Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Pháp bắt đầu chiến dịch quân sự lật đổ Gadaffi

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Chế độ độc tài nên lật đỗ nhưng hành động can thiệp trực tiếp của nước ngoài vào nội bộ 1 quốc gia có thể gọi là xâm lược hay ko

20/03/2011 21:43

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Phai dep tan che do doc tai Ga-da-phi ngay de dan chung Libya duoc tu do dan chu hon.

19/03/2011 09:14

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Vay la cuoc cach mang Lybia da sap hoi ket thuc

18/03/2011 20:34

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Che do doc tai se sup do,do la le tu nhien.

18/03/2011 12:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang