi hà hiếp người dân thấp cổ bé họng của mình để người ngoại quốc phải cất tiếng phản đối, khinh miệt đòi trừng phạt. Một lũ chỉ giỏi hèn với giặc ác với dân bị người ta khinh.

Anonymous says:
29/09/2020 03:35

Bất Công! Bất Chính! Bất Nhân!
Đảng Việt Cộng đấu tố nông dân Đồng Tâm.
Đảng cướp đất, cướp ruộng của nông dân.

Nhân dân Âu Châu qua tiếng nói của 64 Dân biểu Châu Âu đồng hành, đồng cảm, đồng tâm với nhân dân Việt Nam trong nước và ở khắp thế giới... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng ... Stand Up, Speak Out...

Chống Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân.

Đòi hỏi Công Lý, Công Bằng, Công Tâm.

Đòi hỏi Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Cho tất cả các anh hùng, hào kiệt nông dân, các tù nhân oan, dân oan Đồng Tâm, Dương Nội và cho chính toàn dân Việt ta.

Liên kết là Sức Sống nhân dân đấu tranh.
Đoàn kết là Sức Mạnh đấu tranh nhân dân.

Unity in Diversity, Diversity in Unity!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang